Leeuwendaal zoekt...

Directeur

Met passie voor arbeidsmarktparticipatie naar vermogen, vanuit een focus op een schone stad
Haags Werk Bedrijf
Fulltime
Leeuwendaal zoekt...

Directeur

Met passie voor arbeidsmarktparticipatie naar vermogen, vanuit een focus op een schone stad
Haags Werk Bedrijf
Fulltime

Over de organisatie

Het Haags Werk Bedrijf Publieke Taken (HWB-PT) verzorgt, in opdracht van de gemeente Den Haag, met medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt en samen met medewerkers van de gemeente de permanente schoonmaak van de openbare ruimte van de stad Den Haag.
De gemeente Den Haag heeft de ‘regie op schoon’ in handen gelegd van het Haags Veegbedrijf (HVB), dat onderdeel is van de Dienst Stadbeheer (DSB). Het HVB houdt de stad schoon samen met meerdere partners, waaronder het HWB-PT.
Het HWB-PT heeft twee doelstellingen:
 • Zinvol werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van hun mogelijkheden. Op deze wijze wil het HWB-PT bijdragen aan een inclusieve samenleving waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt en iedereen zich waardevol mag vinden.
 • Een schone stad. De medewerkers van het HWB-PT leveren onder meer diensten zoals vegen, zwerfvuil opruimen en vuil rond ondergrondse opslagcontainers verwijderen.
Binnen het HWB-PT werken ongeveer 575 medewerkers, van wie circa 225 gedetacheerd worden vanuit de gemeente en circa 350 medewerkers in dienst van HWB-PT.

Functie-inhoud

De directeur HWB-PT geeft leiding aan de uitvoeringsorganisatie. Je bent eindverantwoordelijk voor de continuïteit en solide positionering van het HWB-PT conform de vastgestelde missie (met bijbehorende doelstellingen), visie en strategie.
Op de directeur HWB-PT liggen mooie uitdagingen te wachten. Je onderhoudt het contact en de samenwerking met de opdrachtgever, de DSB van de gemeente Den Haag, op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau (Haags Veegbedrijf). Vanuit de dubbele opgave, naast het bijdragen aan een schone stad ook het bieden van passend werk voor medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt, onderhoud je ook ambtelijk en bestuurlijk contact met de Dienst sociale zaken en werkgelegenheidsprojecten (SZW) van de Gemeente Den Haag.
Binnen het Sociaal Domein werk je nauw samen met SZW om de participatie van de medewerkers HWB-PT te bevorderen. Om optimaal mee te kunnen doen in de samenleving is het van belang dat de doelgroep, waarbij vaak sprake is van een multi-problematiek, goed begeleid wordt bij sociaal psychologische problemen, schuldsanering, huurproblemen, toenemende beperkingen bij vergrijzing etc. Verder ben je verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering en de realisatie van de doelen door uitvoering van de vastgestelde plannen. De directeur HWB-PT werkt met een kleine staf. Dat vraagt naast specifieke vaardigheden ook generalistische kennis op het gebied van bedrijfsvoering ( o.a. Financiën en HRM vraagstukken). Een belangrijk onderdeel van de taken van de directeur is het professionaliseren van de interne organisatie van het HWB-PT. Hier zal in eerste instantie een belangrijke prioriteit liggen.
Een belangrijke uitdaging is ook om de opgaven van de organisatie goed te blijven realiseren binnen de budgettaire beperkingen en vanuit een vaak complexe samenwerking met de gemeente. Dit vraagt onder meer bijzondere aandacht voor de bedrijfsvoering.Daarnaast moet proactief worden ingespeeld op veranderingen in de doelgroep. Op dit moment is dat in het bijzonder de vergrijzing van de medewerkers.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een boegbeeld, verbinder en bruggenbouwer, zowel in- als extern, met oog voor talent van mensen.
De directeur HWB-PT:
 • Heeft een hbo- werk- en denkniveau, bij voorkeur op basis van een afgeronde hbo-opleiding of hoger.
 • Heeft ervaring/affiniteit met de doelgroep (medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt).
 • Heeft affiniteit met processen gericht op het schoonmaken en –houden van de buitenruimte in de stad.
 • Heeft kennis van en ervaring met bedrijfsvoeringprocessen.
 • Is een ervaren manager met tact en diplomatie in een politiek bestuurlijke omgeving of is toe aan een volgende stap.
 • Is zeer sensitief in politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Durft zich kwetsbaar op te stellen waarbij integer handel een vanzelfsprekendheid is.
 • Laat een zakelijke, resultaatgerichte en commerciële benadering zien.
 • Is communicatief zeer vaardig: een gesprekspartner op verschillende (abstractie) niveaus.
De directeur HWB-PT heeft deze competenties:
 • Helicopterview: afstand nemen van de dagelijkse praktijk, problematiek overkoepelend benaderen.
 • Organisatiegericht: kan doorpakken op ingewikkelde HRM-vraagstukken.
 • Samenbinden: partijen samenbrengen, richting geven aan samenwerkingsverbanden.
 • Omgevingssensitief handelen: oog hebben voor maatschappelijke en politieke/bestuurlijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en daarop inspelen.
 • Resultaatgericht handelen: aan de slag gaan met een duidelijk doel voor ogen.

Beloning

Bij deze functie hoort het maximale bruto salaris van € 6.200, - per maand exclusief de overige arbeidsvoorwaarden zoals die zijn vastgesteld in het reglement arbeidsvoorwaarden voor het stafpersoneel in dienst van de stichting Haags Werk Bedrijf Publieke taken.

Hoe kun je solliciteren op deze functie?

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.
Een pre-employment check en referentie-onderzoek maken deel uit van de procedure, een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

Meer informatie?

Meer informatie over de functie vind je in het uitgebreide functieprofiel
Voor overige vragen kun je contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Bianca van Winkel via telefoonnummer 088 00 868 00.

Menu