Eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet

Medewerkers die na twee jaar ziekte afgekeurd worden en een WGA uitkering krijgen, kunnen nog tien jaar kosten opleveren voor de organisatie. Dit kan op twee verschillende manieren. De kosten kunnen via de premie van de publieke verzekering (UWV) op uw bordje komen of u bent als eigenrisicodrager verantwoordelijk voor de uitkeringskosten van uw zieke (ex)werknemer.
De kosten die via de premie van het UWV doorwerken, zijn vaak niet zichtbaar binnen de organisatie en zijn niet beïnvloedbaar. Wanneer u als (middel)grote organisatie publiek verzekerd bent, wordt uw premie voor een belangrijk deel bepaald door de hoogte van de uitkeringslasten die aan uw organisatie gekoppeld worden. Elke toegerekende WGA-uitkering (zowel vast als flex) drijft de premie omhoog tot de maximale premie bereikt is. WGA-uitkeringen veroorzaken dus nog maximaal tien jaar lang kosten voor u als laatste werkgever. Echter, de begeleiding van de medewerker ligt bij de publieke verzekering, bij het UWV, u heeft daar geen invloed meer op en kunt dus weinig doen om uw (ex)medewerker weer snel te laten re-integreren en daarmee de uitkeringslast omlaag te brengen.

Ziektewet

Een soortgelijk effect bestaat er voor de premie van de medewerkers die in de ziektewet komen en die niet onder de vangnetregelingen vallen. Ook hier werken de uitkeringskosten door op de premie en heeft u bij de publieke verzekering geen invloed op de re-integratie inspanningen die kunnen leiden tot het eerder stoppen van de uitkering.

Invloed op sluimerde kostenpost

Een kans om wel invloed te hebben op deze sluimerende kostenpost is het eigenrisicodragerschap (ERD) voor de WGA. Bij ERD blijft de organisatie zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke (ex)medewerker én het betalen van de uitkering. Voordelen daarvan:
je hebt meer invloed op de kosten, doordat de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de zieke medewerker bij de organisatie blijft.
de risico’s kunnen privaat herverzekerd worden en de kosten daarvan kunnen lager uitvallen dan de UWV premie. Wat daarin meespeelt is dat er vanaf 2017 geen inlooprisico meer is en de staartlasten dus bij het UVW achterblijven.

Eigenrisicodrager worden

U kunt twee keer per jaar eigenrisicodrager worden, per 1 januari en per 1 juli. Om een weloverwogen ERD-keuze voor WGA en Ziektewet te kunnen maken, kunt u onderstaande stappen ondernemen.

Stap 1: vooronderzoek

  • Verzamel gegevens over verzuim en arbeidsongeschiktheid binnen uw organisatie.
  • Stel de huidige kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid vast.
  • Voer een marktonderzoek uit onder verzekeraars.

Stap 2: keuze maken. Vergelijk premies en voorwaarden van de verzekeraars met de publieke verzekeraar.

Stap 3: eigenrisicodrager worden

  • dien een adviesaanvraag in bij de Ondernemingsraad.
  • dien uw aanvraag om eigenrisicodrager te worden in bij de Belastingdienst. Uw aanvraag moet uiterlijk 3 maanden voor de overgang naar het ERD bij de Belastingdienst binnen zijn.

Leeuwendaal kan vanuit een onafhankelijke positie met u optrekken in uw verkenning en u ondersteunen bij het zetten van stappen naar het Eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW.

Contact en meer informatie

Geen resultaten.