Handreiking Wnra voor openbaar onderwijs

Om scholen te ondersteunen bij de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) hebben wij een handreiking geschreven. Hierin leest u hoe u zich op de Wnra kunt voorbereiden en waar u aan moet denken. Want wat zijn de grootste veranderingen? Bent u al op de hoogte van het arbeidsrecht en weet u wat dit voor uw scholen betekent? Heeft u al geïnventariseerd of u uw eigen rechtspositionele regelingen moet aanpassen?
Behalve dat deze handreiking een praktisch hulpmiddel is om u op de Wnra voor te bereiden, bevat de handreiking ook informatie over het reguliere arbeids- en ontslagrecht. De handreiking is bedoeld voor iedereen binnen de school die betrokken is bij de overgang van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht. In de regel zijn dit de HRM-medewerkers, leidinggevenden en waar nodig de bestuurder.

Klik hier om de handreiking te openen in een nieuw venster, te downloaden en te printen.