Training Teamleiderschap

Na de training:

  • ben je beter in staat jezelf te positioneren als leidinggevende door een betere toepassing van de theorie over leidinggeven;
  • geef je effectiever leiding door een situationele en coachende aanpak;
  • heb je meer zicht op de groeps- en ontwikkelprocessen van je team;
  • ben je beter in staat lastige gesprekken te voeren en kun je beter omgaan met lastige situaties in en om het team;
  • ben je in staat om je team gemotiveerd aan de slag te krijgen en te houden.

Deze door deelnemers hoog gewaardeerde training biedt veel persoonlijke aandacht, veel oefening en feedback en volop kansen om te groeien als leidinggevende. We leren van elkaar in rollenspellen en oefeningen en werken ook ieder blok met een acteur. De MBTI persoonlijkheidsvragenlijst geeft je inzicht en handvatten voor leidinggeven, omgaan met veranderingen en waarderen van diversiteit.

DOELGROEP

Meewerkende voormannen, groepsleiders, teamleiders, afdelingshoofden, MT-leden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operationele aansturing van een groep vakspecialisten, dan wel de dagelijkse werkzaamheden coördineren van een team.

PROGRAMMA

Blok 1
Eerste twee dagen: Leidinggeven en communicatie
Leidinggeven gaat over inspireren, ingrijpen, sturen en coachen. Je leert met een situationele aanpak je team te motiveren en het werk goed in te richten en je mensen te sturen en te coachen. Je gaat actief aan de slag met gesprekstechnieken en je oefent met het voeren van lastige gesprekken. Tot slot werk je aan conflicthantering en aan het opbouwen van effectieve werkrelaties.

Blok 2
Middelste twee dagen: Jij en je team
In het tweede blok staat jouw persoonlijke effectiviteit centraal. Je ontdekt je MBTI-type en dat geeft je inzicht in verschillende temperamenten, voorkeuren en behoeften in je team. Je leert hiermee beter aan te sluiten bij je gesprekspartner en krijgt tools om verschillen te overbruggen. We gaan in op besluitvorming in groepen en op het plegen van interventies in vastlopende teams. Ook de thema’s van delegeren en timemanagement komen hierbij aan bod.

Blok 3
Laatste twee dagen: Samenwerken in teams
In het laatste blok gaan we in op teamontwikkeling. Leiderschap is de kunst je teamleden verder te brengen dan ze op eigen kracht doen. Je leert hoe je ze kunt laten leren van het werk en je krijgt handvatten voor interventies in de teamcultuur. De thema’s vergaderen en conflicthantering zijn hierbij aan de orde.

Maak kennis met de trainer

Geen resultaten.