Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Toezicht

Portefeuille Zorg en Kwaliteit
Voor onze opdrachtgever

Stichting Het Raamwerk

Over de organisatie Het Raamwerk is er voor kwetsbare mensen, jong en oud (lichte) verstandelijke of lichamelijke beperking in de regio Zuid Holland Noord. Het Raamwerk verzorgt zorg en dienstverlening aan ca. 800 kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De missie van het raamwerk:
‘’Het Raamwerk biedt ondersteuning aan mensen (kinderen en volwassenen) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Deze ondersteuning bevordert de kwaliteit van leven van de cliënten en bevordert zo gewoon mogelijk leven.”

De visie:
“Mensen met beperkingen leven hun eigen leven gewoon met hulp van flexibele individuele ondersteuning bij het dagelijks leven”.

Het Raamwerk is een stichting met aan het hoofd een bestuurder. Op het beleid wordt toezicht gehouden door de raad van toezicht, bestaande uit 6 leden. Belangrijk uitgangspunt bij deze raad van toezicht, is dat de verschillende leden gezamenlijk over de gewenste deskundigheden en kwaliteiten beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van het Raamwerk.
Standplaats Noordwijkerhout
Functie-inhoud De raad van toezicht is op zoek naar een toezichthouder met de zorginhoudelijke portefeuille.
De nieuwe toezichthouder zal affiniteit moeten hebben met de doelstelling(en) van Het Raamwerk, een brede interesse in het werkveld, bij voorkeur beschikken over bestuurlijke ervaring en voldoende kennis en expertise van het vakgebied: kwaliteit en veiligheid van zorg.

De nieuwe toezichthouder:
• Dient kennis en ervaring te hebben van en met veiligheid en kwaliteitsvraagstukken in de zorg (ervaring in cure heeft de voorkeur).
• Dient te beschikken over ruime kennis van de zorg en heeft bestuurlijke en toezichthoudende ervaring.
• Is maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig en dient goed bereikbaar te zijn voor de taakvervulling.
• Heeft voldoende tijd voor een goede vervulling van zijn/haar taak.
• Heeft geen belangrijke zakelijke relatie of belangenverstrengeling met Het Raamwerk.
• Heeft bij voorkeur binding met de regio waarbinnen het Raamwerk opereert (is geen harde eis).
Functie-eisen Benodigde competenties:
• Een academisch denk- en werkniveau.
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand, waarbij zo nodig de grenzen in deze context worden opgezocht (countervailing power) in het belang van de organisatiedoelstellingen en met respect voor de principes voor goed bestuur en toezicht conform de Zorgbrede Governancecode.
• Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met klankbord en als sparringpartner terzijde te staan.
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur ingebrachte aangelegenheden.
• Het vermogen om onderscheid te maken tussen uitvoeringszaken en beleidszaken.
• Positief kritische grondhouding.
• Teamspeler.
Beloning Er wordt een vergoeding voor het functioneren als toezichthouder gegeven aan leden van de raad van toezicht op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en conform de WNT.
Hoe kunt u solliciteren op deze functie? De reactietermijn voor deze vacature is verlopen.
Meer informatie? Het uitgebreide functieprofiel kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer 088 00 868 00.
Menu