Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

Vilente
Ede
Leeuwendaal zoekt...

Bestuurder

Vilente
Ede

Over Vilente

Vilente is een zorg organisatie in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum en kent een jaaromzet van € 54 Miljoen. Met ca. 885 medewerkers zorgt Vilente elke dag weer voor 880 cliënten, zowel in de thuissituatie, binnen dagbestedingscentra als in de woonlocaties. Professioneel en met aandacht.
Voor wonen, zorg en dienstverlening kunnen bewoners uit Ede, Renkum en Wageningen een beroep doen op Vilente. In vrijwel alle omstandigheden. Want daar waar Vilente de dienstverlening niet zelf kan leveren werkt zij samen met zorgpartners en woningcorporaties. Vilente kiest daarbij voor een sterke wijkgerichte en plaatselijke verankering.

De opdracht

De bestuurder is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Hij realiseert de geformuleerde strategische ambities zoals zelfsturing, een lerende en ontwikkelgerichte organisatie en een stevige financiële positie. De bestuurder moet toegerust zijn om leiding te geven aan een complexe zorgorganisatie in verandering. Dit vraagt om een ondernemende directeur met gevoel voor de markt en medewerkers met een innovatieve en op kostenbewustzijn en efficiency gerichte attitude. Vilente wil open en transparant met medewerkers en maatschappelijke partners samenwerken. In eigen huis is de bestuurder actief in overleg met medewerkers, cliënten en medezeggenschap. Extern is de bestuurder actief in regionale netwerken, worden relaties met de stakeholders goed onderhouden en uitgebouwd, om zodoende voor cliënten en medewerkers bij te dragen aan de voorwaarden voor goede zorg en ondersteuning.

Wat vraagt Vilente van jou?

 • Een afgeronde academische opleiding (bij voorkeur een combinatie van een zorgachtergrond en bedrijfskunde).
 • Bestuurlijke ervaring in de zorg.
 • Ervaring met de rolverhouding tussen bestuur en intern toezicht, hij is vertrouwd met de governance-structuur in de zorg.
 • Visie op zorg in de huidige maatschappelijke context.
 • Veranderingskracht en innovatief vermogen, bezit aantoonbare ervaring met het in goede banen leiden van op verandering gerichte strategie - en organisatie processen en is in staat om deze op succesvolle wijze te implementeren.
 • Brede kennis van en ervaring met strategisch beleid, managementvraagstukken en kwaliteits- en veiligheidsmanagement.
Competenties
 • Daadkracht, koersvast en besluitvaardigheid.
 • Executiekracht en veranderkracht.
 • Resultaatgerichtheid, ondernemerschap en slagvaardigheid.
 • Transparantie, integriteit en betrokkenheid.
 • Innovatief vermogen.
 • Klantgerichtheid en een focus op samenwerking.
Meer over de functie-inhoud en functie-eisen kunt u lezen in het uitgebreide functieprofiel.

Wat biedt Vilente

De directeur bestuurder wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Vilente. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg en voldoen aan de regels vanuit de wet normering topinkomens (WNT). Vilente is ingedeeld in WNT II klasse 3, hetgeen een (maximale) honorering van € 151.000,-- inhoudt.

Meer weten?

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Vilente.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Lidewij Geertsma via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu