Zorg

Leeuwendaal werkt voor UMC’s, voor ziekenhuizen, GGZ-organisaties, we zijn actief in de gehandicaptenzorg en in de ouderenzorg, in de jeugdzorg en de GGD… Kortom, we kennen de sector in de breedte en in de diepte. We kunnen u helpen de beste mensen aan boord te halen en te houden en hen tot de beste prestaties te laten komen. Dat doen we – onder andere – met deze diensten en instrumenten.

Werving & Search

We werven voor de zorg en de welzijnssector op het niveau van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, op directie- en managementniveau en voor strategische stafposities. Ons vacature-overzicht toont de actuele en recente opdrachten die we hebben vervuld.
Contactpersoon

Interim Management

We leveren de beste interim managers voor de zorg, puttend uit ons warme netwerk. Onze interimmers zijn stuk voor stuk ervaren en kundige professionals die we goed kennen en regelmatig spreken. Mensen die bewust ervoor hebben gekozen om zich aan Leeuwendaal te verbinden, omdat ze geloven in onze werkwijze en onze visie. U leest meer over onze aanpak in deze brochure.
Contactpersoon

Elizabeth de Jong

Foto van Elizabeth de Jong
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4738
Biography

Elizabeth is een ervaren adviseur op het gebied van capaciteitsvraagstukken in de zorg, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Ruim 14 jaar adviseert ze mensen en organisaties op geheel eigen wijze met het bereiken van hun ambities. Door haar persoonlijke benadering maakt ze snel contact, doorziet de kern, en kijkt verder dan de vraag. De totale context en toekomst visie laat ze daarbij niet los. Ze gelooft sterk in de kracht van drijfveren en zet vooral in op talent. Als adviseur interim-management is ze doeltreffend en verbindt mensen en organisaties op positief kritische manier. Haar passie en energie haalt zij uit het werken voor de publieke sector en met name de zorg en onderwijs. Zij studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht.

Arbeidsmobiliteit

Op deze pagina leest u meer over onze dienstverlening op het vlak van arbeidsmobiliteit.

Contactpersoon

Corinne van der Salm

Foto van Corinne van der Salm
Directeur Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0732
Biography

Corinne ondersteunt opdrachtgevers bij complexe vraagstukken rond talentmanagement en arbeidsmobiliteit. Ziet snel alternatieve scenarios, brengt praktische en verrassende oplossingen mee en zorgt dat iedereen zijn rol pakt.

Psychologie

Leeuwendaal ondersteunt selectieprocessen met geschiktheidsonderzoeken (assessments). Voor loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken bieden we ontwikkelingsgerichte assessments die ook inzoomen op diepere drijfveren van een kandidaat. Maak kennis met onze adviesgroep Psychologie & Assessments.
Contactpersoon

Geen resultaten.

Leiderschap

Goede leiders verbinden mensen met elkaar en met de gezamenlijke missie. Ze bouwen gemotiveerde teams waarin talent maximaal rendeert. Ze laten mensen trots zijn op zichzelf en op wat ze met elkaar hebben bereikt. Leeuwendaal ondersteunt uw leidinggevenden onder andere met coaching, met development centres en met onze unieke aanpak voor de realisatie van high perfoming teams (HPT).
Contactpersoon

Roald Pool

Foto van Roald Pool
Trainer, coach, business development manager Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 5199 4921
Biography

Roald is een ervaren trainer, coach, procesbegeleider en spreekstalmeester met ruime ervaring in meerdere bedrijfstakken, zowel in de publieke als de private sector. Zijn meest bediende doelgroep is die van hoger, midden- en operationeel management. Voor klanten van Leeuwendaal fungeert hij daarom als themamanager ‘Leiderschap’. In die rol helpt hij klanten met het vormgeven van resultaatgerichte MD-trajecten met een scherp oog voor de specifieke cultuur en ‘couleur locale’.;Als innovatief ‘ontwerper’ heeft Roald veel methodes ontwikkeld die leren en implementeren bij elkaar brengen, waaronder ‘leren met businessdoelen’, ‘gamification’ en ‘development centres’.;Als uitvoerend trainer / coach weet hij taboes binnen groepen snel te doorbreken waardoor een dialoog ontstaat over de issues die er toe doen.

Teamontwikkeling

Onderzoek naar high performance teams in de publieke sector (i.s.m. de Erasmus Universiteit Rotterdam en  TNS NIPO) heeft ons veel kennis en inzichten opgeleverd. Dat onderzoek staat aan de basis van onze methodische aanpak waarmee wij nieuwe teams sterker neerzetten en bestaande teams sterker maken. In high performing teams treffen we steeds dezelfde zes ingrediënten aan. Stelselmatig.
Contactpersoon

Raoul Schildmeijer

Foto van Raoul Schildmeijer
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 5101 6827
Biography

Raoul is senior adviseur bij de adviesgroep Samenwerken en governance. Hij heeft een ruime ervaring op seniorniveau – in veel opdrachten op het snijvlak van advies en onderzoek – in de overheid, de zorg en maatschappelijke organisaties. Raoul is een analytisch en conceptueel denker. Het speurt naar conventies in organisaties. Zijn doel is om de dialoog (weer) op gang te brengen, zodat wat gestold is los komt en wat blijven moet, blijft. Hij heeft ervaring als procesbegeleider van teamdagen en workshops, uitvoerder van evaluaties en onderzoek in organisaties en omgevingsmanagement. Raoul begrijpt, mede uit eigen ervaring, verandermanagement in complexe organisaties. Ook heeft hij heeft ruime persoonlijke ervaring in leidinggeven aan professionals en het leiden van resultaatverantwoordelijke units op MD-niveau. Hij is creatief en associatief. Hij heeft een sterk organisatiebewustzijn, luistert en verbindt.

Gedragsverandering

Het gedrag van mensen bepaalt het succes van organisaties, dat is onze overtuiging. Leeuwendaal helpt opdrachtgevers in de zorg bij het realiseren van de gedragsverandering die noodzakelijk is om aan de veranderende eisen tegemoet te komen. Onze inzet is er steevast op gericht om talent tot volle wasdom te laten komen en alle krachten die een organisatie herbergt te ontketenen. Waar blokkades effectief gedrag in de weg staan, hebben we alle disciplines en know how in huis om deze weg te nemen. Hier leest u meer over onze visie en aanpak.
Contactpersoon

Financiële grip op veranderprocessen

Krantenartikelen met faillissementen in o.a. de thuiszorg en misstanden in ziekenhuizen en verpleegtehuizen vullen bijna wekelijks de voorpagina. Met name instellingen die hun mensen en middelen niet flexibel kunnen inzetten, en die een laag weerstandsvermogen hebben, lopen gevaar om failliet te gaan. Financiële grip op de veranderprocessen is dan ook een must, wil een transitie kans van slagen hebben. Bij Leeuwendaal pakken we veranderprocessen integraal op. We letten daarbij ook op de bedrijfsvoering. We bewaken de verhouding tussen kosten en baten van arbeid, de verhouding tussen inspanning en resultaat van transities. We adviseren over de optimale inzet van de beschikbare middelen, waaronder de juiste mensen op de juiste plaats. We zorgen voor overzicht, inzicht en vergezicht. Onze opdrachtgevers hebben daardoor grip op hun financiële (verander)processen en zijn in staat tijdig bij te sturen. Op alle niveaus in de organisatie, op elk gewenst moment.
Contactpersoon

Joke Walraven

Foto van Joke Walraven
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9676
Biography

Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto. In deze tijd van leerlingendaling en bezuinigingen is dit een nog grotere uitdaging.

Juridische dienstverlening

Onze juristen hebben ruime ervaring met arbeidsrechtelijke vraagstukken in de zorg. Doordat zij de complexiteit van zorginstellingen begrijpen, kunnen zij vlot tot een pragmatische oplossing komen die recht doet aan alle partijen. Ook kunnen zij u van dienst zijn bij de toepassing en uitleg van de Cao Ziekenhuizen, Cao vvt en de Cao Gehandicaptenzorg en de vertaling van wijzigingen in de cao naar de werkvloer van alledag. De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten kent voor onze juristen geen geheimen. Bij Leeuwendaal kunt u terecht voor ondersteuning bij reorganisaties of fusies in de zorg: ondersteuning bij onderhandelingen over een sociaal plan, begeleiding van medezeggenschap en het juridisch kompas in de praktische uitwerking. Lees meer >>
Contactpersoon

Geen resultaten.

INTEGRAAL, OVER DE VOLLE BREEDTE

Leeuwendaal helpt u graag uw organisatie te versterken door u op alle hr-vlakken te ondersteunen. Opdrachtgevers waarderen onze multidisciplinaire dienstverlening en onze integrale aanpak. Wilt u een keer vrijblijvend van gedachten wisselen over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Douwe Wijbenga.

 
Douwe Wijbenga

Douwe Wijbenga

Menu