Terug naar vacatures

Leeuwendaal zoekt...

College van Bestuur

Voor onze opdrachtgever

Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer

Over de organisatie

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer (hierna kortweg aangeduid als OBO HS) is een nieuwe organisatie. Het openbaar basisonderwijs binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer gaat per 1 januari 2018 verzelfstandigen. Onder de nieuwe stichting vallen 9 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs, met gezamenlijk 121 fte aan professionals die zich inzetten voor circa 1.700 leerlingen.

Het verzorgen van onderwijs aan kinderen staat bij de stichting centraal. De stichting wil, na het afronden van een reorganisatie, bouwen aan de kwaliteit en positionering van het openbaar basisonderwijs binnen Hoogezand-Sappemeer. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en initieert – in nauwe samenwerking met de schooldirecteuren – het beleid van de stichting. Iedere school draagt vanuit het strategische beleid zelf verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een eigen identiteit en onderwijskundig profiel.

Directie, medewerkers en GMR zijn gedreven om vanuit een gezamenlijke visie de nieuwe organisatie vorm te geven en verder te professionaliseren en te bouwen aan eigentijds en boeiend onderwijs voor de kinderen van Hoogezand-Sappemeer.

Standplaats

Hoogezand-Sappemeer

Functie-inhoud

De bestuursstructuur is OBO HS is gebaseerd op het two-tier model. Bij OBO HS zijn daarmee de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. Het college van bestuur draagt zorg voor het bestuur en beheer van de stichting, voor het initiëren en ontwikkelen van het strategisch beleid van de stichting en voor het leidinggeven aan de directeuren van de basisscholen en medewerkers van het stafbureau.

Het College van Bestuur wordt gevormd door één lid, de bestuurder. Bij de functie van bestuurder bij stichting OBO HS past een daadkrachtige bestuurder met een hart voor onderwijs die de nieuwe organisatie vorm geeft en een heldere onderwijsvisie uitdraagt. Hij/zij is een verbindende, inspirerende leidinggevende met een duidelijke onderwijsvisie.

Functie-eisen

Capaciteiten en competenties:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bij voorkeur ervaring als bestuurder van een onderwijsorganisatie en eerdere ervaring als schoolleider primair onderwijs of onderwijs gerelateerd;
 • Kennis van wet- en regelgeving voor het primair onderwijs;
 • Kennis van de bekostiging, begroten en formatietoedeling in het primair onderwijs;
 • In staat tot het formuleren van heldere organisatiedoelen.
Persoonlijke eigenschappen:
 • Strategisch inzicht;
 • Resultaatgerichtheid
 • Loyaal aan de doelen van de organisatie;
 • Stimulerend vermogen;
 • Kwaliteiten als teambuilder;
 • Gezagsuitstraling.
Meer informatie over de functie-eisen kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel.

Beloning

Inschaling conform cao Bestuurders in het Primair Onderwijs.

Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

U kunt onderaan deze pagina uw belangstelling voor deze functie aan ons kenbaar maken. Dat kan door uw cv te uploaden en op de pagina die daarna opent uw voorletter(s) en roepnaam in te vullen, uw gegevens na te kijken en (bij voorkeur) uw motivatiebrief te uploaden. We ontvangen uw reactie graag vóór 3 juli 2017.

Een pre-employment check en referentie-onderzoek maken deel uit van de procedure, een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

Meer informatie?

Het uitgebreide functieprofiel kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Jeannette van der Vorm via telefoonnummer 088 00 868 00.

Uitgebreid functieprofiel

Bestuurder - Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappermeer

SOLLICITEREN
Menu