Training Sturen met beleid

Na deze training:

  • heb je inzicht in de uiteenlopende rollen die je als beleidsadviseur op het hedendaagse beleidstoneel speelt
  • ben je in staat om te schakelen tussen deze rollen, al naar gelang de situatie daar om vraagt
  • ben je geoefend in het neerzetten van elke rol en je weet je zo te presenteren als een effectief beleidsadviseur die het beleidsproces prima weet te sturen

DOELGROEP

Beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs die meer grip willen krijgen op de rollen in het beleidsproces.

PROGRAMMA

Dag 1
De beleidsadviseur als verkoper: de cruciale fase van opdrachtformulering
Je verkent je invloed op de opdrachtformulering en de doelstellingen van beleid en traint je communicatieve vaardigheden in de vorm van een intake- of opdrachtgesprek met een acteur in de rol van opdrachtgever.

Dag 2
De beleidsadviseur als procesregisseur: grip op proces en actoren
Je krijgt inzicht in het beleidsproces en de kansen die dit biedt voor jouw regie. Je leert op welke wijze je inzicht krijgt in de spelers op jouw beleidstoneel en traint je regisserende vaardigheden aan de hand van jouw eigen praktijk.

Dag 3
De beleidsadviseur als onderhandelaar: omgaan met diverse belangen
Je leert op effectieve en assertieve wijze om te gaan met de vele, verschillende belangen in en rond het beleidsproces en oefent deze derde dag jouw beïnvloedings- en onderhandelingsvaardigheden.

Maak kennis met de trainer

Geen resultaten.