Training Projectmanagement

In deze driedaagse training projectmanagement ontdekken beginnende en ervaren projectleiders de beste route naar resultaat. Je komt tot direct toepasbare nieuwe inzichten en gaat actief aan de slag met het trainen van nieuwe vaardigheden.

  • opzetten van projectplannen en faseren van projecten
  • in kaart brengen van de risico’s in de omgeving van een project
  • netwerk aan organisaties en mensen rondom de projectleider
  • beheersen van projecten
  • afstemmen met klanten, opdrachtgevers en de eigen organisatie
  • beter leidinggeven en aanspreken van projectteamleden

DOELGROEP

Projectmedewerkers die projecten gaan leiden en projectleiders die hun projectmanagement willen opfrissen.

PROGRAMMA

Dag 1: de techniek van succesvol projectmanagement
Je krijgt inzicht in de zes stappen van succesvol projectmanagement. Je leert hoe je de opdracht en afbakening van het resultaat helder krijgt in een goede dialoog met de opdrachtgever. Je krijgt inzicht in het faseren en plannen van een project en ervaart de dynamiek van projectmatig werken in diverse praktijkgerichte oefeningen.

Dag 2: Project en omgeving, mensen en besluitvorming
Je krijgt inzicht in de omgeving van een project, het netwerk van organisaties en mensen rondom de projectleider en je leert de risico’s in de omgeving van een project in kaart te brengen. Je leert beter leiding te geven door time management en collega’s te motiveren om tijdig hun bijdrage te leveren. Je krijgt meer inzicht in de dynamiek van projectteams en je leert te intervenië‰ren in groepsprocessen.

Dag 3: project in de praktijk
Je brengt het geleerde in de praktijk aan de hand van een door een deelnemer (misschien wel jezelf) ingebracht startend project. Je formuleert een inspirerende opdracht, resultaten en afbakening. Je maakt de fasering en planning en brengt de risico?s en het netwerk in kaart. Ten slotte presenteer je de opzet van het project aan de werkelijke opdrachtgever. De feedback van de opdrachtgever geeft goed zicht op de belangen en afwegingen van opdrachtgevers.

Maak kennis met de trainer

Cees Klok

Foto van Cees Klok
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4742
Biography

Cees is een bevlogen en enthousiaste trainer en coach. Hij gelooft in het gebruiken van je talent om meer lol te hebben in je werk en de broodnodige resultaten te boeken. Hij is veelzijdig en heeft al meer dan twintig jaar door heel Nederland gewerkt aan het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Het gaat hem steeds om het bereiken van doelen en om het bewuster inzetten van je talent om die doelen te bereiken. Bij Leeuwendaal is Cees coördinator coaching. Hij is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over coaching. Na een eerste verkenning van een vraag naar coaching zoekt Cees naar de coach die het best past bij de vraag.