Bespaar veel geld als eigen risicodager ww

Als werkgever in de sector Overheid & Onderwijs (O&O) bent u verplicht eigen risicodrager voor de werkloosheidskosten van werkloos ex-personeel. Het UWV kent ww-uitkeringen toe en brengt de kosten daarvoor bij de ex-werkgever in rekening. Een wetswijziging van 2005 heeft O&O-werkgevers bovendien wettelijk verantwoordelijk gemaakt voor de re-integratie inspanningen voor de werkloze ex-werknemer (eigen opdrachtgeverschap). U draagt lasten en hebt verplichtingen, en dat vraagt om helder en zorgvuldig re-integratiebeleid. De adviseurs van Leeuwendaal kunnen u daarbij begeleiden met specialistisch advies en kordate ondersteuning.  Dat zal u veel geld besparen.

Van uw schouders

Het niet (volledig) op orde hebben van de begeleiding van werknemers na ontslag, brengt forse financiële risico’s met zich mee. Zo kan uw ex-werknemer bijvoorbeeld juridische stappen ondernemen op het moment dat hij of zij van mening is dat uw ondersteuning in de bemiddeling op de arbeidsmarkt onder de maat is. Dat kan uw organisatie geld kosten.
Zo ver zou geen enkele werkgever het natuurlijk moeten laten komen. Denk in kansen: u bespaart heel veel geld door er juist alles aan te doen om uw ex-werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Daarmee glijden de re-integratie verplichting én de ww-last in één keer van uw schouders.

Behoeden en ondersteunen

Leeuwendaal heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van O&O-werkgevers bij de invulling van hun beleid voor outplacement en ww re-integratie. Vaak, zo is ons gebleken, weten werkgevers niet precies hoe de taken en plichten precies zijn verdeeld bij het eigen risicodragerschap. Wat doet het UWV, welke verplichtingen hebben wij als ex-werkgever en welke plichten heeft de ex-werknemer? Hoe moeten we onze ondersteuning bij het vinden van een andere baan vormgeven? Gaan we dat zelf doen, kunnen we dat überhaupt, of moeten het uitbesteden? En wat als een ex-medewerker niet mee wil werken aan de re-integratieactiviteiten die wij aanbieden, moeten we dan verdere actie ondernemen om financiële consequenties voor de organisatie te voorkomen?
Bij Leeuwendaal vindt u de specialisten die deze en alle andere relevante vragen kunnen beantwoorden. We hebben de juridische en financiële experts in huis die u voor alle valkuilen kunnen behoeden én de mensen die u praktisch en uitvoerend kunnen ondersteunen.

Conreet resultaat en werkende oplossingen

Onze adviseurs kunnen u de complete zorg voor het ontwikkelen én het implementeren van het ww re-integratiebeleid uit handen nemen. Dit zijn voorbeelden van de concrete resultaten die wij voor u en met u kunnen boeken:

  • een scherpe risicoanalyse voor uw specifieke situatie
  • een doortimmerd re-integratiebeleid dat de strengste toets der kritiek zal doorstaan
  • een helder en praktisch werkbaar plan van aanpak voor de uitvoering
  • de daadwerkelijke implementatie van het plan
  • kennisdelen en kennis vermenigvuldigen met workshops voor (HR)medewerkers binnen uw organisatie die met de verantwoordelijkheid van het eigen opdrachtgeverschap te maken hebben. Daarbij komen zowel de plichten en de samenwerking met het UWV aan bod, als ook alle relevante juridische aspecten
  • uitvoering van begeleiding van de WW re-integratietrajecten door gespecialiseerde adviseurs (die oa gewend zijn samen te werken met het UWV en bekend zijn met de kaders van Wet 72aWW).

Voorkom missers en pak de kansen, dat is onze boodschap. Uw investering in goed beleid verdient zich dubbel en dwars terug.

De specialisten in deze adviesgroepen staan voor u klaar

Adviesgroep Ambtenaren- en arbeidsrecht
De juristen van Leeuwendaal kennen de publieke sector van haver tot gort. U kunt hen inschakelen voor elk vraagstuk op het vlak van personeel en organisatie.

Adviesgroep Arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid
Leeuwendaal is de specialist in mobiliteitstrajecten bij de overheid, in het onderwijs en in de zorg. We hebben uitgebreide ervaring in het benutten van de talenten van mensen op de arbeidsmarkt, een werkend leven lang.

Adviesgroep HR Planning en Control
De advseurs van HR Planning & Control helpen opdrachtgevers bij het bewaken van de verhouding tussen kosten en baten van arbeid, de verhouding tussen inspanning en resultaat.

Contact en meer informatie

Geen resultaten.