Adviesgroep Ambtenaren- en arbeidsrecht

De juristen van Leeuwendaal werken voor scholen en universiteiten, ministeries, provincies en gemeenten, ziekenhuizen en waterschappen en tal van andere organisaties in het publieke domein. Ze kennen de publieke sector van haver tot gort. U kunt hen inschakelen voor elk vraagstuk op het vlak van ambtenaren- en arbeidsrecht. Onze onderwijsjuristen en -advocaten zijn de specialisten bij uitstek in onderwijsregelgeving.

Alert en creatief

Wat onze juridische specialisten bijzonder maakt, is de combinatie van vakinhoudelijke expertise en een brede oriëntatie. Bij Leeuwendaal werken zij dagelijks nauw samen met experts uit andere vakgebieden. Denk aan functiewaarderingsdeskundigen, organisatieadviseurs en psychologen. Dat stelt hen in staat een zaak niet alleen juridisch te bezien, maar ook vanuit een ander perspectief. Ze zijn alerter in het signaleren van kansen en creatiever in het vinden van oplossingen

Oplossingsgericht

‘Een goede advocaat schikt’, dat is ons adagium. Zo lang mogelijk in gesprek blijven, biedt de grootste kans op een oplossing waarmee alle partijen tevreden zijn. En dat is niet alleen prettiger, maar meestal ook voordeliger. Leeuwendaal heeft uitgebreide ervaring met het treffen van vertrekregelingen met medewerkers of managers en beschikt over uitstekende ervaren mediators.
Draait het desondanks uit op procederen, dan is dat slecht nieuws voor de tegenpartij. Want we zijn vlijmscherp. Leeuwendaal juristen behartigen uw belangen onder meer bij de kantonrechter, de rechtbank, de Centrale Raad van Beroep, bezwarencommissies, geschillencommissies en advies- en arbitragecommissies.

Video

Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Hieronder ziet u een selectie van de diensten waarmee wij u kunnen ondersteunen. Dit is – nadrukkelijk – geen uitputtende opsomming. Neem gerust contact met ons op om uw vraag aan ons voor te leggen.

 • Leeuwendaal verzorgt in company cursussen en workshops ambtenarenrecht.  Deze zijn op maat gemaakt en zijn bestemd voor P&O-adviseurs, beleidsmedewerkers, juristen, leidinggevenden en bestuurders van overheidsinstellingen waar het ambtenarenrecht geldt: het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en zeker ook zelfstandige bestuursorganen. Daarnaast verzorgen wij één-op-één cursussen: in een gezelschap van maximaal vier deelnemers neemt een adviseur de door u gekozen onderwerpen grondig door.


  Actualiteiten ambtenarenrecht

  De titel van de workshop spreekt voor zich. Eerdere workshops gingen over griffierechten, al dan niet afschaffen van het ambtenarenrecht en doorwerken na je pensionering. De wetgevingskalender is een vast onderdeel.

  Algemene wet Bestuursrecht voor P&O’ers

  De belangrijkste onderwerpen van deze workshop: kader van de Awb, begrippen (besluit, bezwaar, mandaat etc.), besluitvormingstraject en bezwaar, verweer, hoorzitting

  De zieke werknemer

  Wat zijn de verplichting van de werkgever en de werknemer? Welke acties moet de werkgever ondernemen en wat zijn de juridisch mogelijkheden?
  In een dagdeel komen de belangrijkste procedurele aspecten, valkuilen, aandachtspunten en tips aan bod.

  Dossieropbouw, de do’s en don’ts

  Na een cursus van één dag bent u weer volledig op de hoogte van de procedurele aspecten en valkuilen waarmee u te maken krijgt bij niet of onvoldoende functionerende medewerkers.

  Basiscursus Ambtenarenrecht

  Tijdens de cursus staat de basis van het ambtenarenrecht centraal. Wij gaan in op de (tijdelijke) aanstelling, het rechtspositionele kader, de Algemene Wet bestuursrecht in de personeelspraktijk, functioneren en beoordelen, ziekte en de ontslaggronden. Onze cursus onderscheidt zich door het praktische karakter: ongeacht uw ervaring met het ambtenarenrecht kunt u na één of twee cursusdagen actief aan de slag met de materie. Het ambtenarenrecht is steeds in beweging zodat wij in deze cursus ook tijd uittrekken voor het behandelen van de meest recente wetswijzigingen en de laatste rechtspraak.

  Pleiten voor de bestuursrechter

  Soms komt de rechter eraan te pas. Dan is het zaak goed voorbereid te zijn. De workshop besteedt aandacht aan: goed begrip van de beroepsprocedure in theorie en praktijk, optimaal voorbereiden van een zitting, een effectief pleidooi houden en adequaat reageren op standpunten van de wederpartij en vragen van de rechtbank.

 • De School voor Onderwijsrecht richt zich op de juridische aspecten van het onderwijs en organiseert incompany workshops en cursussen voor directeuren, P&O-adviseurs en stafmedewerkers.
  Voor meer informatie over alle onderstaande cursussen en workshops kunt u contact opnemen met Marielle Boogers.

  mr. Marielle Boogers

  Foto van mr. Marielle Boogers
  Jurdisch adviseur, trainer Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2299 8607
  Biography

  Marielle is op een aantal terreinen actief voor Leeuwendaal: als juridisch adviseur, mobiliteitsadviseur en trainer. Ze is een betrokken en enthousiast juridisch adviseur op het brede gebied van arbeids/ambtenarenrecht en onderwijsrecht. Ze hecht veel belang aan de relatie met de klant en kan op een prettige manier duidelijk maken waar de pijnpunten zitten. Marielle wil een zo goed mogelijk resultaat behalen voor de klant, maar de organisatie ook verder helpen om problemen in de toekomst te voorkomen. Marielle heeft een passie voor onderwijs en de ontwikkeling van mensen. Als mobiliteitsadviseur wil ze anderen stimuleren en inspireren om een stap te zetten in hun loopbaan en een plek te vinden waar hun kwaliteiten goed tot hun recht komen.

  Actualiteiten rechtspositie in het PO

  Laatste ontwikkelingen op het gebied van de cao PO, ontslag- en werkgelegenheid, Vervangingsfonds en Participatiefonds, wetgeving en jurisprudentie.

  Actualiteiten rechtspositie in het VO

  Laatste ontwikkelingen op het gebied van de cao VO, afvloeiing, WW, wetgeving en jurisprudentie.

  Arbeidsrecht in het bijzonder primair onderwijs

  De belangrijkste onderwerpen die in de cursus arbeidsverhouding in het bijzonder onderwijs aan bod komen zijn: de benoeming, de verschillende mogelijkheden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de eisen van het Participatiefonds.

  Besluitvorming en procedures in het openbaar onderwijs

  Voor het personeel werkzaam in het openbaar onderwijs geldt de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
  De cursus leert u o.a. hoe u een besluit neemt dat voldoet aan de eisen van de Algemene wet bestuursrecht, hoe u een bezwaarschrift correct afhandelt en een hoorzitting organiseert en wat er gebeurt als u niet tijdig een besluit neemt.

  Disciplinaire maatregelen: welke sanctie is passend?

  wanneer is er sprake van plichtsverzuim? Hoe vindt het onderzoek daarnaar plaats? Welke disciplinaire maatregel kan het beste worden opgelegd? Hoe handel je een en ander af?

  Gesprekken met juridische risico’s

  In lastige gesprekken met medewerkers komen vragen langs als: wat kan ik in deze fase beter niet zeggen en wat moet ik juist wel meedelen? Welke informatie moet ik verzamelen in deze situatie? Hoe bouw ik een dossier op? Wat betekenen de verschillende juridische begrippen? Welke woordkeuze is (on)handig?

  Het hoe en wat van de vaststellingsovereenkomst in het onderwijs

  De workshop gaat in op de onderhandelingen en de financiële aspecten van een beëindigingsovereenkomst, de kantonrechtersformule en de eisen van het Participatiefonds.

  Arbeidsongeschiktheid in het PO

  Aan de hand van een uitgebreide praktijkcasus krijgt de cursist een goed overzicht van de rechten en verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

  WW en artikel 72a WW in het VO

  Ontslagen werknemers in een VO-instelling kunnen recht hebben op een WW- en een bovenwettelijke uitkering. De werkgever vergoedt in elk geval 25% van de uitkeringskosten. Wat moet je weten als je wilt of moet overgaan tot ontslag.

  Aanbesteden

  De cursus aanbesteden gaat o.a. in op: Wat is aanbesteden en hoe ziet de aanbestedingsprocedure eruit? Hoe zit dat met langlopende contracten en de verlenging daarvan? Wat zijn gunningscriteria en waar moet je op letten?

  Dossieropbouw PO en VO: de do’s en don’ts

  De belangrijkste procedurele aspecten, valkuilen, aandachtspunten en tips komen in de workshop aan bod. Voorbeelden: kansloze dossiers en langslepende procedures, wat te doen als de werkgever beslist om een werknemer te ontslaan, aansturen op ontslag: op grond waarvan, dossieropbouw: de meest gemaakte fouten. Informatie: Vincent Kellenaar

  Omgaan met medezeggenschap in PO en VO

  Medezeggenschap heeft een formeel kader, de wet, de cao, reglementen en statuten. Minstens zo belangrijk is de rol die naar elkaar wordt ingenomen. Hoe ga je daarmee om?
  Informatie Vincent Kellenaar.

  mr. Vincent Kellenaar

  Foto van mr. Vincent Kellenaar
  Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4716
  Biography

  Na werkzaam te zijn geweest als jurist bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en VOS/ABB is Vincent inmiddels alweer geruime tijd werkzaam als juridisch adviseur van bestuur en management in het primair en voortgezet onderwijs. Hij is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenaren recht en heeft daarnaast veel kennis van huisvestingskwesties. Vincent heeft veel ervaring in advisering en begeleiding in individuele personeelsdossiers, bekostigingskwesties en scholenstichting en het opstellen van statuten, reglementen en sociale plannen. Door zijn jarenlange lidmaatschap van de gemeenteraad van zijn woonplaats heeft Vincent bovendien een grote bestuurlijke affiniteit.

 • De Advieslijn Ambtenarenrecht is er voor HR-professionals, juristen, leidinggevenden en andere geïnteresseerden. U krijgt veelal direct antwoord op al uw vragen over ambtenarenrecht. Even klankborden voorkomt wellicht missers die leiden tot hoge proceskosten. Lees meer>>

 

Dit zijn de juristen van Leeuwendaal

 

mr. Sandra Geerdink

Foto van mr. Sandra Geerdink
Directeur Ambtenaren- en Arbeidsrecht Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9686
Biografie

Sandra heeft als advocaat jarenlange ervaring in de algemene rechtspraktijk. Bij Leeuwendaal heeft zij zich toegelegd op het brede juridische terrein waarmee (onderwijs)werkgevers te maken kunnen krijgen. Zij weet juridische vraagstukken op een doortastende en onderzoekende wijze tot in de kern te doorgronden om hierna oplossingsmogelijkheden aan te bieden. Sandra staat haar klanten bij in verschillende kwesties zoals arbeidsvoorwaarden, ontslag, toelating/verwijdering van leerlingen, klachten en bekostiging. De combinatie van kennis en vaardigheden die Sandra als advocaat, coach en leidinggevende heeft opgedaan, zet zij creatief en gericht in bij onderhandelingen en procedures. In 2015 heeft Sandra de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht afgerond.

mr. Mark Thorborg

Foto van mr. Mark Thorborg
Directeur Ambtenaren- en Arbeidsrecht Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0713
Biografie

Mark is sinds 1990 als partner verbonden aan Leeuwendaal. Hij is lange tijd werkzaam geweest als hoofd van de adviesgroep Ambtenaren- en Arbeidsrecht. Tegenwoordig is Mark bedrijfsjurist en juridisch adviseur. Mark zit veel adviescommissies voor en is betrokken bij onderzoeks- en klantprocedures. Ook heeft hij enkele jaren ervaring als rechter-plaatsvervanger. Mark is in staat om de klant creatieve en realistische oplossingen te geven. Daarbij kijkt hij verder dan het strikt juridische. Marks werkwijze kenmerkt zich door een heldere schrijf- en spreekstijl, analytisch vermogen en brede oriëntatie.

mr. Anne Dekkers

Foto van mr. Anne Dekkers
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 4544 4168
Biografie

Anne is een aantal jaren werkzaam geweest als arbeidsrechtjurist bij een vakorganisatie en bijna tien jaar als advocaat op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht, met name binnen het onderwijs. Sinds 2016 is Anne werkzaam bij Leeuwendaal. Als juridisch adviseur staat Anne haar klanten bij op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht, met de nadruk op het onderwijsrecht, in brede zin. Zij adviseert, en indien nodig, procedeert zij, onder meer over ontslagzaken, functioneringskwesties, toelating of verwijdering en klachten. Ook het opstellen, aanpassen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden behoort tot haar werkzaamheden. Anne werkt grondig en nauwkeurig en tegelijkertijd kent zij een praktische aanpak van zaken en heldere communicatie met haar klanten.

mr. Vincent Kellenaar

Foto van mr. Vincent Kellenaar
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4716
Biografie

Na werkzaam te zijn geweest als jurist bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en VOS/ABB is Vincent inmiddels alweer geruime tijd werkzaam als juridisch adviseur van bestuur en management in het primair en voortgezet onderwijs. Hij is gespecialiseerd in arbeids- en ambtenaren recht en heeft daarnaast veel kennis van huisvestingskwesties. Vincent heeft veel ervaring in advisering en begeleiding in individuele personeelsdossiers, bekostigingskwesties en scholenstichting en het opstellen van statuten, reglementen en sociale plannen. Door zijn jarenlange lidmaatschap van de gemeenteraad van zijn woonplaats heeft Vincent bovendien een grote bestuurlijke affiniteit.

mr. Renselotte Arends

Foto van mr. Renselotte Arends
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4710
Biografie

Renselotte is gespecialiseerd in het arbeids-, ambtenaren- en onderwijsrecht. Zij heeft jarenlange ervaring als advocaat. Als juridisch adviseur bestaat haar werk bij Leeuwendaal uit het adviseren en procederen over het arbeids- en ambtenarenrecht. Aandachtsgebieden zijn onder meer individuele ontslagprocedures, reorganisaties, overgang van onderneming, CAO recht en medezeggenschapsrecht. Daarnaast fungeert Renselotte als secretaris van diverse bezwarenadviescommissies en als secretaris van het College van Beroep voor de examens van de NHL. Renselotte is enthousiast en gedreven en werkt accuraat en doelmatig. Zij zoekt samen met haar klant steeds naar praktische oplossingen.

mr. Marlene Bierling

Foto van mr. Marlene Bierling
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4785
Biografie

Marlene heeft jarenlange ervaring als interim adviseur in veelzijdige projecten bij verschillende opdrachtgevers in de overheid en publieke sector. Zo fungeert zij regelmatig als begeleider en voorzitter in plaatsing- en adviescommissies bij reorganisaties. Marlene wordt naast de functie van juridisch adviseur ook ingezet als HR adviseur en bekijkt situaties vanuit beide invalshoeken. Daarnaast geeft zij geregeld juridische trainingen aan managers waarbij de overdracht van juridische kennis wordt gecombineerd met vaardighedentraining. Kenmerkend aan Marlene is haar relativeringsvermogen, gedrevenheid en resultaatgerichtheid. Zij combineert dit met een heldere en prettige stijl van communiceren. Marlene is een gedreven adviseur met een pragmatische aanpak gebaseerd op inhoudelijke argumenten. In 2013 heeft zij de Post Academische Opleiding Arbeidsrecht (Universiteit Leiden) voltooid.

mr. Karin van Zijtveld

Foto van mr. Karin van Zijtveld
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1334 2409
Biografie

Karin startte in 2008 als advocaat bij een gerenommeerd advocatenkantoor aan de Amsterdamse Zuidas en maakte in 2015 de overstap naar Leeuwendaal. Zij legt zich toe op het arbeids- en ambtenarenrecht in brede zin, waarbij zij zowel adviseert als (indien nodig) procedeert. Karin heeft onder meer ervaring op het gebied van het individueel ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, vraagstukken over overgang van onderneming, medezeggenschap en complexe rechtspositionele vraagstukken. Daarnaast verzorgt zij geregeld workshops, bijvoorbeeld over dossieropbouw. Karin werkt nauwkeurig en doelgericht en zij voorziet de opdrachtgever van een helder en praktisch advies. Het vinden van een passende oplossing geeft Karin voldoening. Karin is lid van de Vereniging Ambtenaar & Recht en de Vereniging voor Arbeidsrecht. In 2015 heeft Karin de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht cum laude afgerond.

mr. Paulien Koelemij – Visser

Foto van mr. Paulien Koelemij – Visser
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 1040 1495
Biografie

Paulien is gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht. Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest in de advocatuur heeft zij de afgelopen jaren als interim jurist bij verschillende organisaties in zowel de profit- als non-profit sector gewerkt. Daarnaast heeft Paulien ervaring als secretaris bij diverse bezwarencommissies. Paulien staat haar klanten bij op het gebied van ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, reorganisaties, vraagstukken over overgang van onderneming, medezeggenschap en verschillende rechtspositionele vraagstukken. Dankzij haar persoonlijke vaardigheden, pragmatische aanpak en juridische kennis vindt zij in de meest uiteenlopende zaken een goede oplossing. In 2014 heeft zij de Post Academische Leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam voltooid.

mr. Marjolein Vercammen

Foto van mr. Marjolein Vercammen
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4783
Biografie

Marjolein is een expert op het terrein van ambtenaren- en arbeidsrecht. Zij heeft ruime ervaring als (intern en extern) juridisch adviseur binnen het publieke domein. Marjolein verdiept zich graag in complexe juridische vraagstukken en heeft daarbij aandacht voor het bredere perspectief. Zij heeft veel ervaring op het gebied van reorganisatie en veranderingsprocessen, complexe rechtspositionele dossiers, cao-recht en het opstellen van regelgeving. Haar drijfveer is om vanuit haar expertise bij te dragen aan een gezamenlijk te bereiken optimaal resultaat. Marjoleins werkwijze kenmerkt zich door een persoonlijke benadering, analytisch en conceptueel vermogen, organisatiebewustzijn en focus op het eindresultaat. Marjolein heeft de Post Academische Opleiding Arbeidsrecht (Universiteit van Leiden) cum laude afgerond.

mr. drs. Mariska Wakkee

Foto van mr. drs. Mariska Wakkee
Adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2900 4719
Biografie

Mariska heeft de opleidingen Economie en Nederlands Recht voltooid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij heeft onder meer veel ervaring als secretaris bij diverse bezwarencommissies. Daarnaast werkt zij regelmatig als interim jurist bij verschillende opdrachtgevers. Haar werkwijze is te omschrijven als accuraat, proactief en resultaatgericht. Zij helpt klanten graag met het vinden van praktische en creatieve oplossingen, daarbij rekening houdend met de juridische aspecten.

mr. Marleen ten Berge

Foto van mr. Marleen ten Berge
Juridisch adviseur Mobiel: 06 2293 9649 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Marleen heeft veel ervaring in het arbeidsrecht. Na een aantal jaren als advocaat werkzaam te zijn geweest, is zij de laatste jaren bij verschillende zorginstellingen werkzaam geweest als juridisch beleidsmedewerker HR, bestuurssecretaris en secretaris voor de raad van toezicht. Sinds 2017 is Marleen verbonden aan Leeuwendaal. Zij kent de specifieke vraagstukken in de zorg en kan vlot tot een pragmatische, passende en waar nodig creatieve oplossing komen. Zij vervult graag de rol van laagdrempelige sparringpartner voor onder andere bestuurders, HR managers of HR adviseurs. Kenmerkend voor haar manier van werken is analytisch, toegankelijk, organisatiesensitief en de combinatie van een moreel kompas met pragmatiek.

mr. Joline Auw-Yang – van der Veer

Foto van mr. Joline Auw-Yang – van der Veer
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2293 9668
Biografie

Joline adviseert en denkt graag mee over oplossingen voor juridische problemen in en rondom de school. Zij is gespecialiseerd in kwesties over de specifieke rechten en plichten van ouders, leerlingen en/of onderwijspersoneel en arbeids- en bestuursrechtelijke kwesties. Daarnaast heeft zij kennis van het aanbestedingsrecht. Joline werkt graag samen met de klant om tot de beste oplossing te komen. Deze kan juridisch maar ook praktisch van aard zijn. Het uitgangspunt van Joline is dat de menselijke maat niet uit het oog moet worden verloren en een concrete oplossing te bieden die past bij de organisatie van de klant.

mr. Siep van der Galien

Foto van mr. Siep van der Galien
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 21 58 07 64
Biografie

Na jarenlang in de advocatuur te hebben gewerkt, is Siep sinds 2011 werkzaam bij Leeuwendaal. Siep is door zijn ervaring in staat verschillende zaken te behandelen op het brede juridische terrein waarmee het onderwijs te maken heeft. Dit betreft arbeidsrechtelijke, ambtenaren- en medezeggenschapskwesties, maar ook kwesties inzake leerlingen en huisvestingsvraagstukken. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HR medewerkers in het onderwijs. Siep kan snel tot de kern van de zaak door dringen en op een efficiënte en kundige wijze het beoogde resultaat behalen. Klanten waarderen zijn duidelijke, eerlijke en praktische advisering.

mr. Emiel Borgardijn

Foto van mr. Emiel Borgardijn
Juridisch adviseur Mobiel: 06 3196 7553 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Emiel houdt zich bezig met het arbeidsrecht in brede zin. Als advocaat bij een middelgroot kantoor en jurist bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar heeft hij in uiteenlopende kwesties geadviseerd en geprocedeerd. Bij Leeuwendaal adviseert Emiel onder meer over vraagstukken op het gebied van dossieropbouw, ontslag, arbeidsongeschiktheid, reorganisatie, (flexibele) arbeidsovereenkomsten en de Wet Normering Topinkomens. Emiel heeft tot doel een bruikbaar advies of een concrete oplossing te bieden waarbij hij oog heeft voor de diverse belangen van zijn klant. Emiel is een toegankelijke adviseur met kennis van zaken. Hij denkt graag in een vroeg stadium mee, maar komt ook met verve voor de belangen van zijn klant op als het ‘5 voor twaalf’ is. Emiel is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht.

mr. Maaike Rietbergen

Foto van mr. Maaike Rietbergen
Juridisch adviseur Telefoon werk: 088 00 868 00 Mobiel: 06 2158 0719
Biografie

Maaike is gespecialiseerd in het arbeids- en onderwijsrecht. Sinds 2015 werkt zij bij Leeuwendaal. Daarvoor heeft zij als arbeidsrechtadvocaat bij een groot advocatenkantoor gewerkt en was zij juridisch adviseur bij een werknemersorganisatie. Maaike adviseert haar klanten over dossieropbouw, disfunctioneren, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en ontslagkwesties. Ook staat zij klanten bij in situaties van toelating of verwijdering van leerlingen en klachten van ouders en leerlingen. Maaike vindt het belangrijk om haar klanten praktisch te adviseren waarbij zij een concrete oplossing biedt. Klanten waarderen het dat Maaike laagdrempelig benaderbaar is en dat zij ook buiten de juridische context meedenkt.

mr. Linda Versluis

Foto van mr. Linda Versluis
Juridisch adviseur Mobiel: 06 2900 4724 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Linda is sinds 2015 werkzaam bij Leeuwendaal. Zij heeft veel kennis op het gebied van ambtenaren- en arbeidsrecht. Daarbij richt zij zich specifiek op het onderwijs en de profitsector. Verder heeft Linda specialistische kennis van het medezeggenschapsrecht. Als juridisch adviseur bekijkt zij vraagstukken vanuit een breed perspectief en zoekt zij naar de vraag achter de vraag. Met haar analytische vermogen is Linda in staat om vraagstukken goed te doorgronden. Klanten waarderen haar praktische aanpak en resultaatgerichte werkwijze.

mr. Rilana de Vries

No Photo Available
Juridisch adviseur Mobiel: 06 2374 9606 Telefoon werk: 088 00 868 00
Biografie

Rilana is sinds 2017 werkzaam bij Leeuwendaal als juridisch adviseur. Na een aantal jaren bij een accountantskantoor te hebben gewerkt, heeft zij de stap gemaakt naar een meer adviesgerichte organisatie waar zij zich volledig heeft gespecialiseerd in het arbeids- en ambtenarenrecht. Haar werkzaamheden bestaan onder meer uit het adviseren over diverse personeelsaangelegenheden, zoals functioneren en ontslag, maar ook over bekostigings- en huisvestingskwesties. In haar werk streeft Rilana er naar om op heldere wijze tot een praktische oplossing te komen.

Menu