Opgavengestuurd en talentgedreven werken

In de ideale organisatie doet iedereen wat hij of zij goed kan én wat hem of haar energie geeft. Dat garandeert werkplezier en effectiviteit. Doen wat je goed kan en waar je ook nog eens energie van krijgt, brengt medewerkers in de juiste flow. Dan benutten ze hun eigen strengths ten volle. Ze presteren moeiteloos op de toppen van hun kunnen en het risico op uitval is klein.
Door opgavengestuurd te werken, schept u de ideale omstandigheden om zoveel mogelijk medewerkers in deze bevoorrechte positie te manoeuvreren. U kunt daar vandaag nog mee beginnen. Heel kleinschalig, met slechts één team dat slechts één opgave dient te vervullen. Er groeit en bloeit vanzelf iets moois. En wij helpen u daarbij graag!

Van star naar sterk

Organogrammen, protocollen en strikte functieomschrijvingen bieden duidelijkheid en houvast – dat is waar. Maar ze brengen onvermijdelijk ook starheid met zich mee. Of erger: ze vormen een dwangbuis waarin mensen en teams gevangen zitten en waarin zij hun talenten niet kunnen ontplooien.
Uiteindelijk draait het volgens ons toch hierom: de organisatiedoelen moeten op de best mogelijke wijze worden gerealiseerd. Het maximaal benutten van ieders talent en drijfveren lijkt dan toch de meest kansrijke route. En dat is het doel van opgavengestuurd werken. De match tussen de te vervullen opgaven en het beschikbare talent in de organisatie is daarbij richtinggevend voor de werkwijze en de samenstelling van teams. Mensen doen wat ze doen omdat zij er goed in zijn en omdat het hen energie geeft, niet omdat het tot hun functie behoort.

Snel en succesvol aan de slag

Binnen de geldende regels en procedures blijkt er vaak meer mogelijk dan gedacht, zo is onze ervaring. Om snel en succesvol te kunnen starten met opgavengestuurd werken hoeft het functiegebouw niet te worden vertimmerd en hoeven we niet te sleutelen aan de rechtspositie van de medewerker.
Opgavengestuurd werken schept de voorwaarden voor intrinsiek gemotiveerde medewerkers die alle ruimte krijgen om hun talenten aan te wenden en zich verder te ontwikkelen. De winst voor de organisatie is evident: stijgende medewerkerstevredenheid, hogere productiviteit en minder uitval.
Wij bespreken graag zo concreet mogelijk met u wat u vandaag nog kunt doen om hiermee aan de slag te gaan.

Contact en meer informatie

Sabine Goes

Foto van Sabine Goes
Adviseur, Themamanager Resultaatgedreven werken Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4756
Biografie

Sabine Goes is themamanager en senior adviseur rol- en talentgericht werken. Sabine ziet er uitdaging in om met management en medewerkers te zoeken naar manieren om voortdurend te komen tot een optimale afstemming tussen doelen, opgaven en resultaten van de organisatie en de strengths en talenten van medewerkers. Ik begeleid graag management en medewerkers in hun reis om te komen tot een ontwikkelgerichte organisatie.

Sabine is een stevige gesprekspartner op management en bestuurlijk niveau. Zij heeft gevoel voor de organisatie en voor verhoudingen, kan goed inspelen op verschillende situaties, is analytisch sterk, maar ook pragmatisch en resultaatgericht. Zij is een zeer ervaren adviseur, procesbegeleider en projectleider.

Menu