IconOntwikkelenSquare

Assessment duurzame inzetbaarheid

Dit asssesment geeft een diepgaand inzicht in de duurzame inzetbaarheid van de deelnemer. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor organisaties en medewerkers. Organisaties veranderen en functies veranderen in een hoog tempo mee. Het is belangrijk dat medewerkers goed weten wat ze willen en kunnen zodat ze vanuit zelfregie hun loopbaan kunnen vormgeven. Ook zullen ze zich bewust moeten worden en blijven van hun aantrekkelijkheid voor de (interne en externe) arbeidsmarkt. Waar liggen kansen en mogelijkheden en wat is ervoor nodig om die te verzilveren?
Wij zien duurzame inzetbaarheid als de vermenigvuldiging van Willen x Kunnen x Regiekracht

Indicatie van iemands duurzame inzetbaarheid

Bij het ‘Willen’ kijken we naar drijfveren, energie, interesses, wensen en uitdagingen.
Het ‘Kunnen’ gaat over competenties, sterke en zwakke punten, het potentieel en talenten. Bij ‘Regiekracht’ kijken we naar het zelfsturend vermogen en de veranderbereidheid. Door deze drie aspecten in samenhang en in de juiste context te meten, geven we een indicatie van het bereik van iemands duurzame inzetbaarheid.

Het heft in handen

Aan de hand van een verdiepend gesprek met een psycholoog, diverse vragenlijsten (persoonlijkheid, interesse en drijfveren) en praktijkopdrachten krijgt de deelnemer zicht op zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Ook voert hij/zij een gesprek met een jobsearcher waarmee ten aanzien van de gewenste functie een arbeidsmarktanalyse wordt gedaan.
Het geheel wordt afgerond met een rapport dat voor deelnemers op veel vlakken een eye opener zal zijn. Ook wordt de deelnemer gestimuleerd acties voor zijn of haar inzetbaarheid te formuleren om daarna het heft in handen te nemen.

Meer informatie?

Foto van Monica Maas

Monica Maas

Adviseur

Monica is adviseur op het gebied van arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid. Zij is als Bruist-trainee bij Leeuwendaal begonnen en heeft bij verschillende opdrachtgevers in de overheid aan de doorontwikkeling van de ontwikkelcentra gewerkt. Zo heeft zij organisatiebrede projecten rondom vrijwillige mobiliteit en talentmanagement gecoördineerd en bijbehorend HRM-beleid en -procedures verbeterd. Verder heeft zij in de rol van HRM-adviseur het traject strategische personeelsplanning (mede) ontwikkeld en begeleid.…

: 06 3313 7353
Foto van Elly Notenboom-Bruijnes

Elly Notenboom-Bruijnes

Projectleider en adviseurElly is een ervaren projectleider en adviseur werkzaam op het vlak van arbeidsmobiliteit, ontwikkel- en loopbaanvraagstukken. De rode draad in haar loopbaan is het afstemmen van de kwaliteiten van mensen op de behoeften van organisaties. Zij gelooft dat organisaties tot bloei komen door de juiste mensen op een goede wijze met elkaar te laten samenwerken en dat er voor iedere medewerker een plek te vinden is die bij hem of haar past.…

: 06 2158 0761

Sluit Menu