Leergang Kindcentrum

De leergang Samen Werken aan een Kindcentrum is een praktische introductie in het opzetten van een kindcentrum. In vier bijeenkomsten maken duo’s van schoolleiders en managers kinderopvang kennis met het gedachtegoed van het kindcentrum als integrale pedagogische-educatieve voorziening voor 0 tot 12 jarigen. Gastsprekers en ervaringsdeskundigen nemen de deelnemers mee in de pedagogische opdracht van het kindcentrum, de onderliggende leerconcepten, de organisatie van het onderwijsleerproces, de teamontwikkeling en de randvoorwaardelijke aspecten. Na afloop van de Leergang zijn de deelnemers in staat de ambities van hun gewenste kindcentrum om te zetten in praktische stappen ter realisatie.

De leergang heeft een accreditatie van het Schoolleidersregister PO.

Doelen

Met de leergang leren de deelnemers:

 • wat de ontwikkeling van een kindcentrum betekent voor de inrichting van het brede aanbod aan ouders en kinderen
 • wat de consequenties daarvan zijn voor de teamontwikkeling en organisatiestructuur van het kindcentrum
 • welke stappen in een veranderaanpak voor de eigen situatie geëigend zijn

Karakter

De Leergang Samen Werken aan een kindcentrum heeft een sterk praktisch karakter. De duo’s van schoolleider en manager kinderopvang ontwikkelen tijdens de duur van de leergang hun eigen plan van aanpak. In de opzet is er veel ruimte voor eigen vragen en thema’s. Tussen de vier bijeenkomsten werken deelnemers aan algemene en specifieke, op hun situatie afgestemde, opdrachten. Mede- cursisten geven feedback en support. Deelnemers krijgen een reader met achtergrondinformatie per thema. Op verzoek is tussentijds telefonische consultatie met de cursusleiding mogelijk.

Opzet

Bijeenkomst 1: De pedagogische opdracht van een kindcentrum
We verkennen het begrip kindcentrum. Wat kenmerkt deze nieuwe kindvoorziening? Wat is de pedagogische opdracht? Wat betekent de ambitie van een inclusief en integraal aanbod? Hoe zetten we de pedagogische visie en de doorlopende leerlijn om in dagelijks praktisch handelen?

Inleider: Jeannette Doornenbal, lector jeugdbeleid Hanze Hogeschool, voorzitter Wetenschapsteam PACT voor Kindcentra; schrijver van de uitgave “Opgroeien doe je maar één keer”.

Bijeenkomst 2: Van idee naar werkelijkheid: organisatie van het kindcentrum
Tijdens deze bijeenkomst ligt de focus op de organisatieontwikkeling en de stappen om de samenwerking tussen school en kinderopvang ook daadwerkelijk handen en voeten te geven. Hoe maak je van twee organisaties één kindcentrum? Met behulp van de ambitiemeter verkent elk duo de huidige en gewenste situatie en de werkagenda die daaruit volgt.

Inleider: Angelique Sterken van de MenO groep. Ze bouwde Mondomijn in Helmond en begeleidt besturen, management en teams bij het transitieproces naar een kindcentrum.

Bijeenkomst 3: Van idee naar werkelijkheid: slim personeelsbeleid en teamontwikkeling
In deze bijeenkomst gaat het om:

 • het motiveren en stimuleren van medewerkers;
 • cultuur: deel uitmaken van één organisatie;
 • werken met combinatiefuncties: slim en efficiënt de verschillende professionals inzetten;
 • teamontwikkeling en organisatie-inrichting: informatie over de wettelijke mogelijkheden en beperkingen.

Inleider: Johan Gelderloos, adviseur bij Novaedu, is gastspreker bij deze bijeenkomst. Hij is betrokken bij de Sterrenschool Apeldoorn, waar men een nieuw concept ontwikkelt met bestaande middelen.

Bijeenkomst 4: Van idee naar werkelijkheid: financiële en juridische aspecten
In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de financiële en juridische aspecten van samenwerken. Wat moet er exact worden vastgelegd en wat is daarvoor nodig? We kijken naar aspecten als:

 • samenwerken in één of meerdere gebouw(en);
 • de intentie- en samenwerkingsovereenkomst op weg naar een IKC;
 • beheersmatige (en financiële) afspraken;
 • bestuurlijke en juridische constructies.

Datam: 6 februari 2019, 6 maart 2019, 3 april 2019 en 24 april 2019.
Tijd: 13.00 uur tot 16.30
Plaats: Utrecht
Deelnemers: duo’s van schoolleiders primair onderwijs en (locatie)managers kinderopvang (maximaal 12 koppels)
Kosten: € 995,00 per persoon vrij van btw
Begeleiding: Anki Duin (Duinprojectenmanagement) Jan Littink (senior adviseur Leeuwendaal)

Meer informatie

Jan Littink (06-12928581) of Anki Duin (06-53932036)

Nu aanmelden voor de Leergang Kindcentrum

Menu