Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied HR/Organisatieontwikkeling.

LuciVer
Wijchen
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied HR/Organisatieontwikkeling.

LuciVer
Wijchen

Over de organisatie

LuciVer is een kleine, dynamische organisatie gericht op wonen, welzijn en zorg voor veelal oudere cliënten die ervoor kiezen hun vragen door LuciVer te laten beantwoorden. Ultimo 2016 boden de 220 medewerkers (190 FTE) verpleegzorg inclusief wonen aan 83 bewoners, thuiszorg en diensten aan 82 klanten, dagbegeleiding aan 58 klanten en huishoudelijke hulp (WMO) aan 132 klanten. LuciVer heeft een capaciteit van 83 plaatsen binnen de Wet langdurige zorg en levert thuiszorg in twee nabijgelegen wooncomplexen met in totaal 167 appartementen. De medewerkers werken samen met circa 80 vrijwilligers.

Het uitgangspunt van de organisatie is ‘goed leven, betekenisvol leven’ van de bewoner en klant, met daarmee onlosmakelijk verbonden zingeving en spiritualiteit. Op basis van dit uitgangspunt zijn de volgende kernwaarden benoemd: Passie, Aandacht, Vertrouwen, Inspiratie en Professionaliteit.

De organisatie staat voor een stevige transformatie die middels verschillende pijlers vorm moet gaan krijgen: 1 Een cultuurverandering. 2 De realisatie van nieuwbouw en daarmee de noodzaak van tijdelijke huisvesting. 3 De implementatie van een nieuw organisatiemodel en een professionele bedrijfsvoering.

Functie-inhoud

De Raad van Toezicht van LuciVer waakt over het integrale belang van de organisatie en bestaat momenteel uit vijf leden, inclusief de voorzitter – die recent is benoemd. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Financiële Commissie en de Renumeratiecommissie. Vanwege het vertrek van twee leden conform het rooster van aftreden, zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden.

De Raad van Toezicht dient in staat te zijn om zich een oordeel te vormen over o.a:

 • De strategie en de planning.
 • De interne organisatie.
 • De inbedding van de spiritualiteit, zingeving en religie in de dienstverlening.
 • Het sociale beleid en het arbeidsklimaat.
 • De financiële situatie en resultaten.
 • De kwaliteit en veiligheid van de te verlenen zorg.

  Functie-eisen

  De kandidaat die wij zoeken beschikt o.a. over de volgende kennis en ervaring:

 • Voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van LuciVer in het bijzonder.
 • Een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk.
 • Beschikt over academisch werk- en denkniveau.
 • Is in staat afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren.
 • Is in staat de bestuurder te adviseren bij de uitoefening van zijn functie.

  Het Lid Raad van Toezicht met het aandachtsgebied HR/organisatieontwikkeling beschik o.a over het volgende:
  Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling/verandermanagement op strategisch niveau.
  Kennis van en ervaring met professionalisering van mensen en organisaties.
  Kennis van en ervaring met strategisch HR beleid, als HR directeur, bestuurder of als organisatieadviseur.
  Stevige persoonlijkheid, verbindend, analytisch sterk, pragmatisch.

  Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is het belangrijk dat een van de leden kennis heeft van c.q. ervaring heeft binnen de zorgsector. Verder is het van belang dat de aan te trekken leden een visie hebben op én ervaring hebben met toezicht houden. Een van de te benoemen leden is woonachtig in de regio Nijmegen/Wijchen en heeft daarmee begrip van de politieke context waarbinnen LuciVer opereert. Een van de nieuwe leden zal benoemd worden op bindende voordracht van de Ondernemingsraad. Gezien de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van huisvesting is het een pre als een van de nieuwe leden kennis heeft van vastgoed en huisvesting.

  De volledige beschrijving van de functie-inhoud en de functie-eisen kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel.

  Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

  De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

  Meer informatie?

  Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer 088 00 868 00.

 • Menu