Leeuwendaal zoekt...

Clusterhoofd Richtlijnontwikkeling en Wetenschap

Nederlands Huisartsen Genootschap
Utrecht
Leeuwendaal zoekt...

Clusterhoofd Richtlijnontwikkeling en Wetenschap

Nederlands Huisartsen Genootschap
Utrecht

Over de organisatie

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen. Door vertaling van wetenschap naar de huisartsenpraktijk draagt het NHG bij aan de professionalisering van de beroepsgroep. De vereniging telt meer dan 13.000 leden. 80% van alle huisartsen en huisartsen in opleiding is lid. Het NHG-bureau telt zo’n 130 medewerkers (ongeveer 80 fte), van wie een deel praktiserend huisarts is. De omzet bedraagt ongeveer € 12 miljoen, waarvan het merendeel wordt gefinancierd middels contributie van de leden. Kernwoorden voor het NHG zijn: betrouwbaar, betrokken, kritisch en deskundig.

Het NHG heeft zich in 2016 gebogen over een nieuwe strategische koers en de organisatiestructuur die daar het beste op aansluit. Dit heeft geleid tot een voorstel voor herstructurering van het NHG-bureau. De herinrichting betreft vooral een aanpassing van de topstructuur en het opnieuw indelen van enkele afdelingen. Er is gekozen voor een clusterstructuur met 3 inhoudelijke clusters en 2 stafclusters. Het bureau transformeert hierdoor naar een meer vraaggerichte organisatie om de wetenschap nog meer te laten aansluiten op wat de huisarts in de praktijk nodig heeft. Het NHG zit in de fase waarin de nieuwe organisatiestructuur ingebed gaat worden en vorm gaat krijgen. De nieuw te werven clusterhoofden spelen hierbij een belangrijke rol.

Functie-inhoud

De kernactiviteiten van het cluster Richtlijnontwikkeling & Wetenschap (32 medewerkers, 20 fte.) zijn het uitvoeren van het richtlijnen programma en de zorg voor een adequate bijdrage aan richtlijnen die door andere partijen worden ontwikkeld.

Belangrijk is dat het programma- en projectmanagement verder geprofessionaliseerd en ingebed wordt in de organisatie. Daarnaast is het professionaliseren van de werkprocessen – efficiënter en kwalitatief beter – ook een belangrijk thema. Het clusterhoofd speelt bij deze veranderingen een belangrijke rol.

Als clusterhoofd geef je leiding aan alle medewerkers van een cluster. Je formuleert ambitieuze, maar realistische jaarplannen en bent verantwoordelijk voor het behalen van de doelen en resultaten van het cluster. Je zorgt voor optimale samenwerking binnen het cluster en je staat voor je mensen. Creëren van draagvlak om de nieuwe uitdagingen waar het cluster voor staat te realiseren, is essentieel.

Als clusterhoofd ben je een strategisch gesprekspartner van de directie, adviseer je de directie in het managementteam en speel je daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling van het strategisch beleid en het bewaken van de strategische koers van het NHG. De rol is cluster-overstijgend en krijgt vorm in de samenwerking tussen directie en andere clusterhoofden. Je zorgt voor een constructieve samenwerking met collega clusterhoofden.

Functie-eisen

We zoeken een stevig, integraal clusterhoofd, met een open, gedreven en verbindende leiderschapsstijl. Je bent van nature een verbinder en bruggenbouwer. Je stimuleert samenhang en samenwerking tussen de diverse onderdelen binnen de organisatie en het speelveld er omheen en acteert hierin als sparringpartner.

Je geeft op een inspirerende, resultaat- en mensgerichte wijze leiding. Je hebt een ondernemende instelling en bent daadkrachtig in je besluiten. Bovendien draag je bij aan een bedrijfsmatige manier van werken. Hiernaast:

  • Heb je een afgeronde academische opleiding. Huisartsgeneeskunde is een pre.
  • Heb je een achtergrond in en/of ervaring met de gezondheidszorg en overzie je het speelveld van de huisartsenzorg.
  • Heb je meerjarige strategische managementervaring met veranderprocessen in een professionele werkomgeving.
  • Heb je ervaring met het invoeren van project- en programmamanagement.
  • Heb je affiniteit met het ontwikkelen van richtlijnen, systematieken en standaarden.
De volledige beschrijving van de functie-inhoud, de functie-eisen en de competenties kun je vinden in het uitgebreide functieprofiel.

Beloning

Het salaris bij een fulltime aanstelling bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7.108,- bruto per maand (schaal 15), exclusief 8% vakantiegeld. Daarnaast heeft het NHG een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket waaronder:

  • 8,3% eindejaarsuitkering.
  • Reiskostenvergoeding.
  • Tegemoetkoming in de ziektekosten.

Naar rato van de omvang van de aanstelling:

  • 240 vakantie-uren.
  • 56 keuze-uren die kunnen worden omgezet in een opleidingsbudget, extra inkomen of extra verlofdagen.

Het NHG heeft een collectieve pensioenverzekering afgesloten bij het PFZW.

Het NHG biedt een zeer boeiende, uitdagende en dynamische functie (32-40 uur) in een professionele werkomgeving en een informele werksfeer.

Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Meer informatie?

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer 088 00 868 00.

Menu