Resultaatgedreven werken voor leidinggevenden

Bij Leeuwendaal geloven we dat iedere werknemer op het puntje van zijn/haar stoel aan het werk kan. Wat ons betreft, bestaat het grootste deel van een werkdag uit activiteiten die energie geven in plaats van kosten.
Een medewerker weet zelf dondersgoed hoe hij of zij de werkdag het prettigst, effectiefst en efficiëntst vorm kan geven. Wij helpen je om daar leiding aan te geven, zodat het in jouw team gonst van de aangename werkenergie.
In deze training leer je hoe je de talenten van jouw medewerkers ten volle kunt benutten en zo jouw afdelingsdoelstellingen kunt realiseren. Na de training ben je in staat om:

  • medewerkers te helpen bij het maken van hun balans energiegevers en –slurpers aan de hand van een potentieelmodel (talenten)
  • concrete resultaten te formuleren: wat is er klaar als het klaar is?
  • duidelijke afspraken te maken
  • heldere resultaatmaatstaven te formuleren die dienen als leidraad voor de te behalen resultaten
  • de medewerker zelf de regie te laten voeren over de voortgang van de resultaten

DOELGROEP

Voor iedere leidinggevende die zijn/ haar afdelingsdoelstellingen wil halen door medewerkers te stimuleren resultaatgedreven te werken (MBO/HBO/WO).

PROGRAMMA

Hoe geef ik leiding aan resultaatgedreven werken?
In de training vind je het antwoord op die vraag, toegespitst op jouw persoonlijke situatie.
Een belangrijke term bij resultaatgedreven leiding geven is ‘intrinsieke motivatie’. Waar loopt jouw medewerker warm voor en wat gaat hem/haar buitengewoon goed af? Die kennis is het vertrekpunt om samen resultaten te formuleren op een manier die flexibele aanpassing verdraagt in turbulente tijden.
Duidelijkheid is cruciaal bij resultaatgedreven werken. Voor jouzelf en je medewerkers moet het volstrekt helder zijn wat de beoogde resultaten zijn en welke resultaatmaatstaven je daarbij hanteert.
Grote valkuil bij resultaatgedreven leidinggeven, is het omgaan met vertrouwen dat je de medewerker schenkt om (binnen de organisatiekaders) de resultaten waar te maken. Wat als het dreigt mis te gaan? Hoe grijp je in? Grijp je wel in? Een groot deel van de training besteden we aan het leidinggeven aan resultaatgedreven werken in de praktijk.

Maak kennis met de trainer

Geen resultaten.