Kwaliteit voor morgen met EVC

De onderwijskwaliteit gaat natuurlijk iedereen aan het hart die in de sector werkt. Maar die kwaliteit is niet alleen maatschappelijk van het grootste belang, maar ook voor het financiële reilen en zeilen van de onderwijsinstellingen. ‘De pabo’s stellen hogere eisen en er komt echt een grote uitstroom op gang van mensen die met pensioen gaan. Nu moet je extra stappen zetten om jouw onderwijskwaliteit te verbeteren als je straks nog getalenteerde mensen aan je wilt kunnen binden.’ Dat zegt Hans van Vliet, personeelsconsulent bij Stichting Klasse. Het EVC-traject is een van de wapens die zijn stichting in de strijd werpt.

Van LA naar LB

Stichting Klasse heeft zeventien locaties en zo’n 320 medewerkers. Meer dan 2.600 leerlingen bedient de stichting met openbaar primair en speciaal basis- en voortgezet onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden. Van Vliet: ‘Wij willen ons nadrukkelijk onderscheiden in onderwijskwaliteit en we lopen voorop als het gaat om professionalisering. Al in 2010 gingen we aan de slag met de functiemix. In eerste instantie stelden we als eis een HBO+ niveau, aantoonbaar met een minimaal twee jaar gevolgde masteropleiding. Dat leverde helaas te weinig kandidaten op voor de LB-functie. In overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is daarna besloten om het EVC-instrument in te zetten. Inmiddels zijn er zes trajecten afgerond. En hoewel sommige mensen ook de route van het EVC te lang of te zwaar vonden, zijn er wel degelijk via het EVC-traject nieuwe LB’ers aangesteld.’

Wat is EVC ook alweer?

Een EVC-certificaat (Erkennen van Verworven Competenties) laat zien welke kwaliteiten, kennis en vaardigheden de leraar bezit. Daarbij telt alles mee wat iemand werkend heeft geleerd. Een EVC-procedure bekroont kennis en ervaring met een erkend EVC certificaat.
leeuwendaal-evc-certificaat-van-la-naar-lbStichting Klasse heeft Leeuwendaal gekozen als partner. Met het EVC-traject van Leeuwendaal is het mogelijk om de LB- of LC-kwalificatie van ervaren leraren objectief vast te stellen. Leeuwendaal is door het ministerie van OCW erkend, zodat een EVC certificaat voor de leraar een erkenning geeft voor de gehele onderwijssector (en niet alleen voor de eigen onderwijsinstelling).

Kwaliteit wordt doorslaggevend

Hans van Vliet is redelijk nuchter als het om de animo bij de potentiële EVC-kandidaten gaat. ‘Er is zeker belangstelling, maar er zijn ook beperkingen. Er werken in het onderwijs nu eenmaal veel parttimers, velen staan maar twee of drie dagen in de week voor de klas. Dan is de inspanning al gauw te groot in verhouding tot het te behalen resultaat.’
Toch is het financieel wel degelijk interessant, vindt Paul Janssen van Leeuwendaal. ‘Het is niet alleen het verschil in salaris, maar ook het feit dat je aanmerkelijk sneller door je schaal loopt. Een hoger salaris werkt door in pensioenopbouw en eindejaarsuitkering. Daarnaast reflecteer je als leraar op je professionele ontwikkeling tot nu toe. Dit geeft interessante inzichten in waar je nu staat en welke volgende stap je wilt zetten.’
Bij Stichting Klasse overweegt men nu ook de LC-functie in te zetten om de beoogde kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen. Van Vliet: ‘Tot nog toe hebben we deze juist niet ingezet omdat de functie wel erg dicht in de buurt komt van een functie als locatiehoofd of directeur. Maar kwaliteit is nu al cruciaal en wordt de komende jaren echt doorslaggevend. Wie nu met de armen over elkaar blijft zitten, heeft straks een probleem. Daarom zijn wij bijvoorbeeld ook bezig met het aanbieden van traineeships, waarbij mensen zich in de breedte en in de diepte ontwikkelen en over een paar jaar klaar zijn om sleutelposities in te nemen. Maar, en dat moet ik toch ook nog even kwijt: plezier en ontwikkeling in het werk, dat is het allerbelangrijkste voor de jonge generatie. Nou, ook daarvoor moet je bij ons zijn.’

Neem voor meer informatie contact op met Paul Janssen, EVC coördinator bij Leeuwendaal

Paul Janssen

Foto van Paul Janssen
Adviseur Mobiel: 06 53 32 50 92 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biography

Paul Janssen is adviseur op het gebied van strategisch personeelsbeleid, HRM en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij gecertificeerd Fuwasys deskundige. Als personeels- en organisatieadviseur heeft Paul ervaring opgedaan in het onderwijs, bedrijfsleven en de zorgsector. Daarnaast heeft hij ervaring met het geven van cursussen en trainingen. Bij het implementeren van HR beleid heeft hij aandacht voor zowel de inhoud als het proces.;Paul is betrokken en gedreven. Binden en boeien van mensen, professionalisering en inspireren van leidinggevenden combineert hij met HRM deskundigheid. Samen met de klant werken aan de beste oplossing staat centraal in zijn advieswerk. Mensen ‘in beweging brengen’ en humor zijn daarbij belangrijke aspecten.