Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Commissarissen

Met kennis en passie voor Volkshuisvesting, financieel-economische sterk.
Woonborg
Vries
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Commissarissen

Met kennis en passie voor Volkshuisvesting, financieel-economische sterk.
Woonborg
Vries

Over Woonborg

De Stichting Woonborg (Woonborg) is een gezonde corporatie met ruim 4800 woningen in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Haren en Aa en Hunze. Woonborg is er voor de laagste inkomensgroep, houdt huren en kosten laag en het belang van huurders staat voorop. Woonborg staat dichtbij mensen en wil écht contact met huurders en stakeholders.

De missie van Woonborg is: “Wij ondersteunen mensen bij het vinden en behouden van een goede woning en woonomgeving, die dat niet helemaal op eigen kracht kunnen.”

Woonborg heeft daarbij de visie dat zij:

 • Goede en betaalbare woningen aanbieden in een veilige en leefbare omgeving waar mensen zich thuis kunnen voelen.
 • De primaire aandacht richten op de zes grote kernen, de senioren en bijzondere doelgroepen.
 • Zich in activiteiten laten leiden tot het beperken van woonlasten, zoveel mogelijk met duurzame keuzes.
 • Samenwerken met huurders, gemeenten en andere partners.
Woonborg onderschrijft de branchebrede Governancecode Woningcorporaties 2015 en de bestuurlijke organisatie is ingericht volgens de daarin vervatte uitgangspunten. Woonborg kent tevens een ‘Gedragscode integriteit’ die geldt voor medewerkers, directie, bestuur, RvC en bedrijven/instanties die werken in opdracht van de organisatie.

De opdracht

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit een voorzitter en vier leden. De RvC is collectief en individueel verantwoordelijk voor een goede vervulling van de corporatiedoelen van Woonborg. De raad vervult de rollen van werkgever, toezichthouder en klankbord. De RvC vergadert formeel zesmaal per jaar.

De individuele leden hebben specifieke aandachtsgebieden, maar vervullen de rol van toezichthouder vanuit het overzicht over het geheel. Het lid dat we zoeken is volkshuisvestelijk goed ingevoerd en beschikt over een goed ontwikkelde sociaal-maatschappelijke oriëntatie. Omdat dit lid zitting heeft in de Auditcommissie is een financieel economische achtergrond en/of ervaring gewenst. Tevens beschikt het lid wat we zoeken over een goed politiek gevoel en een onafhankelijke, kritische, alerte en scherpe blik.

Functie-eisen

Specifieke vereisten zijn:
 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Een bedrijfseconomische opleiding op universitair niveau (bijv. Bedrijfseconomie, RA) is een pré.
 • Aantoonbare kennis van en passie voor volkshuisvesting en de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke context.
 • Financieel-economische achtergrond en/of ervaring.
 • Kennis van strategische besluitvormings- en verantwoordingsprocessen
 • Zicht op governance-vraagstukken en de rol van de toezichthouder. Kandidaten beschikken over een opleiding tot toezichthouder of hebben de bereidheid deze te gaan volgen.
 • Intrinsieke drive voor de regio, beschikt over regionale roots/verankering.

Beloning

De bezoldiging van de leden van de RvC is voor 2018 vastgesteld op €10.500,--.

Solliciteren

Klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.

We ontvangen uw reactie graag vóór 14 mei 2018.

Informatie

Meer informatie over de functie kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Marcel ten Berge via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Menu