Uittreding Vervangingsfonds mogelijk per 1 juli 2016

Wilt u zo snel mogelijk eigenrisicodrager worden voor de ziektevervanging? Dan gloort er nu een kans. Kordate actie is echter vereist en de adviseurs van Leeuwendaal helpen u daarbij graag.

Extra instapmoment

Als u voor 31 augustus bij het Vervangingsfonds (Vf) aangeeft dat u voornemens bent eigen risicodrager te worden, dan is dat – onder voorwaarden – nog mogelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016.
In verband met de nieuwe cao PO voor 2016-2017 én het in werking treden van de Wet werk en zekerheid binnen de sector, heeft het Vervangingsfonds besloten om op 1 juli 2016 een extra instapmoment voor het eigen risicodragerschap aan te bieden. Het extra instapmoment geldt alleen voor het volledig eigen risicodragerschap. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid moeten schoolbesturen uiterlijk 31 augustus aangeven dat zij ‘voornemens zijn’ eigenrisicodrager te worden. Daarna kunnen tot uiterlijk 31 oktober 2016 alle benodigde documenten – waaronder de verklaring van de P(G)MR – aangeleverd worden.

Raad en daad

Leeuwendaal Joke Walraven planning control hr vervangingsfonds eigenrisicodrager

Joke Walraven, adviseur HR Plannning en Control

Leeuwendaal heeft alle expertise in huis om u te helpen bij de weloverwogen besluitvorming. Indien u daadwerkelijk voor uittreding kiest, kunnen we u begeleiden bij de aanvraag. Ook staan we u graag met raad en daad terzijde bij het opstellen en implementeren van deugdelijk vervangings- en verzuimbeleid en bij de uiteindelijke uittreding. Verder kunnen we uw P&O/HRM-team ondersteunen en opleiden om de nieuwe situatie zo goed mogelijk vorm te geven.

Nu actie?

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om met terugwerkende kracht vanaf 1 juli eigenrisicodrager te worden en wilt u dat vooral ook gefundeerd en zorgvuldig doen, neem dan contact met ons op. We vatten graag met u de koe bij de horens.

Contact en meer informatie

David Wilbrink

Foto van David Wilbrink
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0735
Biography

David is werkzaam als adviseur bij de adviesgroep HR Planning en control. Na zijn universitaire opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft hij zijn kennis van de organisatiekunde versterkt met de master opleiding Arbeid, Organisatie en Management. Tijdens zijn twee studies heeft hij gewerkt bij een internationale HR-organisatie, in een HR-functie. Verder is hij een echte organisator en is hij oplossingsgericht en flexibel.

Joke Walraven

Foto van Joke Walraven
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9676
Biography

Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto. In deze tijd van leerlingendaling en bezuinigingen is dit een nog grotere uitdaging.