Adviesgroep Ontwikkeling en Training

Het gedrag van uw mensen bepaalt het succes van uw organisatie. Een beter resultaat begint met effectiever gedrag. Maar gedrag positief beïnvloeden is moeilijk. In onze trainingen leren uw medewerkers hoe ze met ander gedrag makkelijker organisatieresultaten bereiken. Dat leren ze door het succes van ander gedrag al in de training zélf te ervaren,

Ontwikkelen én toepassen

In onze trainingen laten we deelnemers ervaren dat ze makkelijker hun doel bereiken wanneer ze hun gedrag in dienst stellen van het beoogde resultaat. De kracht van effectief gedrag, voor velen is dat een openbaring.
Maar het is pas de eerste stap. Beter weten is nog geen garantie voor beter doen. Daarom helpen we mensen niet alleen om effectief gedrag te ontwikkelen, maar vooral ook om dat gedrag in de praktijk toe te passen. Niet eenmalig, maar structureel.
De gedragstrainingen van Leeuwendaal zijn altijd gefundeerd op deze uitgangspunten:
1. Concreet en toepasbaar. We snijden elke training op de maat van de eigen werkcontext. Dat schept herkenbaarheid, geeft vertrouwen en neemt drempels weg bij het toepassen van nieuw gedrag.
2. Gedoseerd. Waar een workshop volstaat om de gewenste gedragsverandering te realiseren, beperken we ons daartoe. Waar nodig, zetten we zwaardere instrumenten in – zoals een development center. En we kiezen de gewenste interventies uiteraard altijd samen met u.
3. Gedeelde inspanning, dubbel resultaat. We dagen deelnemers uit om met hun eigen inbreng medeverantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat van de training. We stimuleren een kritische houding en bieden volop ruimte voor reflectie. Persoonlijke begeleiding in de vorm van consultatie, intervisie en persoonlijke feed forward nemen een belangrijke plaats in.

Blijvend resultaat

Bij Leeuwendaal leren deelnemers van hun trainer, van elkaar, maar bovenal van zichzelf. Ze kunnen actief voort met hun eigen ontwikkeling en zelfrealisatie. Samen realiseren we een blijvend resultaat.

Ontketen de kracht


Bij Leeuwendaal geloven we in de kracht van úw mensen. Gebruik het in uw organisatie al aanwezige talent en ga vooral ZELF aan de slag.

Leeuwendaal adviesgroep training ontwikkeling

Leiding geven aan verandering in een LDC

In deze persoonlijke training Leiding geven aan verandering in een Learning en Development Center (LDC) ondersteunen we u in úw professionele en persoonlijke ontwikkeling. U kunt na afronding van deze training goed voorbereid inspelen op de veranderingen, u kunt uw team daarin optimaal begeleiden en u kunt het gesprek erover productief aangaan met het bestuur en andere organisaties. Download hier de uitgebreide brochure.

Coaching voor leidinggevenden

Talent heeft u gebracht waar u nu staat in uw carrière. Maar talent biedt nog geen garantie voor inspirerend leiderschap. De coaches van Leeuwendaal weten uit ervaring wat dit vergt. Zij kunnen uw leiderschapsontwikkeling versnellen. U kunt met hen sparren op de inhoud, hen laten meedenken over een veranderproces in uw team of samen belemmerende denkpatronen verleggen. Zij kunnen u coachen op hoofdlijnen én bij het leggen van de juiste accenten. Lees meer >>

Voorbeelden van de trainingen die wij voor u kunnen verzorgen

 • Welke talenten kan ik ontwikkelen om te groeien? Welke kan ik uitbouwen? Hoe zet ik de volgende stap? Als u zichzelf deze vragen stelt, dan is een Development Centre wellicht iets voor u. In een Development Centre ontwikkelt u in één dag het gedrag dat u fundamenteel anders wilt vormgeven in uw dagelijkse werk. U doet dat in een veilige en discrete omgeving. U werkt met twee colleg-adeelnemers, een senior-trainer en een professioneel acteur aan uw belangrijkste ontwikkelpunt(en).

  Lees meer >>

 • Deze door deelnemers hoog gewaardeerde training biedt veel persoonlijke aandacht, veel oefening en feedback en volop kansen om te groeien als leidinggevende. We leren van elkaar in rollenspellen en oefeningen en werken ook ieder blok met een acteur. De MBTI persoonlijkheidsvragenlijst geeft je inzicht en handvatten voor leidinggeven, omgaan met veranderingen en waarderen van diversiteit.

  Voor: meewerkende voormannen, groepsleiders, teamleiders, afdelingshoofden, MT-leden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operationele aansturing van een groep vakspecialisten, dan wel de dagelijkse werkzaamheden coördineren van een team.

  Lees meer >>

 • Een medewerker weet zelf dondersgoed hoe hij of zij de werkdag het prettigst, effectiefst en efficiëntst vorm kan geven. Wij helpen je om daar leiding aan te geven, zodat het in jouw team gonst van de aangename werkenergie.

  Voor: iedere leidinggevende die zijn/ haar afdelingsdoelstellingen wil halen door medewerkers te stimuleren resultaatgedreven te werken (MBO/HBO/WO).

  Lees meer >>

 • Met resultaatgedreven werken krijg je meer vrijheid in het HOE van je werk; het gaat uiteindelijk namelijk om het WAT (resultaat). Je leert werken op een manier die prettig is voor jou en die tegelijkertijd past bij jouw organisatie. Vrijheid in gebondenheid noemen we dat. Klinkt goed toch?

  Voor: iedere werknemer die wil leren hoe je vanuit een goede energiebalans meer toegevoegde waarde kunt leveren voor het team, de afdeling en de organisatie. (MBO/HBO/WO).

  Lees meer >>

 • Strategische Personeelsplanning (SPP) is al enige jaren top of mind bij P&O-ers. Veel organisaties hebben de behoefte om hun personeelsplanning op meer strategische wijze vorm te geven, maar het komt lang niet altijd tot een concrete invulling. Deze training zet je op het juiste spoor.

  Voor: (beoogd) projectleiders binnen organisaties, bijvoorbeeld HR-adviseurs of HR managers. Je krijgt het juiste gereedschap om SPP binnen de eigen organisatie te structureren, te implementeren en te verankeren. Je kunt direct aan de slag!

  Lees meer >>

 • Na deze training:

  • heb je inzicht in de uiteenlopende rollen die je als beleidsadviseur op het hedendaagse beleidstoneel speelt
  • ben je in staat om te schakelen tussen deze rollen, al naar gelang de situatie daar om vraagt
  • ben je geoefend in het neerzetten van elke rol en je weet je zo te presenteren als een effectief beleidsadviseur die het beleidsproces prima weet te sturen

  Voor: beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs die meer grip willen krijgen op de rollen in het beleidsproces.

  Lees meer >>

 • Leeuwendaal organiseert meerdere keren per jaar intervisiegroepen voor bestuurders in het publieke domein. Onze ervaren intervisiebegeleiders bieden een systematische aanpak die garant staat voor kwaliteit en resultaat. Ze maken daarbij gebruik van beproefde intervisiemethoden. Een intervisiegroep bestaat uit maximaal zes bestuurders. De intervisiebegeleider bewaakt de groepssamenstelling, zodat deelnemers elkaar daadwerkelijk versterken en commitment aan elkaar kunnen geven. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke intake.

  Lees meer >>

 • In deze tweedaagse training leer je om je advies goed af te stemmen op je (interne) klant. Je leert invulling te geven aan je verschillende adviesrollen en daarmee aan te sluiten bij je gesprekspartners. De praktische, effectieve oefeningen kun je meteen na de training in je praktijk toepassen. Daarmee werk je aan het versterken van jezelf in de verschillende adviesrollen.

  Voor: adviseurs en medewerkers met een adviserende rol of functie die het adviesproces beter willen beheersen.

  Lees meer >>

 • Deze managementleergang is gericht op het ontwikkelen van de competenties van managers die verantwoordelijk zijn voor de leiding van onderzoeksinstituten, onderzoeksafdelingen en onderzoeksgroepen.
  Voor: managers in onderzoeksorganisaties, die geconfronteerd worden met de aansturing van professionele, vaak multidisciplinaire teams en de noodzaak resultaat- en/of marktgericht te werken.

  Lees meer >>

 • Na het volgen van deze training:

  • kun je goed prioriteiten stellen
  • krijg je meer taken af op een dag
  • heb je een planning gemaakt die voor jou het beste werkt, inclusief mailboxbeheer
  • kun je beter omgaan met verzoeken van anderen
  • heb je praktische oplossingen voor je grootste tijdverslinders
  • kun, mag en durf je nee te zeggen
  • is jouw hoofd leger dan ooit
  • houd je tijd over en ga je vol energie naar huis!

  Deze training is bestemd voor iedereen die het eigenlijk te druk heeft om naar deze training te komen en graag wil leren hoe dat tóch mogelijk te maken is.

  Lees meer >>

 • In deze driedaagse training projectmanagement ontdekken beginnende en ervaren projectleiders de beste route naar resultaat. Je komt tot direct toepasbare nieuwe inzichten en gaat actief aan de slag met het trainen van nieuwe vaardigheden.

  Voor: projectmedewerkers die projecten gaan leiden en projectleiders die hun projectmanagement willen opfrissen.

  Lees meer >>

Dit zijn de adviseurs van Ontwikkeling en Training

Ron Wolsleger

Foto van Ron Wolsleger
Directeur adviesgroep Ontwikkelen & Training Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 51 99 49 07
Biografie

Ron Wolsleger geeft leiding aan de adviesgroep Ontwikkelen & Training. Ron is in Nederland een van de weinigen die innovatieve performanceleertrajecten ontwerpt en uitvoert. Hij doet dit vanuit de overtuiging dat leren in de werkelijkheid het beste resultaat geeft. Klanten en deelnemers ervaren de werkwijze van Ron als gestructureerd, passievol, vertrouwengevend, opbouwend, humorvol en realistisch.

Tijdens trainingen en coaching hanteert hij de volgende uitgangspunten:

 • de leervraag van de organisatie in relatie tot de deelnemers staat centraal
 • leren en opleiden moeten een bijdrage aan de organisatie leveren
 • leren gaat niet vanzelf, het doet soms pijn
 • het gaat om de combinatie van kennis, vaardigheden en houding
 • de verantwoordelijkheid voor het leren ligt bij de deelnemers

Monique Berkhout

Foto van Monique Berkhout
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 - 20 60 54 54
Biografie

Monique werkt als trainer, (team-)coach en onderwijskundig adviseur binnen de groep Ontwikkelen en Trainen van Leeuwendaal. Vanuit haar onderwijskundige achtergrond heeft zij veel ervaring opgedaan met het ontwerpen van (cultuur-)verandertrajecten en teamcoachingsprogramma’s die de veiligheid bieden om vandaar uit moedige gesprekken met elkaar te voeren en nieuw gedrag uit te proberen. Zij gaat met individuen en teams op zoek naar belemmerende overtuigingen en blokkades waardoor effectief gedrag nu nog niet wordt ingezet en daagt het team uit hierin lef te tonen. Vanuit een breed repertoire aan interventietechnieken laat zij mensen werken aan issues die zich onder het wateroppervlak afspelen of die transitie nog tegenhouden. Als programma manager begeleidt zij directeuren in het Primair Onderwijs die een Integraal KindCentrum (willen) leiden.

Notes

Monique werkt als trainer, (team)coach en onderwijskundig adviseur binnen de groep Ontwikkelen en Trainen van Leeuwendaal.

Jos Engelse

Foto van Jos Engelse
Adviseur, trainer, coach Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0742
Biografie

Jos is trainer, adviseur organisatieontwikkeling en coach. Afgestudeerd als sociaal en organisatie psycholoog. Werkte ruim 15 jaar in diverse grote organisaties (o.a. TNO en NS) voordat hij zich aan Leeuwendaal verbond. Werkt op raakvlak van persoonlijke en organisatieontwikkeling. Sparring partner bij persoonlijke ontwikkeling en bij de ontwikkeling van de managementrol in uw organisatie.;Motto: geen inspiratie zonder transpiratie. Betrokken, visie en nuchter met beide benen op de grond.

Cees Klok

Foto van Cees Klok
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4742
Biografie

Cees is een bevlogen en enthousiaste trainer en coach. Hij gelooft in het gebruiken van je talent om meer lol te hebben in je werk en de broodnodige resultaten te boeken. Hij is veelzijdig en heeft al meer dan twintig jaar door heel Nederland gewerkt aan het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. Het gaat hem steeds om het bereiken van doelen en om het bewuster inzetten van je talent om die doelen te bereiken. Bij Leeuwendaal is Cees coördinator coaching. Hij is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over coaching. Na een eerste verkenning van een vraag naar coaching zoekt Cees naar de coach die het best past bij de vraag.

Hester Knops

Foto van Hester Knops
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 54
Biografie

Hester is een betrokken, enthousiaste en resultaatgerichte adviseur/coach die mensen wil helpen hun wensen tot werkelijkheid te maken. Opgeleid in het onderwerp communicatie rond veranderingsprocessen, is zij begonnen als intern organisatieadviseur bij de overheid. Vervolgens heeft zij de stap naar Leeuwendaal gemaakt en heeft zij projecten begeleid op het terrein van HRM. Steeds meer is zij zich gaan specialiseren in de ontwikkeling van het individu. Hoe komt het dat doelen niet worden bereikt en ambities niet worden waargemaakt? Wat zijn de innerlijke drijfveren en waarvan word ik gelukkig? Op welke werkplek pas ik het beste? Het inspireert haar om gezamenlijk een antwoord op die vraag te vinden en bewustwording te creëren. Met het uiteindelijke doel om mensen inzicht in zichzelf te geven, hen in beweging te brengen en hen verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit doet zij middels het uitvoeren van selectie- en ontwikkelassessments, loopbaanbegeleiding en coaching.

Roald Pool

Foto van Roald Pool
Trainer, coach, business development manager Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 5199 4921
Biografie

Roald is een ervaren trainer, coach, procesbegeleider en spreekstalmeester met ruime ervaring in meerdere bedrijfstakken, zowel in de publieke als de private sector. Zijn meest bediende doelgroep is die van hoger, midden- en operationeel management. Voor klanten van Leeuwendaal fungeert hij daarom als themamanager ‘Leiderschap’. In die rol helpt hij klanten met het vormgeven van resultaatgerichte MD-trajecten met een scherp oog voor de specifieke cultuur en ‘couleur locale’.;Als innovatief ‘ontwerper’ heeft Roald veel methodes ontwikkeld die leren en implementeren bij elkaar brengen, waaronder ‘leren met businessdoelen’, ‘gamification’ en ‘development centres’.;Als uitvoerend trainer / coach weet hij taboes binnen groepen snel te doorbreken waardoor een dialoog ontstaat over de issues die er toe doen.

Raoul Schildmeijer

Foto van Raoul Schildmeijer
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 5101 6827
Biografie

Raoul is senior adviseur bij de adviesgroep Samenwerken en governance. Hij heeft een ruime ervaring op seniorniveau – in veel opdrachten op het snijvlak van advies en onderzoek – in de overheid, de zorg en maatschappelijke organisaties. Raoul is een analytisch en conceptueel denker. Het speurt naar conventies in organisaties. Zijn doel is om de dialoog (weer) op gang te brengen, zodat wat gestold is los komt en wat blijven moet, blijft. Hij heeft ervaring als procesbegeleider van teamdagen en workshops, uitvoerder van evaluaties en onderzoek in organisaties en omgevingsmanagement. Raoul begrijpt, mede uit eigen ervaring, verandermanagement in complexe organisaties. Ook heeft hij heeft ruime persoonlijke ervaring in leidinggeven aan professionals en het leiden van resultaatverantwoordelijke units op MD-niveau. Hij is creatief en associatief. Hij heeft een sterk organisatiebewustzijn, luistert en verbindt.

Itamar Sharon

Foto van Itamar Sharon
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 247 70 593
Biografie

Itamar is trainer/adviseur bij Leeuwendaal en schrijver van het boek Happyholics. Vanuit zijn enthousiasme, gevoel en scherpe analyses helpt hij deelnemers in trainingen vooruit te kijken: ‘welk gedrag is er vanuit mij nodig om betere resultaten te behalen én om het meer naar mijn zin te hebben?’;Daarnaast stimuleert hij, als echte generatie Y expert, organisaties, leidinggevenden en jong talent dichter bij elkaar te komen en van elkaar te leren. Dit allemaal vanuit zijn overtuiging dat wij het gezamenlijk in de Nederlandse organisaties mooier, leuker en beter kunnen maken.

Margret Teeuwen

Foto van Margret Teeuwen
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 3420 1676
Biografie

Margret is trainer/coach in (persoonlijk)leiderschap en teamontwikkeling met ruim 25 jaar ervaring opgedaan in uiteenlopende organisaties. Zij beschikt over veelzijdige kennis van mensen en bedrijfsculturen in verschillende branches. In haar begeleiding sluit ze aan bij het doel van de opdrachtgever en bouwt vervolgens op wat er al is. Zij is een kei in het integreren van organisatie ontwikkeling met persoonlijke ontwikkeling. Een veranderingstraject helpt zij gaande weg vorm te geven. Zij is helder en duidelijk in haar communicatie en weet met gevoel voor verhoudingen, eenvoud en humor de kern te raken en mensen in beweging te brengen. Resultaten ontvouwen zich dan vaak sneller dan verwacht.

Marcel van der Togt

Foto van Marcel van der Togt
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4747
Biografie

Marcel heeft zijn uitgebreide management ervaring gecombineerd met zijn ervaringen als topsportcoach (bondscoach Open water zwemmen). Kenmerken van zijn aanpak zijn: resultaatgericht, direct toepasbaar en met humor. Werkt als trainer aan organisatie- en persoonlijke ontwikkelingstrajecten, vanuit bewustwording. Zijn achtergrond als mental coach in de topsport maken dat hij een groot aantal tools beschikbaar heeft voor persoonlijke coaching.

Claudia van Wissen

Foto van Claudia van Wissen
Adviseur, psycholoog NIP Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 29 00 47 63
Biografie

Als onderwijs- en ontwikkelingspsycholoog specialiseerde Claudia zich vanaf 2001 in selectievraagstukken en assessments. Al snel ontwikkelde zij zich daarna als leiderschapstrainer en (team)coach. Immers, het is haar missie om het potentieel van mensen niet alleen te ontdekken, maar ook tot ontwikkeling te laten komen. Sinds 2010 houdt zij zich bezig met opdrachten waarin de ontwikkeling van mensen en organisaties samen komen. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers ontwerpt zij leiderschaps- en ontwikkeltrajecten die direct van invloed zijn op de effectiviteit van organisaties. Binnen Leeuwendaal is zij verantwoordelijk voor de thema’s Rol- en Talentgericht werken en Leiderschap.

Menu