Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Verbindend, innovatief en onafhankelijk
EDventure
Jeannette van der Vorm
Leeuwendaal zoekt...

Directeur-Bestuurder

Verbindend, innovatief en onafhankelijk
EDventure
Jeannette van der Vorm

Over EDventure

EDventure is de branchevereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in Nederland. Met in totaal zo’n 2.000 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk en vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 77 procent van de markt. EDventure is daarmee toonaangevend en leidend in de onderwijsadvies sector.
EDventure biedt advisering onder meer op het gebied van ICT en onderwijs, kwaliteitszorg in het onderwijs, onderwijskansen, omgaan met verschillen en integraal personeelsbeleid. Alle scholen kunnen begeleiding krijgen van een adviesbureau voor onderwijs en jeugdhulp. Er wordt begeleiding geboden aan het totale onderwijsveld, met name in het (speciaal) basisonderwijs en het (speciaal) voortgezet onderwijs.

De ontwikkelfase van EDventure

Gezien de veranderende markt voor adviesbureaus en de veranderende positie van branche verenigingen, is een belangrijk thema voor de nieuwe directeur-bestuurder de strategische heroriëntatie van EDventure en het contact met de leden en werving van nieuwe leden. Om samen met de leden een passende visie op de toekomst te formuleren en de doelen van EDventure te herijken en herdefiniëren.

De functie Directeur-Bestuurder

EDventure zoekt een directeur-bestuurder die op inspirerende wijze leiding kan geven aan de verdere doorontwikkeling van EDventure en EDventure nog krachtiger zal positioneren en profileren. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de algehele leiding van het bureau, de advisering en ondersteuning van de vereniging en de contacten/lobby met externen.
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering en is voor de organisatie ook de ‘spin in het web’. De directeur-bestuurder is gericht op de toekomst, denkt in mogelijkheden, kan samenwerkingsverbanden creëren en op die manier innovaties in een marktconform tempo vormgeven. De directeur-bestuurder rapporteert aan de raad van toezicht.
De Directeur-bestuurder van EDventure is eveneens directeur van Onderwijszorg Nederland (ONL). Dit is de landelijke coöperatie van adviesbureaus van EDventure en biedt (gespecialiseerde) zorg bij diagnose en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) en gedragsproblemen bij kinderen. Daarnaast is de directeur-bestuurder betrokken bij stichting Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Het OZL is een voorziening voor kinderen die acuut, ernstig of langdurig ziek worden.  

Wat vraagt EDventure van u?

Belangrijke vereisten zijn onder meer:
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Ruime eindverantwoordelijke ervaring in leidinggeven aan professionals en ondersteunende staf; brede integrale portefeuille.
  • Kandidaten kunnen afkomstig zijn uit het onderwijs en beschikken over ruime ervaring en kennis van het onderwijsveld en relevante onderwijsontwikkelingen. Een andere passende achtergrond kan zijn van directeur-bestuurder van een branche organisatie in verandering.
  • Ervaring met het realiseren van op andere, vernieuwende manieren samenwerken.
  • Kennis van politieke ontwikkelingen en verhoudingen; beschikt over een relevant politiek, bestuurlijk netwerk.
  • Kennis van en netwerk in het onderwijs en het zorgveld, dan wel in staat zich deze kennis snel eigen te maken en een netwerk snel op te bouwen.
  • U bent een koersvaste directeur-bestuurder die mensgerichtheid en verbinding koppelt aan resultaatgerichtheid.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een brede en diverse functie met een uitdagende opdracht, mede interessant door de inhoudelijke en organisatorische complexiteit.
Het betreft een aanstelling voor de duur van twee jaar met de mogelijkheid tot verlening van periodes van vier jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Rijksoverheid, inschaling schaal 17.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van EDventure.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Jeannette van der Vorm via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.
Een assessment kan onderdeel uit maken van de procedure, evenals het inwinnen van referenties. Voor de beoogde kandidaat zal een pre-employment/integriteitsonderzoek plaats vinden.

Menu