Kennisoverdracht ambtenarenrecht

Leeuwendaal verzorgt in company cursussen en workshops ambtenarenrecht.  Deze zijn op maat gemaakt en zijn bestemd voor P&O-adviseurs, beleidsmedewerkers, juristen, leidinggevenden en bestuurders van overheidsinstellingen waar het ambtenarenrecht geldt: het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en zeker ook zelfstandige bestuursorganen. Daarnaast verzorgen wij één-op-één cursussen: in een gezelschap van maximaal vier deelnemers neemt een adviseur de door u gekozen onderwerpen grondig door.
Voor meer informatie over ons aanbod kunt u contact opnemen met Mark Thorborg.

Actualiteiten ambtenarenrecht

De titel van de workshop spreekt voor zich. Eerdere workshops gingen over griffierechten, al dan niet afschaffen van het ambtenarenrecht en doorwerken na je pensionering. De wetgevingskalender is een vast onderdeel.


Algemene wet Bestuursrecht voor P&O’ers

De belangrijkste onderwerpen van deze workshop: kader van de Awb, begrippen (besluit, bezwaar, mandaat etc.), besluitvormingstraject en bezwaar, verweer, hoorzitting

De zieke werknemer

Wat zijn de verplichting van de werkgever en de werknemer? Welke acties moet de werkgever ondernemen en wat zijn de juridisch mogelijkheden?
In een dagdeel komen de belangrijkste procedurele aspecten, valkuilen, aandachtspunten en tips aan bod.

Dossieropbouw, de do’s en don’ts

Na een cursus van één dag bent u weer volledig op de hoogte van de procedurele aspecten en valkuilen waarmee u te maken krijgt bij niet of onvoldoende functionerende medewerkers.

Basiscursus Ambtenarenrecht

Tijdens de cursus staat de basis van het ambtenarenrecht centraal. Wij gaan in op de (tijdelijke) aanstelling, het rechtspositionele kader, de Algemene Wet bestuursrecht in de personeelspraktijk, functioneren en beoordelen, ziekte en de ontslaggronden. Onze cursus onderscheidt zich door het praktische karakter: ongeacht uw ervaring met het ambtenarenrecht kunt u na één of twee cursusdagen actief aan de slag met de materie. Het ambtenarenrecht is steeds in beweging zodat wij in deze cursus ook tijd uittrekken voor het behandelen van de meest recente wetswijzigingen en de laatste rechtspraak.

Pleiten voor de bestuursrechter

Soms komt de rechter eraan te pas. Dan is het zaak goed voorbereid te zijn. De workshop besteedt aandacht aan: goed begrip van de beroepsprocedure in theorie en praktijk, optimaal voorbereiden van een zitting, een effectief pleidooi houden en adequaat reageren op standpunten van de wederpartij en vragen van de rechtbank.

Menu