Interim-management onderwijs

Nederland streeft naar een onderwijsniveau van wereldklasse. Met de ambitie om tot de top 5 te behoren, ligt de lat zeer hoog. Dit vergt toekomstvisie en onderscheidend vermogen van het bestuur en het hele team. En dat geldt voor alle typen onderwijs – van PO tot WO en het speciaal onderwijs.
Maar ondertussen hebben scholen en onderwijsinstellingen ook continu te maken met ontwikkelingen die diep ingrijpen in de organisatie. Bezuinigingen, profilering, prestatieafspraken, krimpende leerlingenaantallen, passend onderwijs, et cetera. Het vereist heel wat kennis en expertise om telkens weer de organisatie aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Voor tijdelijke ondersteuning helpen wij u aan een stevige interim-manager of interim-bestuurder of tijdelijke deskundigheid van HR.

 

Onze dienstverlening voor het onderwijs

Management

 • topmanagement
  • bestuurders
  • (bovenschools) directieleden
  • cluster directeuren
  • locatiemanagers
 • lijnmanagement
  • team- / onderwijsmanagers
 • verandermanagement
  • transitiemanager
 • programma-/ projectmanagement
  • bijv. oprichter samenwerkingsverband passend onderwijs

Deskundigheid

 • HRM
  • HRM business partners
  • HRM (beleids)adviseurs
  • mobiliteitsadviseurs
  • recruiters
 • Bedrijfsvoering overig
  • financial en business controllers
  • juridische adviseurs
Menu