Gratis juridisch spreekuur afschaffing ambtenarenstatus

Zoals bekend is het wetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren in november 2016 aangenomen door de Eerste Kamer. De rechtspositie van de meeste ambtenaren wordt hiermee dezelfde als de positie van werknemers in de private sector. Bent u al volledig op de hoogte van de gevolgen die de wet heeft voor uw organisatie en weet u wat u (nu en straks) te doen staat?
Opnieuw stellen wij u in de gelegenheid om alle prangende vragen donderdag 5 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur  te stellen aan onze juristen tijdens ons telefonisch spreekuur. Geheel gratis. Ook als u (nog) geen opdrachtgever bent van Leeuwendaal.

Veelgestelde vragen

Uit onze voorgaande spreekuren komen de volgende veelgestelde vragen naar voren:

Waaraan moet onze organisatie aandacht besteden de komende periode? Wat heeft de meeste urgentie?
De belangrijkste stappen die nu gezet moeten worden, zijn de volgende:

  • van rechtspositieregeling naar cao: de huidige rechtspositieregels en arbeidsvoorwaarden moeten worden vertaald naar het arbeidsrecht, of moeten worden vervangen door andere regels en arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met het ‘civiele’ arbeidsrecht. Op sectoraal niveau bereiden de huidige werkgeversverenigingen de transitie naar een cao voor. Voor (aanvullende) lokale rechtspositieregelingen is de overheidswerkgever zelf aan zet. De eerste stap is dus om in kaart te laten brengen of de (lokale) regelingen in overeenstemming zijn met het arbeidsrecht.
  • scholing en opleiding van management en HR-medewerkers over normalisering en arbeidsrecht: het is belangrijk om tijdig te inventariseren of er behoefte aan (bij)scholing en dit in gang te zetten.

telefonisch-spreekuur-leeuwendaal-afschaffen-ambtenarenstatus-normalisering-rechtspositie

Hoeveel tijd is er nog voor de voorbereidingen?
Naar verwachting is de normalisering in 2020 een feit. Dit klinkt nog ver weg, maar er staat u nog veel te doen. Bovendien zijn er situaties waarin de normalisering zijn schaduw vooruit werpt. Zo zal een ontslag vanaf 2020 moeten voldoen aan de dan geldende (civielrechtelijke) ontslagregels. Bijvoorbeeld bij ontslag wegens reorganisatie, waaraan veelal een langdurig van werk-naar-werktraject vooraf gaat, betekent dit dat ruim vóór 2020 (namelijk op het moment dat de boventalligheid wordt bepaald) moet worden voorgesorteerd op de straks geldende regels. Ons advies is: begin nog dit jaar met de meest urgente stappen voor een goede voorbereiding.

Wat gebeurt er als we niet op tijd gereed zijn?
Op het moment van inwerkingtreding van de wet maken de individuele aanstellingen automatisch deel uit van de arbeidsovereenkomst. Ook de geldende rechtspositieregelingen zullen gelden ‘als ware het een cao’, met uitzondering van die bepalingen die in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen uit het arbeidsrecht. U belandt dus weliswaar niet in een regelloos ‘niemandsland’, maar wel zal er waarschijnlijk onduidelijkheid bestaan over welke regels van toepassing zijn binnen uw organisatie. Ons advies is om dit te voorkomen.

Hebt u nog andere vragen? Een panel van Leeuwendaal-juristen zit donderdag 5 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur voor u klaar om deze en soortgelijke vragen te beantwoorden. U kunt hen gratis bellen op 088 00 868 00.

Contact en meer informatie

mr. Marjolein Vercammen

Foto van mr. Marjolein Vercammen
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4783
Biography

Marjolein is een expert op het terrein van ambtenaren- en arbeidsrecht. Zij heeft ruime ervaring als (intern en extern) juridisch adviseur binnen het publieke domein. Marjolein verdiept zich graag in complexe juridische vraagstukken en heeft daarbij aandacht voor het bredere perspectief. Zij heeft veel ervaring op het gebied van reorganisatie en veranderingsprocessen, complexe rechtspositionele dossiers, cao-recht en het opstellen van regelgeving. Haar drijfveer is om vanuit haar expertise bij te dragen aan een gezamenlijk te bereiken optimaal resultaat. Marjoleins werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, analytisch en conceptueel vermogen, organisatiebewustzijn en focus op het eindresultaat. Marjolein heeft de Post Academische Opleiding Arbeidsrecht (Universiteit van Leiden) cum laude afgerond.