Veranderingen Participatiefonds

Vanaf 1 januari 2020 wordt het Reglement van het Participatiefonds structureel aangepast met het oog op de Wet Werk en Zekerheid. Door de normalisering, beoogd per 1 januari 2020, gaat deze per die datum ook in voor het openbaar onderwijs. Deze noodzakelijke verandering wordt door het Participatiefonds aangegrepen om ook haar dienstverlening te moderniseren. Om de dienstverlening te verbeteren en de effectiviteit te verhogen, wil het Participatiefonds meer aandacht bieden aan de preventie van werkloosheid en meer individueel maatwerk bieden bij de re-integratiebegeleiding. Met de verandering van het reglement wordt beoogd de administratieve last voor schoolbesturen te beperken tot een minimum.
Verder is vanuit sociale partners aan het Participatiefonds geadviseerd om schoolbesturen de helft van de werkloosheidskosten zelf te laten betalen. De andere helft wordt door het collectief betaald. Als een ontslag onvermijdbaar is en het schoolbestuur voldoende heeft gedaan om het ontslag te voorkomen, hoeft het schoolbestuur niet de helft maar slechts 10% van de werkloosheidskosten te betalen.
Ten slotte wordt ook de procedure voor het indienen van vergoedingsverzoeken gemoderniseerd.

Over de verdere uitwerking van de aangekondigde wijzigingen bij het Participatiefonds houden we u op de hoogte.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met onze juriste Maaike Rietbergen.

mr. Maaike Rietbergen

Foto van mr. Maaike Rietbergen
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0719
Biografie

Maaike is gespecialiseerd in het arbeids- en onderwijsrecht. Sinds 2015 werkt zij bij Leeuwendaal. Daarvoor heeft zij als arbeidsrechtadvocaat bij een groot advocatenkantoor gewerkt en was zij juridisch adviseur bij een werknemersorganisatie. Maaike adviseert haar klanten over dossieropbouw, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en ontslagkwesties. Ook staat zij klanten bij in situaties van toelating of verwijdering van leerlingen en klachten van ouders en leerlingen. Maaike vindt het belangrijk om haar klanten praktisch te adviseren waarbij zij een concrete oplossing biedt. Klanten waarderen het dat Maaike laagdrempelig benaderbaar is en dat zij ook buiten de juridische context meedenkt.