Ernstig verwijtbaar handelen: transitievergoeding of niet?

Als een werknemer ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld, kan dat er toe leiden dat de werkgever bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen transitievergoeding verschuldigd is. Dat van ernstige verwijtbaarheid echter niet snel sprake is, blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad1.
Wat was het geval? Een werknemer, marketing- en salesmanager bij een technologiebedrijf, had niet gereageerd op e-mails met inkooporders van een nieuwe klant en had daarnaast bedrijfsgevoelige informatie buiten de werkomgeving gebracht, zowel door informatie te verzenden naar zijn privé-mail als door grote hoeveelheden bedrijfsgevoelige informatie (ruim 2.400 prijscalculaties) naar een usb-stick te kopiëren. Dit betrof calculaties van bijna alle belangrijke producten, die voor concurrenten van grote waarde zouden kunnen zijn en die de werknemer voor zijn werkzaamheden niet nodig had.

Ernstig verwijtbaar?

Op verzoek van de werkgever had de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens verwijtbaar handelen van de werknemer (de ‘e-grond’ van artikel 7:669 lid 3 BW). Bovendien was volgens de kantonrechter sprake van ‘ernstig verwijtbaar’ handelen van de werknemer in de zin van artikel 7:673 lid 7 onder c BW, zodat de werkgever op die grond geen transitievergoeding verschuldigd was aan de werknemer. Omdat hij algehele afwijzing van de transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar achtte, heeft de kantonrechter wel een beperkte transitievergoeding toegekend van € 25.000,= bruto.
Emiel BogardijnIn hoger beroep was het hof ’s-Hertogenbosch van oordeel dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer inderdaad moest worden beëindigd (maar dan op de ‘g-grond’, zijnde een verstoorde arbeidsverhouding). In tegenstelling tot de kantonrechter vond het hof echter dat het niet reageren op e-mails van een belangrijke klant van de werkgever en het plaatsen van een grote hoeveelheid prijscalculaties op een usb-stick niet kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten in de zin van art. 7:673 lid 7 onder c BW. Volgens het hof is de werkgever dan ook ‘gewoon’ de volledige transitievergoeding van € 89.760,48 bruto verschuldigd.

Hoge Raad

De werkgever heeft vervolgens bij de Hoge Raad betoogd dat wel degelijk sprake was van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer. De Hoge Raad is daar echter niet in mee gegaan en heeft – zonder nadere motivering – geen aanleiding gezien om het oordeel van het hof te herzien.
Hieruit blijkt dat van ernstige verwijtbaarheid niet zomaar sprake is. Daarvoor moet het gaan om bijzondere omstandigheden, zoals gevallen van fraude of diefstal, agressief en intimiderend gedrag jegens collega’s of het herhaaldelijk en zonder reden niet verschijnen op het werk. In die gevallen was de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen over de juridische consequenties van het gedrag van een werknemer? Neemt u dan contact op met mr. Emiel Borgardijn of een van de andere juristen van Leeuwendaal.

mr. Emiel Borgardijn

Foto van mr. Emiel Borgardijn
Juridisch adviseur Mobiel: 06 3196 7553 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Emiel houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin. Als advocaat bij een middelgroot kantoor en jurist bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar heeft hij in uiteenlopende kwesties geadviseerd en geprocedeerd. Bij Leeuwendaal adviseert Emiel onder meer over vraagstukken op het gebied van dossieropbouw, ontslag, arbeidsongeschiktheid, reorganisatie, (flexibele) arbeidsovereenkomsten en de Wet Normering Topinkomens. Emiel heeft tot doel een bruikbaar advies of een concrete oplossing te bieden waarbij hij oog heeft voor de diverse belangen van zijn klant. Emiel is een toegankelijke adviseur met kennis van zaken. Hij denkt graag in een vroeg stadium mee, maar komt ook met verve voor de belangen van zijn klant op als het ‘5 voor twaalf’ is. Emiel is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.


1HR 13 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2626