Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter en vier leden voor de Raad van Toezicht

Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer
Hoogezand-Sappemeer
Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter en vier leden voor de Raad van Toezicht

Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer
Hoogezand-Sappemeer

Over de organisatie

De Stichting Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer (hierna kortweg aangeduid als OBO HS) is een nieuwe organisatie. Het openbaar basisonderwijs binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer gaat per 1 januari 2018 verzelfstandigen. Onder de nieuwe stichting vallen 9 basisscholen, waarvan 1 school voor speciaal basisonderwijs, met gezamenlijk 121 fte aan professionals die zich inzetten voor circa 1.700 leerlingen.

Het verzorgen van onderwijs aan kinderen staat bij de stichting centraal. De stichting wil, na het afronden van een reorganisatie, bouwen aan de kwaliteit en positionering van het openbaar basisonderwijs binnen Hoogezand-Sappemeer. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en initieert – in nauwe samenwerking met de schooldirecteuren – het beleid van de stichting. Iedere school draagt vanuit het strategische beleid zelf verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een eigen identiteit en onderwijskundig profiel.

Directie, medewerkers en GMR zijn gedreven om vanuit een gezamenlijke visie de nieuwe organisatie vorm te geven en verder te professionaliseren en te bouwen aan eigentijds en boeiend onderwijs voor de kinderen van Hoogezand-Sappemeer.

Functie-inhoud

De raad van toezicht heeft drie taken: toezicht houden op de gang van zaken, klankbord zijn voor het college van bestuur, en de werkgeversrol vervullen voor het college van bestuur. De leden van de raad van toezicht worden geacht onafhankelijk en kritisch te zijn en hebben een zittingstermijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog 4 jaar.

De raad van toezicht komt minimaal vier maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Aanvullende vergaderingen vinden plaats indien de raad van toezicht commissies gekoppeld aan specifieke aandachtgebieden in het leven roept.

Voor de raad van toezicht van OBO HS zijn de volgende invalshoeken van belang:

 • Onderwijs in brede zin;
 • Jeugd en zorg in brede zin;
 • Financiën;
 • HRM;
 • Bestuur en overheid.

Functie-eisen

Gewenste capaciteiten en competenties zijn o.a.:

 • Onbesproken gedrag, sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig.
 • Heeft strategisch inzicht en kan richting geven.
 • Aantoonbare ervaring met het besturen van of toezichthouden over omvangrijke en/of complexe instellingen.
 • Kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en organisatieverandering.
 • Goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.
 • Kan inspireren en stimuleren.
Meer informatie over de specifieke eisen per invalshoek en aanvullende eisen voor de voorzitter voor de raad van toezicht kunt u vinden in het uitgebreide functieprofiel.

Beloning

De voorzitter en leden van de raad van toezicht ontvangen een vrijwilligersbijdrage van jaarlijks € 1.500,--

Hoe kunt u solliciteren op deze functie?

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Een pre-employment check en referentie-onderzoek maken deel uit van de procedure.

Deze vacature is van kracht totdat bij de opdrachtgever de 1e gespreksronde heeft plaatsgevonden.

Meer informatie?

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer 088 00 868 00.

Menu