Hoe blijf je als mbo-instelling wendbaar en aantrekkelijk voor medewerkers?

Het ministerie van OCW heeft met de MBO Raad een bestuursakkoord gesloten waarin zij samen de ambities voor het mbo onderwijs voor de komende jaren hebben geformuleerd. Het mbo zal innovatiever en meer hybride worden om in te kunnen spelen op de eisen van zowel het bedrijfsleven als de studenten. Dit betekent niet alleen veel voor alle professionals die werkzaam zijn in het mbo, maar ook voor de bedrijfskundige en personele aspecten van de school. Goed werkgeverschap komt nog centraler te staan.

Meer werkplezier

Het is van vitaal belang dat je als mbo-instelling wendbaar blijft en ervoor zorgt dat je professionals aan je school weet te binden. Maar hoe doe je dat? Dat is geen kwestie van het steeds maar weer aanpassen van systemen en structuren. Want systemen en structuren staan niet voor de klas. Mensen staan voor de klas, allen met hun specifieke kennis en talenten. Wanneer die mensen écht tot bloei kunnen komen, is de binding met de school maximaal en is de wendbaarheid van de organisatie gegarandeerd.
Als exclusief partner van het Amerikaanse research- en consultancybedrijf Gallup werken wij met CliftonStrengths. Onze aanpak is erop gericht om zoveel mogelijk medewerkers te laten doen waar ze goed in zijn en wat ze graag doen, omdat het hen energie geeft. Als mensen hun talenten verder kunnen ontwikkelen tot echte strengths (sterke punten), dan zorgt dat voor meer werkplezier, meer effectiviteit, inzetbaarheid en een grotere betrokkenheid. Uit Gallup-onderzoek blijkt dat teams waarvan de teamleden worden ingezet op hun strengths 12,5% productiever zijn dan gemiddeld en dat doelen daardoor ook echt worden gerealiseerd.

De bloei van mensen, teams en organisaties

De dingen die je goed kan en die je graag doet, gaan je makkelijker af. En dat maakt het tot zo’n logische stap om ook in het mbo met de ontwikkeling van talenten tot strengths aan de slag te gaan. Werken vanuit strengths zorgt voor beduidend minder werkdruk.
Alles wat het ontwikkelen en benutten van talent dwarsboomt, wil je zoveel mogelijk uit de weg ruimen. Daartoe rekenen we ook het beoordelingsgesprek en het traditionele functiehuis. Er zijn betere oplossingen en instrumenten beschikbaar die meer recht doen aan de talenten van het individu en die veel meer bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelen. In plaats van de traditionele gesprekscyclus kom je dan bijvoorbeeld uit bij een talentgedreven ontwikkelcyclus die nauw verbonden is aan de organisatie- en teamopgaven. En in plaats van het starre functiehuis zou je kunnen werken met een rollenmodel dat de wendbaarheid werkelijk vergroot (binnen de eisen vanuit de cao).

Talent is voor Leeuwendaal de kiem voor de bloei van mensen, teams en organisaties. We helpen het mbo graag die bloei te realiseren. Zullen we binnenkort eens hierover met elkaar van gedachten wisselen?

Contact en meer informatie

Jessica van den Brink

Foto van Jessica van den Brink
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2220 6734
Biografie

Na zeventien jaar op hr-terrein te hebben gewerkt in het (mbo) onderwijs, heeft Jessica brede ervaring van werving en selectie, strategische personeelsplanning, performance management en overige (strategische) hr-vraagstukken. Jessica is enthousiast, gedreven en behoudt altijd het overzicht.
Door haar sterk organiserend vermogen weet Jessica adequaat haar doelstellingen te bereiken en kan ze goed boven de materie blijven hangen. Ze houdt ervan te werken vanuit eigenaarschap waarbij ieders talenten zo optimaal mogelijk tot hun recht komen.
Jessica is pas tevreden als ze waarde toevoegt en haar dienstverlening optimaal aansluit op de échte vraag van onze klanten. Met haar oprechte betrokkenheid wordt ze gewaardeerd om haar sparringpartnerrol, waarbij ze van opdrachtgevers/klanten terugkrijgt altijd een goede balans te vinden tussen het zakelijke en menselijke aspect.