Leeuwendaal & Gallup partners voor CliftonStrengths

P E R S B E R I C H T

Organisatieadviesbureau Leeuwendaal en het Amerikaanse research en consultancy bedrijf Gallup hebben een partnership gesloten voor de toepassing en ondersteuning van de Clifton Strengths (voorheen Clifton StrengthsFinder) op de Nederlandse markt. Dit befaamde instrument heeft wereldwijd al meer dan achttien miljoen professionals geholpen hun sterke punten (Gallup spreekt van strengths) te identificeren, zodat zij deze kunnen aanwenden om de organisatiedoelen te realiseren. Ook in Nederland is er inmiddels breed draagvlak voor de zogenaamde sterke punten-benadering die ervan uit gaat dat het versterken van je sterke punten aanzienlijk meer oplevert dan het repareren van je zwaktes. Organisaties die strengths based opereren, blijken significant succesvoller.

Edward Hermans, managing director van Leeuwendaal: ‘Clifton Strengths biedt inzicht in je sterke punten, maar het vergt coaching van het individu, het team én de leidinggevenden om daarmee vervolgens aan de slag te gaan. Die coaching kan een externe coach verzorgen, maar zeker ook (lijn)managers of hr-professionals uit de eigen organisatie. Wij gaan die coaches namens Gallup opleiden en certificeren. Gallup en Leeuwendaal hebben een exclusieve partnership gesloten voor Nederland.’
Ghassan Khoury, Managing Partner Gallup EMEA: ‘Wij kozen voor samenwerking met Leeuwendaal om drie redenen. Allereerst kent Leeuwendaal de Nederlandse publieke sector zeer grondig, dat is hun domein. Ten tweede is Leeuwendaal al enkele jaren intensief bezig met die sterke punten benadering. We delen dezelfde overtuiging en spreken dezelfde taal. En ten derde: Leeuwendaal kan niet alleen de coaches opleiden, maar ze kunnen ook daadwerkelijk helpen bij de implementatie. Ze hebben alle disciplines daarvoor in huis. Ook als bijvoorbeeld de gesprekscyclus moet worden omgevormd naar een ontwikkelgerichte vorm kan Leeuwendaal daarover niet alleen adviseren maar ook helpen dat te realiseren.’

Meer resultaat in je werk

Gallup definieert het begrip ‘strengths’ als volgt: ‘Strengths zijn unieke combinaties van talenten, kennis en vaardigheden waar iedere persoon over beschikt.’ Door je strengths te benutten en te ontwikkelen, bereik je meer resultaat in je werk en geeft werken je meer energie.
De overtuiging dat deze sterke punten benadering meer oplevert, krijgt steeds meer voet aan de grond in Nederland. In recent onderzoek toonde dr. Marianne van Woerkom (Universiteit van Tilburg, departement HumanResource Studies) aan dat de sterke punten benadering correleert met een verhoogd welzijn van medewerkers. ‘Een verhoogd welzijn betekent dat medewerkers meer positieve en minder negatieve emoties ervaren en dat ze meer tevreden zijn met hun leven in het algemeen.’

Arjen Kuijten (links) en Edward Hermans

Arjen Kuijten (links) en Edward Hermans

Helaas kent niet iedere professional zijn strengths en hebben leidinggevenden niet altijd een goed beeld van de strengths van henzelf en van hun medewerkers. Leeuwendaal heeft diverse methoden getest om strengths (sterke punten) te identificeren, te ontwikkelen en te waarderen. Arjen Kuijten (managing director Leeuwendaal): ‘Het instrumentarium van Gallup sloot het beste aan bij onze organisatiekundige kijk op ontwikkeling omdat het de verbinding legt tussen de sterke punten van mensen, de doelen van de organisatie en de betrokkenheid en prestaties die daarvan het gevolg zijn. We gaan dat instrumentarium en de hele achterliggende onderzoeksbibliotheek van Gallup ten volle benutten om organisaties in de publieke sector sterker te maken’

Edward Hermans is zeer opgetogen over de samenwerking met Gallup. ‘Deze samenwerking is heel bijzonder. In bijna alle landen in de wereld werkt Gallup vanuit eigen regionale kantoren. Gallup bedient zelf de 2.000 grootste bedrijven ter wereld, de Q2000, met coaching op het vlak van het individu, het team en de leidinggevende. Wij gaan nu namens Gallup op de Nederlandse markt de opleiding tot gecertificeerd Gallup-coach verzorgen voor de overheid, het onderwijs en de zorg. En daar ben ik buitengewoon trots op.’

Meer over Clifton Strengths en Gallup: gallupstrengthscenter.com
Meer over Leeuwendaal: leeuwendaal.nl

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen
met Marcel Maassen (06 5777 2917, marcel.maassen@leeuwendaal.nl)