Leeuwendaal zoekt...

Bestuursadviseur

Pro-actieve, omgevingsbewuste en strategische adviseur met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur
Waterschap Hollandse Delta
Ridderkerk
Leeuwendaal zoekt...

Bestuursadviseur

Pro-actieve, omgevingsbewuste en strategische adviseur met hart voor de verbinding tussen organisatie en bestuur
Waterschap Hollandse Delta
Ridderkerk

Over de organisatie

Waterschap Hollandse Delta is een groot waterschap dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding, afvalwaterzuivering, de (vaar)wegen en de fietspaden (buiten de bebouwde kom) in het zuidwesten van de provincie Zuid-Holland.

Waterschappen zijn, net als gemeenten en provincies, overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is het College van Dijkgraaf en Heemraden. Het algemeen bestuur is de Verenigde Vergadering. Het waterschap werkt nauw samen met anderen, zowel met medeoverheden, als met belangenorganisaties en andere gebruikers van ruimte.

Bij het waterschap werken circa 520 medewerkers, waarvan ongeveer 97% met een technische achtergrond. Het team Bestuurlijke zaken valt onder de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken. Deze afdeling is één van de tien afdelingen die verantwoording aflegt aan de directieraad. De afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken omvat communicatie, eigendommenbeheer, juridische advisering, bestuurlijk beleid, inkoop en aanbesteding, management- en bestuur ondersteuning, control.

Functie-inhoud

Op de afdeling Bestuurlijke Zaken (totaal 36 medewerkers) werken 4 bestuursadviseurs en 2 beleidsadviseurs.
De adviseurs werken veel en nauw met elkaar samen, de cultuur is open, hands-on, teamgericht en trots, op het werk en de organisatie. De afdeling maakt op dit moment de omslag van meer ad-hoc naar strategischer en pro-actiever werken.

Als bestuursadviseur ben je werkzaam voor één of meerdere bestuurders. Hierbij ondersteun je de bestuurder bij de taakuitvoering en zorg je voor de interne aansluiting met en coördinatie van de organisatie.

De bestuursadviseur werkt in het hart van de organisatie en heeft een verbindende rol bij organisatiebrede vraagstukken. Je bent hierbij in staat om de inhoudelijke complexiteit van een zaak snel te doorgronden en inzichtelijk te maken voor de organisatie, directie en het bestuur. De bestuursadviseur levert een actieve bijdrage aan het extern positioneren van de organisatie door het beter benutten van aanwezige kennis, kansen en mogelijkheden. Daarbij creëer je de voorwaarden voor het onderhouden van het bestuurlijk netwerk, draag je zorg voor de voorbereiding van bestuurlijke overleggen en organiseer je de ondersteuning van de heemraad.

Functie-eisen

De bestuursadviseur die we zoeken is een gedreven professional, die:

  • Beschikt over een HBO of WO diploma, bijvoorbeeld in Bestuurskunde of Recht, en minimaal vijf jaar ervaring als strategisch (bestuurlijk) adviseur, (deels) opgedaan binnen een overheidsorganisatie;
  • Is ervaren in het doorgronden van complexe vraagstukken, rekening houdend met verschillende (politieke) belangen, en kan de kern helder vertalen naar het bestuur en de organisatie, in de vorm van voorstellen, activiteiten, regelgeving en beheersinstrumenten;
  • Is omgevingsbewust, netwerkvaardig en bestuurlijk sensitief en kan snel schakelen tussen de verschillende speelvelden van bestuur, directie, organisatie en het regionaal en landelijk netwerk;
  • Heeft kennis van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsstandpunten;
  • Heeft inzicht in de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen en buiten een organisatie;
  • Heeft ervaring met het voorbereiden van besluiten en een vlotte pen voor het opstellen en inrichten van adviezen.
De volledige beschrijving van de functie-inhoud en de functie-eisen kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel.

Beloning

Waterschap Hollandse Delta beschikt over een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere goede regelingen op het gebied van studie en een individueel keuzebudget.

De functie van beleidsadviseur kent een bruto jaarsalaris van maximaal € 75.100,-- (schaal 12, op basis van een 36-urige werkweek, inclusief 22% IKB, aan te wenden voor studie, verlof of uitbetaling). Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Het betreft een fulltime functie van 36 uur per week, 32 uur per week is bespreekbaar.

Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Een pre-employment check en referentie-onderzoek maken standaard deel uit van de selectieprocedure. Indien nodig kan dit aangevuld worden met een assessment. Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de eerste gespreksronde heeft plaatsgevonden.

Meer informatie?

Voor overige vragen kun je contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer 088 00 868 00.

Menu