IconVersterkenSquare

Amke de Vries - Executive search

Leeuwendaal is specialist in werving & search in de publieke sector. We zijn uw partner voor het vervullen van functies binnen de overheid, het onderwijs en zorg & welzijn op diverse niveaus:
• Toezichthouders & commissarissen
• Bestuur & directie
• MT & strategische stafposities

Een betere, bestendige match

Bij Leeuwendaal werken zo’n 110 adviseurs uit tal van disciplines die dagelijks over de vloer komen bij overheidsorganisaties, in het onderwijs en in de zorg. We weten zeer goed wat er speelt bij onze opdrachtgevers en we zien met eigen ogen wat professionals nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Met die kennis zijn we in staat een scherper onderscheid te maken. U profiteert bovendien van ons omvangrijke warme netwerk.

Exclusief verbonden met overheid, onderwijs en zorg

U vindt in Leeuwendaal een partner die zich volledig richt op de publieke sector. Zeer bewust, met volle overtuiging – al bijna dertig jaar. We ervaren het zelf en onze opdrachtgevers merken het op dat deze strakke focus ons inhoudelijk sterker maakt.
De adviseurs die voor u werken, hebben ook zeer bewust voor een carrière bij Leeuwendaal gekozen – vanuit hun professionele en persoonlijke verbondenheid met de publieke sector.

Door de wol geverfd

U werkt altijd met senior adviseurs die minimaal tien jaar relevante werkervaring meebrengen. Scherpte is gegarandeerd. En dat geldt ook voor een brede oriëntatie op uw vraag. Onze adviseurs werken dagelijks samen met specialisten uit andere disciplines binnen ons bureau. Psychologen, juristen, deskundigen op het gebied van functiewaardering en beloning, specialisten op het vlak van arbeidsmobiliteit, trainers en coaches, organisatie-adviseurs, et cetera. Waar wervingsvraagstukken raken aan andere organisatiethema’s, is uw Leeuwendaal-adviseur bij uitstek in staat om een samenhangende en multidisciplinaire aanpak te bieden.

Uw resultaat: strengths aan boord

Wij zijn elke dag bezig om voor onze opdrachtgevers mensen te vinden die optimaal passen bij de te realiseren opgaven. De strengths van elke kandidaat hebben een prominente plaats in onze procedures. Met strengths bedoelen we: taken waar iemand goed in is en die hem of haar bovendien energie geven.
Mensen inzetten op hun strengths vinden we belangrijk voor henzelf én voor onze opdrachtgevers. We willen bestendige arbeidsrelaties realiseren. Als de geplaatste kandidaat de opgave realiseert door te doen wat hij goed kan én waar hij energie van krijgt, dan biedt dat de allerbeste basis.

Is degene met het mooiste CV ook de beste kandidaat?

Door de strengths te koppelen aan het profiel voor de functie, is in één oogopslag te zien welke succesfactoren en mogelijke afbreukrisico’s iemand meebrengt. In het kennismakingsgesprek onderzoeken we dit samen met de kandidaat. De adviseur is nieuwsgierig naar wat iemand drijft, wat ontwikkelthema’s zijn, wat vanzelf gaat en waar iemand zich voor moet inspannen.
Sluiten zijn drijfveren aan bij de opgave van de functie en van het team? Wordt iemand gelukkig van het (mede) vervullen van deze opgave? De uitkomsten verwerken wij in de voordracht aan de opdrachtgever.
Een vacature staat nooit op zichzelf, maar in de context van de organisatie, het team en de opgaven. We verbinden de individuele strengths dan ook met deze context: welke strengths zijn al aanwezig in het team, welke ontbreken nog voor de opgave en om het geheel (nog) beter te laten draaien?
Op die manier faciliteren we onze opdrachtgevers om een duurzame keuze te maken voor de beste kandidaat op dit moment, in deze organisatie en dit team, met deze opgave.

De werkwijze van de adviseurs van Leeuwendaal is vastgelegd in een kwaliteitssysteem en is gecertificeerd conform ISO 9001:2015.

Maak kennis met het team van Executive Search

Adviseurs

Foto van Amke de Vries

Amke de Vries

Psycholoog NIP, adviseur, coach
Mobiel: 06 2900 4762

Biografie

Amke is themamanager strengths-based ontwikkelen bij Leeuwendaal. Zij is een veelzijdig coach en adviseur op het gebied van het talentgericht ontwikkelen van individuen, teams en organisaties. Amke is op haar best in veranderprocessen op het snijvlak van mens en organisatie. Haar visie is dat mensen in een organisatie altijd met elkaar en met de overkoepelende opgave verbonden zijn. Je voegt als bestuurder, leidinggevende en medewerker de meeste waarde toe aan de prestaties van de organisatie wanneer je jezelf, je omgeving en je opgave goed kent. Haar dagelijks werk is dan ook om mensen te begeleiden in het leren kennen en waarderen van de eigen en elkaars sterke punten en de stappen te bepalen om de gestelde opgave te realiseren.
Amke begeleidt trajecten, projecten en processen zorgvuldig en vanuit overzicht, zonder de belangrijke details uit het oog te verliezen. Haar werkwijze kenmerkt zich door kwaliteit, interesse en resultaatgerichtheid. Eerst luisteren, dan meedenken en adviseren en vervolgens samen realiseren, is haar motto. Zij wordt door opdrachtgevers en de mensen die zij coacht gewaardeerd om haar betrokkenheid, inhoudelijke kracht en verandervermogen.
Als themamanager is Amke verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van de dienstverlening van Leeuwendaal waarin de instrumenten van onze samenwerkingspartner Gallup worden ingezet: de CliftonStrengths Talentenmeting en het Q12 engagementonderzoek. Ook is zij coördinator van de Nederlandstalige opleidingen die Leeuwendaal verzorgt als partner van Gallup. Dit zijn onder andere de Versnelde opleiding Strengthscoaching (Accelerated Strengths Coaching Course) en de in-company Strengths Discovery Dag voor organisaties.
Amke is Gallup gecertificeerd Strengthscoach en Registerpsycholoog Arbeid en Organisatie NIP. Haar persoonlijke CliftonStrengths talenten zijn: verbondenheid, individualisering, relatievorming, intellect, leergierigheid, actiegerichtheid en organisatievermogen.

Searchers

Geen resultaten.

Secretariaat

Geen resultaten.

Sluit Menu