Anticiperen op Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra)

In november 2016 heeft de eerste kamer de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) aangenomen. Uitgangspunt van deze wet is dat de arbeidsverhoudingen bij de overheid uiteindelijk gelijk zijn aan de verhoudingen in het private bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Alleen in dat geval worden de voor ambtenaren afwijkende bepalingen gehandhaafd.
Als gevolg van de wet zullen alle aanstellingen worden omgezet in arbeidsovereenkomsten. De rechtspositieregeling wordt een cao.
Hoewel het nog wel enige tijd zal duren voordat de wet in werking treedt, is het wel belangrijk dat uw organisatie goed is voorbereid.

Goede voorbereiding is het halve werk

Een aantal zaken is daarbij van belang:

  • Een inventarisatie van de afspraken die met de individuele ambtenaren zijn gemaakt: de eenzijdige aanstelling wordt gewijzigd in een arbeidsovereenkomst tussen partijen. Het is belangrijk om goed te weten wat in die arbeidsovereenkomst opgenomen moet worden;
  • Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat de rechtspositieregelingen vervallen. Daarvoor zullen collectieve arbeidsovereenkomsten, cao’s, in de plaats komen. Overheidswerkgevers moeten hierover gaan onderhandelen. Deze cao zou eigenlijk gereed moeten zijn op het moment dat de normalisering ingaat. Is er (nog) geen cao dan regelt de wet dat de rechtspositieregeling een fictieve cao wordt. De totstandkoming van een cao brengt de nodige voorbereidingen en vragen mee. Hoe verloopt het overleg? Wie nemen deel?
  • Belangrijk is ook om HR-adviseurs en juristen te scholen zodat zij goed zijn ingevoerd in de Wwz.

Op tijd starten

Wanneer op tijd wordt gestart met de voorbereidingen kunt u daar als werkgever te zijner tijd ongetwijfeld uw voordeel mee doen.
Hebt u vragen over de normalisering? Wilt u bijvoorbeeld weten hoe u op het moment van het in werking treden van de wet ‘normalisering-proof’ kunt zijn, neem dan contact op met onze juridisch adviseurs. Zij helpen u graag bij het in kaart brengen van alle gevolgen die deze nieuwe wet heeft voor uw organisatie.

Leeuwendaal biedt ook cursussen aan, bijvoorbeeld over het civiele arbeidsrecht of het cao-recht, waarmee u uw medewerkers kunt bijscholen op dit gebied. Ook een in-company training of maatwerk-cursus toegespitst op uw organisatie behoort tot de mogelijkheden.

Contact en meer informatie

mr. Mark Thorborg

Foto van mr. Mark Thorborg
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0713
Biography

Mark is sinds 1990 als partner verbonden aan Leeuwendaal. Hij is lange tijd werkzaam geweest als hoofd van de adviesgroep Ambtenaren- en Arbeidsrecht. Tegenwoordig is Mark bedrijfsjurist en juridisch adviseur. Mark zit veel adviescommissies voor en is betrokken bij onderzoeks- en klantprocedures. Ook heeft hij enkele jaren ervaring als rechter-plaatsvervanger. Mark is in staat om de klant creatieve en realistische oplossingen te geven. Daarbij kijkt hij verder dan het strikt juridische. Marks werkwijze kenmerkt zich door een heldere schrijf- en spreekstijl, analytisch vermogen en brede oriëntatie.