Onderwijs

Scholen en onderwijsinstellingen hebben continu te maken met ontwikkelingen die diep ingrijpen in de organisatie. Bezuinigingen, krimpende leerlingenaantallen, druk op de huisvesting, toezicht, et cetera. Het vereist heel wat kennis en expertise om telkens weer de organisatie aan te passen aan de veranderende omstandigheden. En het is een nog grotere uitdaging om tegelijkertijd het enthousiasme en de gedrevenheid van de onderwijsmensen te behouden of zelfs te versterken.

De adviseurs van Leeuwendaal hebben jarenlange ervaring in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger onderwijs. We zijn creatief in het vinden van oplossingen voor schijnbaar onoplosbare (juridische) problemen. Jong talent behouden in tijden van krimp bijvoorbeeld. Wij ontwikkelen met en voor u een langetermijnvisie op personeelsbeleid, helpen u succesvolle teams samen te stellen op basis van werkelijke kwaliteiten of met gerichte interventies een bestaand team beter te laten presteren. Met een warm hart en een koel hoofd doen we wat nodig is om de kwaliteit en continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

De randvoorwaarden scheppen voor goed onderwijs, dat is ons doel en ons vak.

geke-lexmond-planning-control-leeuwendaal

Geke Lexmond

Jos-Gerards Leeuwendaal planning control overheid onderwijs zorg

Jos Gerards

Hiermee kunnen wij u van dienst zijn

Leeuwendaal helpt u graag uw organisatie te versterken door u op alle hr-vlakken te ondersteunen. Opdrachtgevers waarderen onze multidisciplinaire dienstverlening en onze integrale aanpak.

 • De jaarlijkse cyclus van beleid, begroting, rapportage en verantwoording kent een aantal spannende momenten waarop de onderwijsbestuurder helder moet kunnen uitleggen welke keuzes zijn gemaakt en waarom, hoe de voortgang van het beleid is en de uitputting van het budget en hij moet een paar jaar vooruit kunnen kijken. Hij moet zorgen voor de continuïteit van het onderwijs en de organisatie.
  Wij adviseren u graag over de inrichting van uw organisatie en hoe u de middelen optimaal kunt inzetten voor het primaire proces nu en in de toekomst. We zorgen voor overzicht, inzicht en vergezicht.

  Contactpersoon

  Joke Walraven

  Foto van Joke Walraven
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9676
  Biography

  Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto. In deze tijd van leerlingendaling en bezuinigingen is dit een nog grotere uitdaging.

 • Onze onderwijsjuristen en –advocaten werken voor scholen en universiteiten en zijn specialisten in bij uitstek de onderwijsregelgeving. Ze staan voor een doelgerichte oplossing op basis van onze ruime ervaring met de dagelijkse praktijk van het onderwijs. U kunt hen inschakelen voor elk vraagstuk op het vlak van ambtenaren- en arbeidsrecht. Meer lezen >>

  Contactpersoon

  mr. Sandra Geerdink

  Foto van mr. Sandra Geerdink
  Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9686
  Biography

  Sandra heeft als advocaat jarenlange ervaring in de algemene rechtspraktijk. Bij Leeuwendaal heeft zij zich toegelegd op het brede juridische terrein waarmee (onderwijs)werkgevers te maken kunnen krijgen. Zij weet juridische vraagstukken op een doortastende en onderzoekende wijze tot in de kern te doorgronden om hierna oplossingsmogelijkheden aan te bieden. Sandra staat haar klanten bij in verschillende kwesties zoals arbeidsvoorwaarden, ontslag, toelating/verwijdering van leerlingen, klachten en bekostiging. De combinatie van kennis en vaardigheden die Sandra als advocaat, coach en leidinggevende heeft opgedaan, zet zij creatief en gericht in bij onderhandelingen en procedures. In 2015 heeft Sandra de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht afgerond.

 • Is uw samenwerkingsverband bestuurlijk goed ingericht?
  Hoe is de bedrijfsvoering van uw samenwerkingsverband ingericht?
  Hebt u voldoende zicht op de continuïteit en zijn de risico’s voldoende in beeld en afgedekt?
  Leeuwendaal biedt een QuickScan voor bedrijfsvoering en bestuurlijke inrichting van uw samenwerkingsverband. Hiermee krijgt u snel inzicht in de bedrijfsvoering en het bestuurlijk opereren, wat een goede basis kan zijn voor de inhoud van de continuïteitsparagraaf in uw jaarrekening 2016. Lees meer>>

  Contactpersoon

  Jos Gerards

  Foto van Jos Gerards
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 43 35 78 02
  Biography

  Steeds op zoek naar de nóg betere oplossing!;Jos Gerards is een resultaatgerichte onderwijskundige. Met zijn praktijkgerichte en confronterende werkwijze daagt hij mensen uit tot het realiseren van ambitieuze ontwikkeling van zichzelf, collega’s en de organisatie waarin ze werken. Al bijna 20 jaar adviseert, coacht en traint hij besturen, directies en teams in het primair- en voortgezet onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering. Ook heeft hij geadviseerd in het bedrijfsleven. Hij is breed inzetbaar op vele terreinen en gespecialiseerd in passend onderwijs en de functiemix. Klanten en collega’s beschrijven hem als: energiek, betrokken, inspirerend, creatief, flexibel, daadkrachtig en duidelijk.

 • Leeuwendaal kan vanuit een onafhankelijke positie met u optrekken in uw verkenning en u ondersteunen bij het zetten van stappen naar het Eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW of Vervangingsfonds. Lees meer over WGA en ZW of over het Vervangingsfonds.

  Contactpersoon

  Marlies Oldenburg

  Foto van Marlies Oldenburg
  Adviseur Mobiel: 06 8265 4511
  Biography

  Ik tracht zowel de mens als de organisatie verder te brengen. En door het één te doen, gebeurt het ander dikwijls vanzelf. Mijn kracht hierin is dat ik met geduld en rust te werk ga. Ik beschik over een sterke organisatiesensitiviteit én een sterke sensitiviteit voor menselijke verhoudingen.
  Ik houd ervan om processen te analyseren en te doorgronden en zaken op verschillende manieren inzichtelijk te maken. Ik geloof daarbij in de kracht van verbinding: niet alleen woorden vertellen iets, ook cijfers ‘spreken’ en samen vertellen ze mij een compleet verhaal.

 • Onderwijs kan rekenen op veel aandacht vanuit de publieke en politieke hoek. Incidenten in de sector dragen daaraan bij. De overheid komt daardoor steeds weer in de verleiding om in te grijpen.
  Alle onderwijssectoren hebben een Code goed (onderwijs)bestuur die de basis vormt voor het realiseren van een cultuur en praktijk van goed bestuur in het onderwijs. Goed bestuur betekent dat bestuurders en intern toezichthouders kundig zijn en juist moreel gedrag vertonen. Goed bestuur is gericht op de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs.

  Contactpersoon

  Carine Hulscher-Slot

  Foto van Carine Hulscher-Slot
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1294 6483
  Biography

  Carine kiest voor een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, waarbij de wensen en behoeften van de opdrachtgever centraal staan. Zij functioneert daarbij als vormgever en sparringpartner. Zij werkt snel en doortastend, waarbij een goede relatie met de opdrachtgever dragend is. Haar ruime ervaring in het adviseren en begeleiden van bestuurders en leidinggevenden in het onderwijs zet zij graag in bij vraagstukken rond governance, organisatieontwikkeling, reorganisatie, medezeggenschap(sstructuren) en professionalisering.

 • Functiebeschrijvingen bieden medewerkers helderheid over de plaats in de organisatie en de inzet die van hen gevraagd wordt. Ze zijn van oudsher een legitimering van de salarisschaal. Maar steeds vaker wordt het functiehuis ook benut om carrièrepaden inzichtelijk te maken voor medewerkers en leidinggevenden en om talenten en competenties in kaart te brengen.
  Of u nu een enkele functie wilt laten beschrijven, een second opinion nodig hebt of een heel nieuw functiegebouw met generieke functies, functietrappen, carrièrepaden en talentenprofielen wilt laten ontwerpen en invoeren: onze collega’s zijn u graag van dienst. De fuwasys-toepassers van Leeuwendaal zijn gecertificeerd voor fuwa-onderwijs (voor PO, VO, MBO én HBO). Zij kunnen uw functiehuis bouwen in een traditionele omgeving of in de webbased omgeving van eFUWA, de webbased variant van de functiewaarderingssystemen voor het onderwijs. Hier leest u meer over eFUWA>>

  Contactpersoon

  Ankie Knijnenburg

  Foto van Ankie Knijnenburg
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 12 92 85 76
  Biography

  In de muziek is het essentieel om te luisteren, af te stemmen en gezamenlijk klank te vinden. Op die manier doet Ankie Knijnenburg haar werk als adviseur. Zij combineert enthousiasme en kennis van zaken met inlevingsvermogen en inventiviteit. Samen met de opdrachtgever haalt zij het gewenste resultaat.

 • De interactieve Navigator is een eenvoudig, maar effectief instrument om de verbinding te leggen tussen de kwaliteiten en ambities van de medewerker en de mogelijkheden binnen de organisatie. Het geeft medewerkers inzicht in mogelijke loopbaanroutes en activeert tot het nadenken over de volgende stap. De Navigator is dan ook bij uitstek geschikt voor organisaties die medewerkers willen faciliteren in hun professionele ontwikkeling en loopbaan. Lees meer >>

  Contactpersoon

  Maaike Rutten

  Foto van Maaike Rutten
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4714
  Biography

  Maaike is adviseur in de sectoren onderwijs en overheid op het gebied van HRM en belonings- en formatiemanagement. In de opdrachten die zij doet als projectleider en adviseur streeft zij naar verbinding met andere actuele vraagstukken in de organisatie. Maaike werkt graag oplossingsgericht en pragmatisch, waarbij de toegevoegde waarde en duurzame oplossingen voorop staan. Samenwerken met mensen in de organisatie geeft haar energie. Mogelijke hobbels in trajecten gaat zij niet uit de weg. Woorden die Maaike typeren zijn: nuchter, analytisch, leergierig en positief.

 • Maar weinig schoolbesturen hebben de vereiste percentages LB- en LC-functies gerealiseerd. Er zijn te weinig kandidaten die over een Masterkwalificatie beschikken of bereid zijn een Masteropleiding te volgen. Het EVC-traject van Leeuwendaal kan uitkomst bieden. Via een EVC-traject is het mogelijk om de LB- of LC-kwalificatie van ervaren leerkrachten zonder Masteropleiding objectief vast te stellen.

  Contactpersoon

  Paul Janssen

  Foto van Paul Janssen
  Adviseur Mobiel: 06 53 32 50 92 Telefoon werk: 088 00 868 00
  Biography

  Paul Janssen is adviseur op het gebied van strategisch personeelsbeleid, HRM en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij gecertificeerd Fuwasys deskundige. Als personeels- en organisatieadviseur heeft Paul ervaring opgedaan in het onderwijs, bedrijfsleven en de zorgsector. Daarnaast heeft hij ervaring met het geven van cursussen en trainingen. Bij het implementeren van HR beleid heeft hij aandacht voor zowel de inhoud als het proces.;Paul is betrokken en gedreven. Binden en boeien van mensen, professionalisering en inspireren van leidinggevenden combineert hij met HRM deskundigheid. Samen met de klant werken aan de beste oplossing staat centraal in zijn advieswerk. Mensen ‘in beweging brengen’ en humor zijn daarbij belangrijke aspecten.

 • Demografische ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat het aantal scholen/onderwijslocaties in een regio te omvangrijk wordt. Een scholenfusie al dan niet met een besturenfusie is een optie om ervoor te zorgen dat er een duurzaam en divers scholenbestand blijft bestaan in de regio.
  Leeuwendaal heeft ruime ervaring met onderzoek naar en de begeleiding bij samenvoeging van scholen en besturen en het daarbij betrekken van de belangen van alle doelgroepen, ook waar het gaat om samenvoeging van organisaties met een verschillende identiteit. Wij zijn deskundig op het gebied van procesbegeleiding en van wet- en regelgeving in het onderwijs en hanteren een efficiënte en pragmatische aanpak.

  Contactpersoon

  Jan Bustin

  Foto van Jan Bustin
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 93 96 54
  Biography

  De juiste argumenten, handige oplossingen en werken aan een goede ‘flow’ binnen de organisatie. Een aloude waarheid waar Jan mee werkt is: ‘Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.’ Dat geeft in de praktijk de beste oplossingen.

 • De leerlingendaling in het primair onderwijs leek het ergste achter de rug te hebben, maar de nieuwste prognoses van het CBS laten zien dat het aantal basisschoolleerlingen tot 2023 nog eens met 5% zal dalen. Wel zijn er grote verschillen. In de vier grote steden blijft het aantal leerlingen groeien, terwijl in het Oosten van het land de daling verder blijft oplopen.
  Daling van het aantal leerlingen betekent ook daling van de bekostiging. Er is minder geld beschikbaar voor de formatie. En hoewel er de komende jaren veel personeelsleden vertrekken omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zal een groot aantal besturen niet aan reorganiseren kunnen ontkomen.
  Leeuwendaal heeft in de afgelopen jaren veel reorganisaties begeleid. Ons advies start met een gedegen financiële analyse en een analyse van de formatie. Vervolgens stellen we samen met verantwoordelijke bestuurder en/of het stafbureau het reorganisatieplan op met de concrete ‘ist- en soll’-situatie, inclusief een beleidsrijke meerjarenbegroting. Daarmee kan de organisatie een weloverwogen besluit nemen over de noodzakelijke afvloeiing. Daarna stellen we samen met onze juristen het sociaal plan op en begeleiden we de organisatie in de gesprekken met de (G)MR en de vakbonden.

  Contactpersoon

  Yoeri Sijl

  Foto van Yoeri Sijl
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 22 99 86 06
  Biography

  Yoeri is een adviseur die altijd op zoek is naar innovatieve oplossingen. Hij vindt het hierbij belangrijk om een passend en gedegen advies te geven. Yoeri richt zich op governance, kwaliteitsbeleid voor besturen en profilering en positionering van scholen. Hij benadert vraagstukken vanuit een brede invalshoek. Met zijn bedrijfskundige en sociologische achtergrond maakt hij een koppeling tussen de ontwikkeling en de uitvoering van beleid en de wijze waarop het tot stand komt of wordt uitgevoerd. Hierdoor heeft hij niet alleen zicht op de structuren en processen, maar ook op de rollen die mensen binnen de organisatie vervullen. Hij zoekt hierbij naar een synergie.

 • In het VO is de aandacht voor krimp nog gering en er is daardoor nog nauwelijks ervaring met dit fenomeen. Maar de leerlingendaling die al jaren aan de gang is in het PO gaat zich nu voordoen in het VO. OCW verwacht een gemiddelde leerlingendaling in het VO van 9 % in 2025 t.o.v. 2016. De regionale verschillen zijn echter groot. In de Randstad is leerlingendaling vanwege demografische ontwikkelingen de komende jaren nog geen item. Daar groeit het leerlingenaantal zelfs. Maar buiten de Randstad is zij al wel voelbaar. 

  Weten wat er precies op je af gaat komen en hoe je daarop kunt anticiperen is een voorwaarde om de continuïteit te kunnen blijven garanderen. Wij helpen u graag de scenario’s te verkennen en door te rekenen om daarna weloverwogen keuzen te kunnen maken.

  Contactpersoon

  Joke Walraven

  Foto van Joke Walraven
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9676
  Biography

  Onderwijs en financiën zijn over het algemeen twee gescheiden werelden. Het is de kunst om deze twee werelden met elkaar te verbinden. Voor onderwijs is geld nodig. In de praktijk werken budgetten vaak belemmerend voor onderwijs en dat is jammer. Ik vind het inspirerend om bestuurders, toezichthouders en schooldirecteuren in te laten zien hoe ze geld kunnen laten werken vóór onderwijs. Ik probeer op een voor ieder begrijpelijke manier financiële vraagstukken en mogelijkheden uit te leggen. En bij voorkeur zodanig dat onderwijsmensen financieel management leuk gaan vinden. Meedenken met de bestuurder en de onderwijsinstelling en vervolgens op praktische wijze geld verbinden aan onderwijs, dat is mijn motto. In deze tijd van leerlingendaling en bezuinigingen is dit een nog grotere uitdaging.

 • Gedragsverandering in organisaties is hét specialisme van Leeuwendaal. Onze ervaring leert dat mensen bijna altijd van goede wil zijn maar dat we soms ruimte moeten scheppen zodat zij effectief gedrag kunnen vertonen. Door die ruimte te scheppen, bouwen we samen met u aan duurzame inzetbaarheid in uw organisatie.

  Contactpersoon

  Monique den Uyl

  Foto van Monique den Uyl
  Adviseur/Projectleider Talentmanagement en Inzetbaarheid Mobiel: 06 49 32 53 60 Telefoon werk: 088 00 868 00
  Biography

  Monique is een ervaren adviseur en projectleider op het gebied van talentmanagement en (duurzame) inzetbaarheid. Vanuit haar enthousiasme, contactvaardigheden en resultaatgerichtheid weet zij gemakkelijk verbinding te maken met mensen en hen in beweging te krijgen. Zowel individueel in loopbaancoachings- & outplacementtrajecten, als in teamontwikkeling en trainingen, en het op gang brengen van veranderprocessen in organisaties. Doelgericht weet zij anderen vanuit een positieve ‘strengths based’ aanpak te inspireren hun talenten te benutten en verder te ontwikkelen. Ze is opgeleid als strengths coach, en als Certified Management Consultant (CMC) aangesloten bij de Orde van organisatie adviseurs.

 • Wij werven op het niveau van de raad van toezicht, het college van bestuur, op directieniveau en op managementniveau voor strategische stafposities. Ons vacature-overzicht toont de actuele opdrachten en opdrachten die we recent hebben vervuld.

  Contactpersoon

 • Wij leveren u de beste interim bestuurders of interim schooldirecteuren, puttend uit ons warme netwerk. Onze interimmers zijn stuk voor stuk ervaren en kundige professionals die we goed kennen en regelmatig spreken. Mensen die bewust ervoor hebben gekozen om zich aan Leeuwendaal te verbinden, omdat ze geloven in onze werkwijze en onze visie. U leest meer over onze aanpak in deze brochure.

  Contactpersoon

  Elizabeth de Jong

  Foto van Elizabeth de Jong
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4738
  Biography

  Elizabeth is een ervaren adviseur op het gebied van capaciteitsvraagstukken in de zorg, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Ruim 14 jaar adviseert ze mensen en organisaties op geheel eigen wijze met het bereiken van hun ambities. Door haar persoonlijke benadering maakt ze snel contact, doorziet de kern, en kijkt verder dan de vraag. De totale context en toekomst visie laat ze daarbij niet los. Ze gelooft sterk in de kracht van drijfveren en zet vooral in op talent. Als adviseur interim-management is ze doeltreffend en verbindt mensen en organisaties op positief kritische manier. Haar passie en energie haalt zij uit het werken voor de publieke sector en met name de zorg en onderwijs. Zij studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht.

 • Leeuwendaal ondersteunt selectieprocessen met geschiktheidsonderzoeken (assessments). Voor loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken bieden we ontwikkelingsgerichte assessments die ook inzoomen op diepere drijfveren van een kandidaat. 
  Maak kennis met onze adviesgroep Psychologie & Assessments.

  Contactpersoon

  Eva Vreuls

  Foto van Eva Vreuls
  Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 71
  Biography

  Van huis uit is Eva arbeids- en organisatiepsycholoog. Als (assessments)adviseur bij Leeuwendaal zijn gedrevenheid en betrokkenheid, zowel bij de belangen van opdrachtgevers als van kandidaten, kenmerkend voor haar. Daarnaast is zij als projectmanager ervaren in het begeleiden van omvangrijke projecten op het gebied van selectie, doorstroom en ontwikkeling van medewerkers met uiteenlopende functies en schaalniveaus, meestal ten gevolge van een organisatieverandering of reorganisatie en veelal onder tijdsdruk.

 • Onderzoek naar high performance teams in de publieke sector (i.s.m. de Erasmus Universiteit Rotterdam en TNS NIPO) heeft ons veel kennis en inzichten opgeleverd. Dat onderzoek staat aan de basis van onze methodische aanpak waarmee wij nieuwe teams sterker neerzetten en bestaande teams sterker maken. In high performing teams treffen we steeds dezelfde zes ingrediënten aan. Stelselmatig.

  Contactpersoon

  Raoul Schildmeijer

  Foto van Raoul Schildmeijer
  Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 5101 6827
  Biography

  Raoul is senior adviseur bij de adviesgroep Samenwerken en governance. Hij heeft een ruime ervaring op seniorniveau – in veel opdrachten op het snijvlak van advies en onderzoek – in de overheid, de zorg en maatschappelijke organisaties. Raoul is een analytisch en conceptueel denker. Het speurt naar conventies in organisaties. Zijn doel is om de dialoog (weer) op gang te brengen, zodat wat gestold is los komt en wat blijven moet, blijft. Hij heeft ervaring als procesbegeleider van teamdagen en workshops, uitvoerder van evaluaties en onderzoek in organisaties en omgevingsmanagement. Raoul begrijpt, mede uit eigen ervaring, verandermanagement in complexe organisaties. Ook heeft hij heeft ruime persoonlijke ervaring in leidinggeven aan professionals en het leiden van resultaatverantwoordelijke units op MD-niveau. Hij is creatief en associatief. Hij heeft een sterk organisatiebewustzijn, luistert en verbindt.

 • Goede leiders verbinden mensen met elkaar en met de gezamenlijke missie. Ze bouwen gemotiveerde teams waarin talent maximaal rendeert. Ze laten mensen trots zijn op zichzelf en op wat ze met elkaar hebben bereikt. Leeuwendaal ondersteunt uw leidinggevenden onder andere met coaching, met development centres en met onze unieke aanpak voor de realisatie van high perfoming teams (HPT).

  Contactpersoon

  Roald Pool

  Foto van Roald Pool
  Trainer, coach, business development manager Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 5199 4921
  Biography

  Roald is een ervaren trainer, coach, procesbegeleider en spreekstalmeester met ruime ervaring in meerdere bedrijfstakken, zowel in de publieke als de private sector. Zijn meest bediende doelgroep is die van hoger, midden- en operationeel management. Voor klanten van Leeuwendaal fungeert hij daarom als themamanager ‘Leiderschap’. In die rol helpt hij klanten met het vormgeven van resultaatgerichte MD-trajecten met een scherp oog voor de specifieke cultuur en ‘couleur locale’.;Als innovatief ‘ontwerper’ heeft Roald veel methodes ontwikkeld die leren en implementeren bij elkaar brengen, waaronder ‘leren met businessdoelen’, ‘gamification’ en ‘development centres’.;Als uitvoerend trainer / coach weet hij taboes binnen groepen snel te doorbreken waardoor een dialoog ontstaat over de issues die er toe doen.

Contact en meer informatie

 

Geke Lexmond

Foto van Geke Lexmond
Directeur onderwijs Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 20 51 66 10
Biography

Geke werkt oplossingsgericht, doortastend en besluitvaardig. Kernbegrippen in haar werk zijn betrokkenheid, samenwerken, luisteren en samenvatten. Ze kan de leiding nemen, zeggen waarop het staat, maar vergeet daarbij niet dat humor en relativering heel belangrijk zijn.

Jos Gerards

Foto van Jos Gerards
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 43 35 78 02
Biography

Steeds op zoek naar de nóg betere oplossing!;Jos Gerards is een resultaatgerichte onderwijskundige. Met zijn praktijkgerichte en confronterende werkwijze daagt hij mensen uit tot het realiseren van ambitieuze ontwikkeling van zichzelf, collega’s en de organisatie waarin ze werken. Al bijna 20 jaar adviseert, coacht en traint hij besturen, directies en teams in het primair- en voortgezet onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering. Ook heeft hij geadviseerd in het bedrijfsleven. Hij is breed inzetbaar op vele terreinen en gespecialiseerd in passend onderwijs en de functiemix. Klanten en collega’s beschrijven hem als: energiek, betrokken, inspirerend, creatief, flexibel, daadkrachtig en duidelijk.

Menu