Leeuwendaal zoekt...

Toezichthouder portefeuille kwaliteit/veiligheid

Reinaerde
Utrecht e.o.
Leeuwendaal zoekt...

Toezichthouder portefeuille kwaliteit/veiligheid

Reinaerde
Utrecht e.o.

Over de organisatie

We moedigen mensen met een beperking aan ‘het beste uit zichzelf te halen en hun rol in de samenleving te versterken’. Dat is onze missie. De begeleiding die nodig is, stemmen we af op de persoonlijke vraag in de lokale situatie. We werken nauw samen met andere zorgverleners, organisaties en gemeenten. Cliënten wonen en werken verspreid over 26 gemeenten in de provincie Utrecht en 3 gemeenten daarbuiten (Barneveld, Ede, Scherpenzeel). De zorg en ondersteuning, die wij aan 3.400 cliënten bieden, gaan uit van wat mensen kunnen. Dit varieert van tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling. Met onze kennis en ervaring van mensen met een beperking zijn we beschikbaar voor vragen in elke levensfase.

Voor verdere informatie adviseren wij u ook de website van de organisatie te raadplegen. Deze site geeft een goed beeld van de activiteiten en het beleid van de organisatie. Daarnaast zijn de YouTube filmpjes van Reinaerde aan te bevelen; specifiek over de strategische koers ‘Het beste uit jezelf halen’.

Functie-inhoud

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. Belangrijk uitgangspunt is dat de verschillende leden gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteiten beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van Reinaerde.
De cultuur binnen de raad is open, betrokken en professioneel. De toezichthouders zijn allen intrinsiek gemotiveerd om toezicht te houden op deze organisatie, staan achter de missie en visie van Reinaerde en herkennen zich in de profilering van de organisatie. Een van hen zei onlangs: ‘’Het is een sprankelende organisatie”
De raad kent drie commissies: de auditcommissie kwaliteit en veiligheid, de auditcommissie financiën en bedrijfsvoering en de remuneratiecommissie.

Concreet houdt de raad toezicht op:

 • De realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van Reinaerde.
 • De veiligheid van cliënten en de kwaliteit van zorg, medewerkers en vrijwilligers.
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Reinaerde.
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 • Compliance: de naleving van wet- en regelgeving.
 • De financiële verslaglegging.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van Reinaerde.
 • De nieuwe toezichthouder zal plaatsnemen in de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.

  Functie-eisen

  De toezichthouder die wij zoeken heeft een frisse kijk op toezichthouden, houdt van samenwerken, is zakelijk, en tegelijkertijd relationeel sterk en betrokken.

  U dient daarnaast nog te beschikken over:

 • Strategisch werk- en denkniveau.
 • Ruime (strategische) ervaring op het gebied kwaliteit en veiligheid bij voorkeur opgedaan bij een zorgorganisatie (ervaring binnen langdurige zorg is een pré).
 • Een duidelijke visie op vraagstukken rondom kwaliteit en veiligheid in de langdurige zorg. U bent zich bewust van de maatschappelijke impact van dergelijke vraagstukken.
 • Affiniteit /deskundigheid met ICT en digitalisering. Een toekomstgerichte blik wat betreft ICT en digitalisering en innovatie.
 • De volledige beschrijving van de functie-inhoud en de functie-eisen kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel.

  Beloning

  Er wordt een vergoeding voor het functioneren als toezichthouder gegeven aan leden van de raad van toezicht op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en conform de WNT.

  Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

  De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

  Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

  Meer informatie?

  Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen via telefoonnummer 088 00 868 00.

  Menu