Leergang functies beschrijven en waarderen

(leergang tot gecertificeerd deskundige voor Fuwasys en varianten)

Ieder voorjaar en najaar organiseert Leeuwendaal de leergang gericht op functies beschrijven en functies waarderen voor Fuwasys en de varianten (Fuwa-Prov., Fuwa-HBO, Fuwa-BVE, Fuwa-VO en Fuwa-PO). Dit is het gangbare functiewaarderingssysteem voor organisaties in de sectoren overheid en onderwijs. De leergang is vanaf 2018 vernieuwd en bestaat uit twee modules, die elkaar opvolgen.

Module 1: functies beschrijven

Beschrijvingen van functies geven in veel organisaties duidelijkheid over de taken, werkzaamheden en bevoegdheden. Daarnaast vormen functiebeschrijvingen de basis en legitimering van het functieniveau en de salarisschaal. In modern HRM-beleid vormt de functiebeschrijving ook een instrument dat de mogelijkheid biedt om gerichte werk- en ontwikkelafspraken te maken. De afspraken tussen leidinggevende en medewerker over professionele ontwikkeling en te behalen resultaten worden gemaakt in de gesprekscyclus. Dit biedt een kans om daar gericht op te sturen of de zelforganisatie van medewerkers te vergroten.
Doel van deze tweedaagse module is om te leren welke onderdelen een functiebeschrijving bevat om deze daarna te kunnen waarderen met Fuwasys of de varianten. Je ontwikkelt maatgevoel voor verschillen tussen functieniveaus met behulp van Fuwasys en de varianten. Je leert daarbij gebruik te maken van verschillende soorten functiebeschrijvingen, functiereeksen en/of functiefamilies. Deze laatste zijn globaler en flexibeler van opzet.

Leeuwendaal cursus functiebeschrijven en functiewaarderen

Module 1 is bedoeld voor HR en P&O-adviseurs, directies, leidinggevenden en (staf)medewerkers, die werkzaam zijn in de sectoren overheid en onderwijs. Deze module vraagt geen nadere voorkennis. Je kunt deze module apart volgen of ter voorbereiding op module 2.

De opzet van de module is praktijkgericht. Dat wil zeggen: leren door te doen, waarbij praktijk en (de toepassing van) theorie elkaar afwisselen.

Dit zijn vragen die in module 1 aan bod komen:

  • Welke varianten zijn er om functies te beschrijven?
  • Welke onderdelen horen in een functiebeschrijving?
  • Hoe stel je een functiebeschrijving, een functiefamilie of functiereeks op?
  • Hoe werkt het systeem van Fuwasys, waarmee functies worden gewaardeerd?
  • Hoe kom je tot compacte, resultaatgerichte beschrijvingen? (In plaats van lange, onvolledige opsommingen van activiteiten die in de kast verdwijnen?)
  • Hoe draagt de functiebeschrijving bij aan het sturen op ontwikkeling en resultaten of de zelforganisatie van medewerkers?

Module 2: functies waarderen

In deze module leer je om het systeem Fuwasys en de varianten toe te passen en zo een functie te kunnen waarderen. Het correct toepassen van alle kenmerken, die nodig zijn om een waarderingsadvies op te stellen vormen de kern van deze module. Je leert het niveau van de functie te bepalen en omgaan met beloningsverhoudingen. Tevens geven we aandacht aan je rol als adviseur/deskundige voor functiewaarderingsvraagstukken in de organisatie.
Module 2 is bedoeld voor HR en P&O-adviseurs, directies, leidinggevenden en (staf)medewerkers, die werkzaam zijn in de sectoren overheid en onderwijs en die relevante kennis en ervaring hebben (van één jaar of meer). Deze vijfdaagse module is alleen te volgen als je over voldoende ervaring en achtergrondkennis beschikt met betrekking tot het beschrijven en waarderen van functies en/of module 1 hebt gevolgd.
De opzet van de module is praktijkgericht. Dat wil zeggen: leren door te doen, waarbij veel oefeningen en (de toepassing van) theorie over de regels en verbanden van het functiewaarderingssysteem elkaar afwisselen. Je wordt voorbereid op het certificeringsexamen.

Module 2 is onderdeel van de leergang tot functiewaarderingsdeskundige, waarvoor je uiteindelijk een SPO-certificering kunt behalen (zie www.spo3.nl ). Het SPO-certificaat toont aan dat je de systematiek van Fuwasys en/of varianten op een juiste wijze kunt toepassen. Deze certificering waarborgt de kwaliteit van de functiebeschrijvingen en de daarbij behorende waarderingen binnen een organisatie. Door het juist toepassen van de systematiek kunnen bezwarenprocedures worden voorkomen.
Nadat je met goed gevolg het certificeringexamen hebt afgelegd, worden je gegevens opgenomen in het SPO-register. Dit register vind je hier.

Voor de SPO-certificering dien je jezelf in te schrijven via de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (zie www.spo3.nl ). De actuele certificerings- en bijscholingsdata zijn ook op deze website te vinden.

Meer informatie, voor praktische of inhoudelijke vragen

Voor praktische vragen over deze leergang kun je contact opnemen met het secretariaat van Leeuwendaal op het telefoonnummer: 088 – 008 68 40
Voor inhoudelijke vragen of een studieadvies over deze leergang kun je contact opnemen met de trainers: Romy Paulissen en Paul Janssen. Hieronder vind je hun contactinformatie.

Romy Paulissen

Foto van Romy Paulissen
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 16 44 32 58
Biografie

Romy Paulissen is werkzaam als HR adviseur binnen zowel de overheid als in het onderwijs. Zij is met veel enthousiasme en gedrevenheid betrokken bij diverse projecten op het gebied van functiewaardering en –beschrijving, competentiemanagement, benchmarks en de gesprekscyclus. Vanuit een achtergrond in Personeel- en Organisatiewetenschappen weet Romy in projecten een onderzoeksgerichte aanpak te combineren met een praktische insteek.

Paul Janssen

Foto van Paul Janssen
Adviseur Mobiel: 06 53 32 50 92 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Paul Janssen is adviseur op het gebied van strategisch personeelsbeleid, HRM en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij gecertificeerd Fuwasys deskundige. Als personeels- en organisatieadviseur heeft Paul ervaring opgedaan in het onderwijs, bedrijfsleven en de zorgsector. Daarnaast heeft hij ervaring met het geven van cursussen en trainingen. Bij het implementeren van HR beleid heeft hij aandacht voor zowel de inhoud als het proces.;Paul is betrokken en gedreven. Binden en boeien van mensen, professionalisering en inspireren van leidinggevenden combineert hij met HRM deskundigheid. Samen met de klant werken aan de beste oplossing staat centraal in zijn advieswerk. Mensen ‘in beweging brengen’ en humor zijn daarbij belangrijke aspecten.

Praktische info

Module 1 – functies beschrijven
• Maandag 30 september
• Dinsdag 1 oktober

Module 2 – functies waarderen
• Maandag 28 oktober
• Dinsdag 29 oktober
• Woensdag 13 november
• Donderdag 14 november
• Woensdag 27 november (examentraining)

Beide modules worden gegeven op basis van open inschrijvingen. Het is tevens mogelijk om de leergang in company te organiseren.

De trainingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 16.30 uur.
Alle trainingsdagen worden gegeven op de vestiging van Leeuwendaal: HNK Utrecht West, Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht.

Kosten

De kosten voor module 1 bedragen € 995,00
De kosten voor module 2 bedragen € 2.495,00
Hierbij zijn al het cursusmateriaal, koffie/thee en lunch inbegrepen.

Nu aanmelden voor deelname

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Voorafgaand aan iedere module ontvang je een uitnodigingsmail.