Leeuwendaal begeleidt powersessies tijdens Enjoy Employability

Met een sterk en weldoordacht employability-beleid blijven uw organisatie en uw mensen begerenswaardig voor de arbeidsmarkt van morgen. Hoe u zulk beleid bouwt en onderhoudt, daarover gaat het de hele dag tijdens Enjoy Employability, het Jaarcongres Employability 2016 op donderdag 17 maart in Rotterdam. U leest er alles over op de website van het congres.

Leeuwendaal employability duurzame inzetbaarheid
Leeuwendaal begeleidt tijdens die dag twee zogenaamde powersessies. Dat zijn kleinschalige, interactieve netwerksessies, bedoeld om kennis en ervaringen te delen met andere congresgangers.
Onze sessies gaan over:

  1. Leiderschap en Employability. Hoe vergoot je de inzetbaarheid van je medewerkers met behoud van hun eigen regie?
  2. Employability als teamwork. Kan dat? Met elkaar sleutelen aan de werkverdeling zodat alle talenten worden benut en je als team optimaal inzetbaar bent.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique den Uyl en Corinne van der Salm

Corinne van der Salm

Foto van Corinne van der Salm
Directeur Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en Duurzame inzetbaarheid Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0732
Biography

Corinne ondersteunt opdrachtgevers bij complexe vraagstukken rond talentmanagement en arbeidsmobiliteit. Ziet snel alternatieve scenarios, brengt praktische en verrassende oplossingen mee en zorgt dat iedereen zijn rol pakt.

Monique den Uyl

Foto van Monique den Uyl
Adviseur/Projectleider Talentmanagement en Inzetbaarheid Mobiel: 06 49 32 53 60 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biography

Monique is een ervaren adviseur en projectleider op het gebied van talentmanagement en (duurzame) inzetbaarheid. Vanuit haar enthousiasme, contactvaardigheden en resultaatgerichtheid weet zij gemakkelijk verbinding te maken met mensen en hen in beweging te krijgen. Zowel individueel in loopbaancoachings- & outplacementtrajecten, als in teamontwikkeling en trainingen, en het op gang brengen van veranderprocessen in organisaties. Doelgericht weet zij anderen vanuit een positieve ‘strengths based’ aanpak te inspireren hun talenten te benutten en verder te ontwikkelen. Ze is opgeleid als strengths coach, en als Certified Management Consultant (CMC) aangesloten bij de Orde van organisatie adviseurs.