Herbenoeming wegens arbeidsongeschiktheid

Aan een herbenoeming wegens arbeidsongeschiktheid gaat vaak overleg met de werknemer vooraf. De werknemer wordt vervolgens ontslagen en gelijktijdig herbenoemd in een andere functie en/of arbeidsomvang. Dit gebeurt doorgaans met een akte van ontslag en akte van benoeming die door de werknemer worden ondertekend. Uit een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam blijkt nu dat deze handtekening van groot belang kan zijn.

In deze zaak werd de werknemer na een periode van twee jaar ziekte ontslagen en herbenoemd in een nieuwe functie met een kleinere arbeidsomvang. De werknemer was het hier niet mee eens en heeft duidelijk aan de werkgever laten weten niet in te stemmen met de herbenoeming. Ook heeft de werknemer de akte van ontslag en nieuwe akte van benoeming niet ondertekend. De werknemer heeft vervolgens laten weten recht te hebben op de transitievergoeding over het gedeelte waarvoor zij was ontslagen.

De kantonrechter heeft de transitievergoeding over het gedeelte dat de werknemer is ontslagen toegewezen. De reden hiervan was dat partijen niet beiden de bedoeling hadden de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te willen beëindigen. Ook speelde mee dat uit het arbeidsdeskundig rapport bleek dat de werknemer voor het ontslagen gedeelte in een passende functie had kunnen werken en dat het niet was uitgesloten dat de werknemer volledig kon herstellen. Door de gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst had de werknemer, volgens de kantonrechter, over dit gedeelte ook recht op de transitievergoeding.

Het advies is dan ook om in deze situatie goed overleg te voeren met de werknemer, hiervan gespreksverslagen te maken en de afspraken nauwkeurig vast te leggen in een gebruikelijke vaststellingsovereenkomst. Verder is het belangrijk dat de herbenoeming aansluit bij de mogelijkheden van de werknemer die blijken uit het arbeidsdeskundig onderzoek. Als dit wordt gedaan, is doorgaans geen sprake van een gedeeltelijk ontslag waardoor ook geen recht op de transitievergoeding ontstaat.

U vindt deze uitspraak hier

Contact en meer informatie

mr. Maaike Rietbergen

Foto van mr. Maaike Rietbergen
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0719
Biografie

Maaike is gespecialiseerd in het arbeids- en onderwijsrecht. Sinds 2015 werkt zij bij Leeuwendaal. Daarvoor heeft zij als arbeidsrechtadvocaat bij een groot advocatenkantoor gewerkt en was zij juridisch adviseur bij een werknemersorganisatie. Maaike adviseert haar klanten over dossieropbouw, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en ontslagkwesties. Ook staat zij klanten bij in situaties van toelating of verwijdering van leerlingen en klachten van ouders en leerlingen. Maaike vindt het belangrijk om haar klanten praktisch te adviseren waarbij zij een concrete oplossing biedt. Klanten waarderen het dat Maaike laagdrempelig benaderbaar is en dat zij ook buiten de juridische context meedenkt.