Leeuwendaal zoekt...

Directeur bestuurder

Vierstroom Zorg Thuis (onderdeel van Fundis)
Gouda
Leeuwendaal zoekt...

Directeur bestuurder

Vierstroom Zorg Thuis (onderdeel van Fundis)
Gouda

Over de organisatie

Vierstroom Zorg Thuis biedt met professionele verpleegkundigen en verzorgenden wijkverpleging bij cliënten thuis. Vierstroom helpt mensen om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven. Wij brengen eenvoud in de complexe wereld van zorg en hulp aan huis. Met hoogwaardige diensten, soepele processen en duidelijke taal. Samen regelen we het.

Vierstroom Zorg Thuis richt zich met name op het leveren van wijkverpleging en overbruggingszorg. Daarnaast levert zij zorg voor PGB’s, particulieren en dagopvang in het kader van de Wmo. Vierstroom Zorg Thuis heeft een jaarlijkse omzet van ca.34 miljoen; Er werken 680 medewerkers. Het managementteam, waar de directeur leiding aan geeft, bestaat uit twee regiomanagers en manager backoffice.

Vierstroom Zorg Thuis heeft zich de afgelopen jaren gericht op groei door hoge kwaliteit te koppelen aan een gezonde bedrijfsvoering.

Als directeur bestuurder van Vierstroom Thuis ben je eindverantwoordelijk voor je eigen organisatie, maar heb je de mogelijkheid om binnen de Fundis Holding met collega directeuren te innoveren en kennis te delen. Vierstroom Zorg Thuis heeft een platte organisatiestructuur. Dit houdt in dat wordt gewerkt met een lean en mean backoffice en kleine zelfsturende wijkteams die worden ondersteund door coaches. Het werkgebied is verdeeld in twee regio’s die ieder worden aangestuurd door een manager.

Functie-inhoud

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie; de strategie; het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en de ontwikkeling van de geformuleerde strategische ambities zoals zelfsturing, een lerende en ontwikkelgerichte organisatie.

De directeur bestuurder die we zoeken is in staat de doelstellingen ten aanzien van cliënten, ketenpartners, financiers en medewerkers te realiseren. Het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening, het vormgeven van de specialisaties en vernieuwing, het op een andere wijze in samenwerking met lokale partners organiseren van de zorg- en dienstverlening vragen de aandacht van de directeur. Visie gedreven werken in combinatie met een bedrijfsmatige kijk op zorg en het motiveren en inspireren van professionals is de opdracht voor deze directeur bestuurder.

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken beschikt o.a. over de volgende kennis en ervaring:

  • Een afgeronde academische opleiding (bij voorkeur bedrijfseconomie/bedrijfskunde).
  • Ervaring met moderne dienstverlening, is bedrijfsmatig sterk ontwikkeld en bekend met businessmodellen en financiering binnen de zorg.
  • Uitstekende competenties als eindverantwoordelijk manager/directeur met focus op resultaten en performance.
  • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
  • Is resultaatgericht, ondernemend, innovatief en slagvaardig.
De volledige beschrijving van de functie-inhoud en de functie-eisen kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel.

Beloning

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen in de zorg en voldoen aan de regels vanuit de wet normering topinkomens (WNT).

Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Een assessment, CV-check en referentie-onderzoek maken deel uit van de procedure.

Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

Meer informatie?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer 088 00 868 00.

Uitgebreid functieprofiel

Directeur bestuurder Vierstroom Zorg Thuis.

Menu