Doorbreken van gedragspatronen

De meeste managers hebben tegenwoordig een hoop kennis over verandermanagement. Toch loopt het nogal eens spaak. Geen wonder, onze kennis stuurt maar zeer beperkt ons handelen. Zonder dat we het weten hebben wij aannames over onze medewerkers die ons juist in de problemen brengen. En onbewust vertonen we gedrag waarmee we initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers ondermijnen. Om de situatie te redden, voeren we de druk op en maken gevoelige onderwerpen onbespreekbaar. Onbewust en onbedoeld. Zo ontstaan vicieuze cirkels en terugkerende problemen. De enige manier om zulke taaie situaties te doorbreken is te begrijpen hoe je die als manager zelf in stand houdt. Ardon maakt glashelder hoe zulke situaties ontstaan.