Leeuwendaal zoekt...

Strategisch Projectleider

Kentalis
Landelijk
Leeuwendaal zoekt...

Strategisch Projectleider

Kentalis
Landelijk

Over Kentalis

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, onderwijs en zorg voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander en vooral in goede dialoog met klanten, medewerkers en partners. Kentalis biedt (zeer) gespecialiseerd onderzoek, zorg en onderwijs op het gebied van taal en communicatie. De aandacht richt zich hierbij op leren, behandeling, begeleiding en/of ondersteuning. Zo mogelijk worden mensen uit de omgeving - bijvoorbeeld familie of professionals - van de leerling of cliënt erbij betrokken. Altijd in overleg en passend bij wat de omgeving nodig heeft. Kentalis helpt mensen om mee te kunnen doen in de maatschappij, het liefst dichtbij huis - bijvoorbeeld op de eigen school - én soms in een speciale omgeving.

Wat ga je doen?

Als projectleider stuur je strategische, interdisciplinaire en organisatie brede programma's en projecten aan en initieer en coördineer je de projectportfolio. De projecten zijn erop gericht strategische doelstellingen te ontwikkelen en te realiseren. Projecten kennen naast interne ook, in toenemende mate, externe stakeholders. Dit betekent dat het team en de projectleden zich ook buiten de eigen organisatie kunnen begeven.
 • Uitoefenen van invloed op en bijdragen aan de ontwikkeling van strategisch organisatie (breed) beleid.
 • Vertalen van organisatiedoelstellingen vanuit strategie naar primaire werkprocessen en vice versa.
 • Zorgen voor (interne) verbinding: top-down, bottom up, de regio’s en de teams.
 • Proactief en integraal inspelen op klantvragen/ mogelijkheden in de markt en de organisatie hierin meenemen.
 • Zorgen voor vernieuwing en in gang zetten van veranderingen: inhoudelijk en procesmatig.

Wat biedt Kentalis

 • Het betreft een boeiende functie voor 36 uur in de week in een dynamische en professionele omgeving en een plezierig werkklimaat.
 • Hier past een ondernemende en innovatieve projectleider die resultaatgericht en communicatief sterk is en op een natuurlijke wijze de verbinding aan gaat.
 • Salaris (full time) max € 7400,-,-- bruto per maand (fwg 75).
 • Het is een functie waarin je landelijk werkt.

Wat vraagt Kentalis van jou?

Wij zijn op zoek naar een ervaren strategisch projectleider met een autonome en krachtige persoonlijkheid. Je bent een verbinder en een bruggenbouwer en bent in staat om jezelf zowel intern als extern te positioneren. Je hebt overzicht en ziet de samenhang tussen de verschillende projecten en adviseert hierover.
Belangrijke vereisten zijn onder meer:
 • Academische opleiding ( bijv. bedrijfskunde ) en aantoonbare meerjarige ervaring met het leiden van complexe, grootschalige en organisatie brede veranderingsprocessen.
 • Kennis van het primair proces (zowel onderwijs als zorg), de organisatie, organisatieprocessen, relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis van en ervaring met logistiek (zorg en onderwijs).
 • Procesdenker die gewend is om te werken met hoogopgeleide professionals.
 • Weet de verbinding te leggen tussen abstracte doelstellingen (de grote beweging) en concrete activiteiten en daar een heldere richting aan te geven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Kentalis.
Voor meer informatie over de functie, download het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Manon Min via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn van deze vacature is gesloten.

Menu