Adviseurs

Bij Leeuwendaal werken hoogopgeleide adviseurs uit tal van disciplines. Een hoge graad van senioriteit staat garant voor een schat aan kennis en ervaring in het publieke domein.
We willen het beste uit onszelf en uit het team halen. En datzelfde willen we doen voor en met de opdrachtgevers voor wie we mogen werken. Dat vergt specialisme én samenspel. Uitblinkers op elke positie die elkaar feilloos weten te vinden, dat maakt een organisatie onverslaanbaar. En dat is waar wij elke dag naar streven. Voor onze eigen organisaties en voor de organisaties voor wie wij mogen werken.

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 6 Pagina 7
Foto van Frederieke de Bruin

Frederieke de Bruin

Adviseur

Frederieke dringt snel door tot de essentie van vraagstukken, houdt in haar aanpak rekening met de gevolgen van voorstellen en weet wie ze hierbij moet betrekken om tot een oplossing te komen. Zij gaat pragmatisch, gestructureerd en resultaatgericht te werk, met het organisatiebelang altijd in het vizier. Zij is een aanpakker die snel tot resultaten komt. In voorgaande projecten heeft zij zich gefocust op strategische personeelsplanning, HR Analytics, HR procesbeschrijvingen, loopbaanontwikkeling, werving & selectie en het analyseren, beschrijven en waarderen van functies.

Mobiel: 06 2383 1268
Foto van mr. Anne Dekkers

mr. Anne Dekkers

Juridisch adviseur

Anne is een aantal jaren werkzaam geweest als arbeidsrechtjurist bij een vakorganisatie en bijna tien jaar als advocaat op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht, met name binnen het onderwijs. Sinds 2016 is Anne werkzaam bij Leeuwendaal. Als juridisch adviseur staat Anne haar klanten bij op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht, met de nadruk op het onderwijsrecht, in brede zin. Zij adviseert, en indien nodig, procedeert zij, onder meer over ontslagzaken, functioneringskwesties, toelating of verwijdering en klachten. Ook het opstellen, aanpassen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden behoort tot haar werkzaamheden. Anne werkt grondig en nauwkeurig en tegelijkertijd kent zij een praktische aanpak van zaken en heldere communicatie met haar klanten.

Mobiel: 06 4544 4168
Foto van Nienke Eeltink

Nienke Eeltink

Adviseur

Nienke is een langetermijndenker die in staat is om op een procesoverstijgende manier naar problemen te kijken. Zij heeft inhoudelijk sterke ideeën, is organisatiesensitief en durft een eigen koers te varen. Met een achtergrond in de arbeids- en organisatiepsychologie en bedrijfskunde, voerde zij projecten uit op het gebied van fusies, strategische personeelsplanning en organisatiestructuur en –cultuur.

Mobiel: 06 2743 6149
Foto van Antoinette Eerden-Lenz

Antoinette Eerden-Lenz

Adviseur

Antoinette leidt met veel enthousiasme projecten op het gebied van beloningsmanagement, zoals integrale trajecten voor een generiek functiegebouw en competentiemanagement. Daarnaast treedt zij op als adviseur in diverse beloningsvraagstukken. Goede communicatie staat hierbij op de eerste plaats!

Mobiel: 06 2158 0754
Foto van Julia Emmer

Julia Emmer

Adviseur, psycholoog NIP


Julia is na haar studie psychologie in 2018 gestart bij Leeuwendaal en hier opgeleid tot zelfstandig assessment psycholoog. Met de nodige dosis nieuwsgierigheid en betrokkenheid weet zij een vraagstuk vanuit diverse perspectieven te bezien. Energie en voldoening haalt zij uit het constructief en oprecht contact maken met kandidaten en klanten. Zij voorziet kandidaten graag van waardevolle inzichten met betrekking tot hun ontwikkeling en heeft hierin oog voor unieke individuele verschillen. Zij wordt getypeerd als zorgvuldig, enthousiast en inlevend.

Mobiel: 06 1381 3059
Foto van Jos Engelse

Jos Engelse

Adviseur, trainer, coach

Jos is trainer, adviseur organisatieontwikkeling en coach. Afgestudeerd als sociaal en organisatie psycholoog. Werkte ruim 15 jaar in diverse grote organisaties (o.a. TNO en NS) voordat hij zich aan Leeuwendaal verbond. Werkt op raakvlak van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Sparring partner bij persoonlijke ontwikkeling en bij de ontwikkeling van de managementrol in uw organisatie.;Motto: geen inspiratie zonder transpiratie. Betrokken, visie en nuchter met beide benen op de grond.

Mobiel: 06 2158 0742
Foto van Maarten Fijnaut

Maarten Fijnaut

Trainer en coach

Maarten is een energieke en bevlogen trainer en coach. Hij is veelzijdig en heeft ruim 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Zijn missie is om duurzame groei te realiseren, dit doet hij door talenten verder te ontwikkelen zodat teams en individuen hun potentie ten volle benutten. Zijn passie is om mensen, zowel binnen als buiten organisaties, te laten excelleren zodat zij meer plezier, geluk en succes ervaren. Maarten heeft veel ervaring opgedaan met het ontwerpen van zowel trainingen en teamdagen als grotere verandertrajecten en leiderschapsprogramma’s. In zijn sessies gaan deelnemers het echte gesprek met elkaar aan, oefenen ze met nieuw gedrag en benoemen concrete acties om blijvende verandering te realiseren.…

Mobiel: 06 4634 3022
Foto van Rosalinde Fischer

Rosalinde Fischer

Assessmentbegeleider

Rosalinde is assessmentbegeleider op ons kantoor in Den Haag. Zij ontvangt en begeleidt met veel plezier de assessment-deelnemers en zorgt voor een vlekkeloos verloop. Naast haar werk als assessmentbegeleider verricht zij ook administratieve werkzaamheden.

Mobiel: 06 1394 8537
Foto van mr. Sandra Geerdink

mr. Sandra Geerdink

Juridisch adviseur

Sandra heeft als advocaat jarenlange ervaring in de algemene rechtspraktijk. Bij Leeuwendaal heeft zij zich toegelegd op het brede juridische terrein waarmee (onderwijs)werkgevers te maken kunnen krijgen. Zij weet juridische vraagstukken op een doortastende en onderzoekende wijze tot in de kern te doorgronden om hierna oplossingsmogelijkheden aan te bieden. Sandra staat haar klanten bij in verschillende kwesties zoals arbeidsvoorwaarden, ontslag, toelating/verwijdering van leerlingen, klachten en bekostiging. De combinatie van kennis en vaardigheden die Sandra als advocaat, coach en leidinggevende heeft opgedaan, zet zij creatief en gericht in bij onderhandelingen en procedures. In 2015 heeft Sandra de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht afgerond.

Mobiel: 06 2293 9686
Foto van Jos Gerards

Jos Gerards

Adviseur

Steeds op zoek naar de nóg betere oplossing!;Jos Gerards is een resultaatgerichte onderwijskundige. Met zijn praktijkgerichte en confronterende werkwijze daagt hij mensen uit tot het realiseren van ambitieuze ontwikkeling van zichzelf, collega’s en de organisatie waarin ze werken. Al bijna 20 jaar adviseert, coacht en traint hij besturen, directies en teams in het primair- en voortgezet onderwijs bij structuurvernieuwing en cultuurverandering. Ook heeft hij geadviseerd in het bedrijfsleven. Hij is breed inzetbaar op vele terreinen en gespecialiseerd in passend onderwijs en de functiemix. Klanten en collega’s beschrijven hem als: energiek, betrokken, inspirerend, creatief, flexibel, daadkrachtig en duidelijk.

Mobiel: 06 4335 7802
Foto van Peter Gerritsen

Peter Gerritsen

Directeur HR Strategie en Realisatie

Peter is een gedreven professional en helpt mensen en organisaties als adviseur en/of manager op geheel eigen wijze met het bereiken van hun ambities. Samenbindend leiderschap, strategische visie en operationeel handelen zijn dominante vaardigheden. Peter beschikt over ruime ervaring binnen onder andere zorg & welzijn, overheid en maatschappelijke organisaties. De afgelopen jaren was hij werkzaam als adjunct-directeur bij een GGZ instelling waarbij hij zich o.a. heeft gespecialiseerd in de taaie vraagstukken rondom de Wmo. Hij studeerde Bestuurskunde en Sociale Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Healthcare aan de Universiteit van Tilburg.

Mobiel: 06 3165 9677
Foto van Sabine Goes

Sabine Goes

Adviseur, Themamanager Resultaatgedreven werken

Sabine Goes is themamanager en senior adviseur rol- en talentgericht werken. Sabine ziet er uitdaging in om met management en medewerkers te zoeken naar manieren om voortdurend te komen tot een optimale afstemming tussen doelen, opgaven en resultaten van de organisatie en de strengths en talenten van medewerkers. Ik begeleid graag management en medewerkers in hun reis om te komen tot een ontwikkelgerichte organisatie.
Sabine is een stevige gesprekspartner op management en bestuurlijk niveau. Zij heeft gevoel voor de organisatie en voor verhoudingen, kan goed inspelen op verschillende situaties, is analytisch sterk, maar ook pragmatisch en resultaatgericht. Zij is een zeer ervaren adviseur, procesbegeleider en projectleider.

Mobiel: 06 2900 4756
Foto van Chantal Hamel

Chantal Hamel

Adviseur


Chantal werkt als adviseur bij de adviesgroep Functioneren en Beloning. Ze gaat daarbij gedisciplineerd en gestructureerd te werk. Ze is sterk analytisch en weet op een zorgvuldige en weloverwogen manier tot de kern van de zaak te komen. Ze kan goed hoofd- van bijzaken onderscheiden. Prioriteiten stellen gaat haar dan ook natuurlijk af. Chantal neemt alle informatie in zich op, kijkt goed om zich heen en pikt dat eruit waar zij verder mee kan én waar zij de ander mee kan helpen. Ze denkt goed na over wat zij doet en wilt. Dit zet ze onder andere in als secretaris voor diverse commissies en bij het begeleiden van projecten op het gebied van functiebeschrijven en -waarderen.

Mobiel: 06 1292 1823
Foto van Marc Hautvast

Marc Hautvast

Adviseur

Betrokken HR-professional, die vanuit zijn expertise met klanten meedenkt in het zoeken van oplossingen voor hun problemen en uitdagingen. Kan goed verbindingen aangaan met mensen, is analytisch ingesteld en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen in arbeidsorganisaties. Het bereiken van resultaat dat voldoet aan de wensen van de klant staat bij hem voorop, altijd gericht op het bieden van werkelijk toegevoegde waarde aan de klant. Samenwerking en overleg staan bij hem zeer hoog in het vaandel. Marc heeft ruime ervaring op HRM gebied in bedrijfsleven, non profit en overheidsorganisaties, met als specialisaties: functie- en organisatie inrichting, functiewaardering, belonings- en beoordelingssystemen, competentiemanagement.

Mobiel: 06 4796 6529
Foto van Koen van Heijster

Koen van Heijster

Adviseur

Koen heeft door zijn achtergrond als organisatiepsycholoog en ervaring in uitdagende interim- en adviesopdrachten een brede blik ontwikkeld. Hij is onder andere gespecialiseerd in vraagstukken rondom E-HRM en belonings- en formatiemanagement. Koen wordt getypeerd door zijn zorgvuldige probleemanalyses en voorkeur voor pragmatische oplossingen.

Mobiel: 06 8268 4354
Foto van Edward Hermans

Edward Hermans

Algemeen directeur Leeuwendaal

“We willen allemaal het beste uit ons leven halen. Maar ons leven bestaat voor een belangrijk deel uit werk. daarom zijn we bij Leeuwendaal elke dag bezig om het beste uit ieders werk te halen. Dat maakt mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.”

Daar geloof ik in en daar komen de mensen bij Leeuwendaal voor uit hun bed. Dat maakt het elke dag weer een feest om samen met hen te werken aan het beter te laten functioneren van mensen en organisaties.

Ik heb 18 jaar gewerkt voor achtereenvolgens NIPO, NIPO Consult en TNS NIPO. De laatste jaren als algemeen directeur van de Nederlandse activiteiten waartoe ook Veldkamp, NIPO Software en Research International behoren.…

Mobiel: 06 5394 4335
Foto van Linde Holtkamp

Linde Holtkamp

Adviseur, trainer, coach

Als breed opgeleide organisatiepsycholoog is Linde het best op haar plek in contact met anderen. Als adviseur, trainer en gecertificeerd CliftonStrenghts coach kan zij leidinggevenden, (young) professionals en teams begeleiden naar de volgende stap in hun ontwikkeling.
Denken in mogelijkheden en daarbij een ieders unieke kwaliteiten helpen ontdekken, waarderen én maximaal benutten: daar gaat ze voor. Bij dit alles houdt ze altijd het uiteindelijke doel, de opgave, voor ogen en werkt zij vanuit een aanstekelijk enthousiasme en positieve blik.

Mobiel: 06 4467 6223
Sluit Menu