Passend onderwijs en het belang van goede procedures

Hoe belangrijk een zorgvuldige besluitvormingsprocedure is, bleek vorige week. De Afdeling bestuursrecht van de Raad van State deed toen uitspraak over de afgifte op 1/12/2014 door een samenwerkingsverband van een Toelaatbaarheidsverklaring. Deze uitspraak geeft duidelijkheid over de verplichte handelwijze van een samenwerkingsverband na de invoering van de wet Passend onderwijs op 1/8/2014.

Leeuwendaal Ambtenarenrecht arbeidsrecht onderwijsrechtSamengevat: de rechtbank had het beroep van de ouders tegen de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring ongegrond verklaard. De ouders gingen in hoger beroep en de Raad van State geeft hen nu gelijk. Dat wil zeggen, de Raad van State vernietigt de uitspraak van de rechtbank vanwege een formeel punt.
Op dat formele punt na heeft het samenwerkingsverband goed gehandeld. De afdeling geeft zelfs aan dat uit de stukken blijkt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling zodanig was dat het samenwerkingsverband terecht het standpunt innam dat er een toelaatbaarheidsverklaring moest worden afgegeven en ook dat er spoed geboden was (punt 4.3 van de uitspraak). Inhoudelijk zit het samenwerkingsverband dus goed.
Het formele punt blijft echter staan. Dat punt betreft de zorgvuldigheid en de belangenafweging bij de voorbereiding van het besluit (artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht, Awb).
De adviezen van de twee onafhankelijke deskundigen die moeten worden geraadpleegd, staan niet op schrift. Daardoor is niet inzichtelijk waarom zij van oordeel waren dat een toelaatbaarheidsverklaring moest worden afgegeven. Enkel het ontbreken van het schriftelijke advies is de reden dat de afgifte toelaatbaarheidsverklaring in strijd is met art 3:2 Awb, zo oordeelt de Raad van State (punt 3.4 van de uitspraak).

Voor meer informatie over een zorgvuldige besluitvormingsprocedure of hulp bij het voeren van verweer in bezwaar- of (hoger)beroepszaken kunt u contact opnemen met mw mr. Sandra Geerdink of een van de andere onderwijsjuristen.

mr. Sandra Geerdink

Foto van mr. Sandra Geerdink
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9686
Biography

Sandra heeft als advocaat jarenlange ervaring in de algemene rechtspraktijk. Bij Leeuwendaal heeft zij zich toegelegd op het brede juridische terrein waarmee (onderwijs)werkgevers te maken kunnen krijgen. Zij weet juridische vraagstukken op een doortastende en onderzoekende wijze tot in de kern te doorgronden om hierna oplossingsmogelijkheden aan te bieden. Sandra staat haar klanten bij in verschillende kwesties zoals arbeidsvoorwaarden, ontslag, toelating/verwijdering van leerlingen, klachten en bekostiging. De combinatie van kennis en vaardigheden die Sandra als advocaat, coach en leidinggevende heeft opgedaan, zet zij creatief en gericht in bij onderhandelingen en procedures. In 2015 heeft Sandra de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht afgerond.