Met volle overtuiging veranderen

Om een organisatie te veranderen, zul je het gedrag van mensen moeten veranderen. En dat is moeilijk. Echt moeilijk.

Geen illusies: je verandert mensen niet door te zeggen dat ze moeten veranderen. Het volstaat niet om de visie en de missie te herformuleren of de kernwaarden te herijken. Dat is hooguit het begin. En ook met het elimineren van managementlagen of het herinrichten van processen bereik je niet je doel. Het concreet benoemen van het gewenste gedrag, dat is de eerste stap. Dat biedt mensen houvast. Want medewerkers kunnen in hun alledaagse werk niets aanvangen met kernwaarden als ‘transparant’ en ‘klantgericht’. Als zij daarentegen zeer concreet weten welk gedrag van hen wordt gevraagd, waarom dat wordt gevraagd en wat dat oplevert, dan hebben zij zelf de sleutel tot succes in handen.

Een deel van de organisatie vertoont het gewenste gedrag ongetwijfeld al, anderen kunnen zich makkelijk aanpassen en een aantal mensen zal belemmeringen ervaren. Die belemmeringen zitten in die mensen zelf en mogelijk ook in de organisatie. Het is de kunst om met de juiste interventies alle blokkades weg te nemen die gewenst gedrag in de weg staan.
Onlangs spraken we een bestuurder die echt de koe bij de horens had gevat. In de top van zijn organisatie hadden ze het streven om te ‘excelleren’ opgevat als écht praten met elkaar, de échte problemen ter sprake brengen en daar échte oplossingen voor bedenken. Hij zei: ‘We hebben dit nu in alle lagen van de organisatie ingevoerd en er ook een formeel onderdeel van het werkoverleg van gemaakt. Je krijgt als medewerker positieve feedback wanneer je je uitspreekt en als je met concrete oplossingen komt. Dat noem ik excelleren.’
Het goede voorbeeld geven, zoals deze bestuurder doet, dat is trouwens ook cruciaal om gedrag van de hele organisatie te veranderen. Onze ervaring: mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden. Laat ze zelf ervaren dat het anders en beter kan, en ze gaan om. Met volle overtuiging.

Yolande-van-der-Linden-Leeuwendaal-assessments-organisatiepsychologie-coach-320.jpg

Yolande van der Linden

Douwe Wijbenga

Douwe Wijbenga

Contact met de auteurs